Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:49 ΜΜ AEST
Tapeigaster annulipes - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Tapeigaster annulipes, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 06:13 ΜΜ AEST
Limnophorini - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Φυλή Limnophorini, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 01:22 ΜΜ AEST
Σκιαρίδες - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:39 ΜΜ AEST
Lichtwardtia - Photo (c) Malcolm Tattersall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Malcolm Tattersall
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Lichtwardtia, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 09:15 ΜΜ AEST
Molophilus - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Akers
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Molophilus, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Περιγραφή

Video footage at:
https://www.facebook.com/share/p/U7wDvXM3mtCf2B7B/?mibextid=oFDknk

Location is approximate as no GPS

Metopochetus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Metopochetus, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknewton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 05:15 ΜΜ ACST

Περιγραφή

BL~ 4.0mm

Musca - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Musca, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknewton

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:58 ΠΜ ACST

Περιγραφή

BL~ 4.0mm

Aphantorhaphopsis - Photo (c) Mark Newton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Newton
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υπογένος Aphantorhaphopsis, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:58 ΠΜ AEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:01 ΠΜ AEST
Pygophora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Pygophora, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:04 ΠΜ AEST
Pygophora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Pygophora, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korinnem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:49 ΠΜ AEDT
Villini - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Φυλή Villini, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korinnem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:58 ΠΜ AEDT
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rick Wachs
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korinnem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 05:12 ΜΜ AEDT
Musca vetustissima - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Musca vetustissima, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On dead cane toad

Hydrotaea - Photo (c) hlchan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by hlchan
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Hydrotaea, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On dead cane toad

Χρυσόμυγα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladydawn

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:41 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Many hundreds emerging after rain

Leptotarsus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Leptotarsus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)

Παρατηρητής

bushreader

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

On dead cane toad.

Χρυσόμυγα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Χρυσόμυγα (Γένος Chrysomya)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:10 ΠΜ AEST
Mimegralla australica - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Mimegralla australica, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kazmorrison

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:04 ΠΜ AEST
Trichocera annulata - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Trichocera annulata, Ένα μέλος του Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 12:25 ΜΜ AEST
Κρεατόμυγα - Photo (c) Fernando Delgado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fernando Delgado
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Κρεατόμυγα (Γένος Sarcophaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluebandit

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:29 ΠΜ AEST
Calyptratae - Photo (c) Nature Lover, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nature Lover
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποενότητα ζώων Calyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macca12

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 07:11 ΜΜ ACST
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:04 ΠΜ AEST
Sylvicola dubius - Photo (c) David Akers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Akers
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Sylvicola dubius, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 02:36 ΜΜ AEST
Dichaetomyia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Dichaetomyia, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:21 ΜΜ AEST
Homoneura - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Homoneura, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

ross178

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 09:09 ΠΜ AEST
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onetapir

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 05:36 ΜΜ AEDT
Ortholfersia - Photo (c) Scott W. Gavins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott W. Gavins
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Γένος Ortholfersia, Ένα μέλος του Ιπποβοσκίδες (Οικογένεια Hippoboscidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nellsgross

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 12:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This one is eating the white flies .Approx 4mm long .In the Murraya

Acalyptratae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποενότητα ζώων Acalyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossylemon

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 04:39 ΜΜ AEST
Oscinellinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη tony_d: Υποοικογένεια Oscinellinae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 56863