Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:09 PM AEST
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Australosymmerus fuscinervis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:53 PM AEST
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Australosymmerus fuscinervis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:26 AM AEST
Hydrellia tritici - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Hydrellia tritici, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasnat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2008 07:49 AM AEST
Mimegralla australica - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Mimegralla australica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardosimao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:38 PM AEST
Parapalaeosepsis plebeia - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Parapalaeosepsis plebeia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες Οικογένεια Chironomidae

Παρατηρητής

aynature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:26 AM AEST
Χειρονομίδες - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Polypedilum nubiferum - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Polypedilum nubiferum, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες Υποοικογένεια Chironominae

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Χειρονομίνες - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Lonchoptera bifurcata - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Lonchoptera bifurcata, Ένα μέλος του Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Molophilus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Molophilus, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες Υποοικογένεια Chironominae

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Χειρονομίνες - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Tanypodinae - Photo (c) zosterops, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποοικογένεια Tanypodinae, Ένα μέλος του Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίνες Υποοικογένεια Chironominae

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Χειρονομίνες - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χειρονομίνες (Υποοικογένεια Chironominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Chaoborus ornatipennis - Photo (c) donnamareetomkinson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Chaoborus ornatipennis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες Υποοικογένεια Psychodinae

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Ψυχωδίνες - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Symplecta pilipes - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Symplecta pilipes, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 05:41 PM AEST

Περιγραφή

12mm

Calliphora ochracea - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Calliphora ochracea, Ένα μέλος του Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες Οικογένεια Sciaridae

Παρατηρητής

susan_morton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:55 PM AEST
Σκιαρίδες - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by pbedell
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκνίπες Οικογένεια Ceratopogonidae

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Σκνίπες - Photo (c) Kenneth Lorenzen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Σκνίπες (Οικογένεια Ceratopogonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υπογένος Neoscatella, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:15 PM AEST
Pyrtaula fenestralis - Photo (c) Elaine McDonald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Pyrtaula fenestralis, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:32 PM AEST
Diplogeomyza - Photo (c) tony_d, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Diplogeomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edkelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:23 AM AEST
Calliphora vicina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Calliphora vicina, Ένα μέλος του Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iannekerry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:42 PM AEST

Περιγραφή

Several of these flies are invading a room downstairs in my house. Could there be something dead nearby???

Sarcophaginae - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποοικογένεια Sarcophaginae, Ένα μέλος του Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwalter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 12:56 PM AEST

Περιγραφή

On Melicytus dentatus (Tree Violet)

Stomorhina - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Stomorhina, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:08 AM AEST
Aphyssura - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Aphyssura, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:10 AM AEST
Calliphorinae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποοικογένεια Calliphorinae, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια Γένος Lucilia

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:57 AM AEST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 09:58 AM AEST
Sciapodinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια Γένος Lucilia

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:17 AM AEST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14651