Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruce_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 07:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleb_jones1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 18-25 June 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ennailuj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 03:36 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Not big , Has a nasty bite, first hand experience

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίνες (Υποοικογένεια Empidinae)

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 03:03 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

matthew_holden

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 11:54 ΜΜ AEST