Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smaiocco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 06:41 PM MDT
Lachninae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υποοικογένεια Lachninae, Ένα μέλος του Αφιδίδες (Οικογένεια Aphididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

jakereber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:53 PM MST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliannatran1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 02:13 PM MST
Sciaroidea - Photo (c) João P. Burini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υπεροικογένεια Sciaroidea, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:01 AM PDT
Castianeira - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Castianeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfsaylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2014

Τόπος

Coos Bay, Oregon (Google, OSM)
Lecanoromycetes - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnapear

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 07:10 PM PDT

Περιγραφή

Several of these beetles on golden pea plants

Lytta - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Lytta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnapear

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Περιγραφή

Plucked out of water bowl for dog. Like ones we see inside and outside of house (live in woods). Always alone. Body about 1.2 cm long.

Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:09 AM PDT
Hypogymnia - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Hypogymnia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astonii

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 04:37 PM PDT

Τόπος

Adams (Google, OSM)
Letharia vulpina - Photo (c) Christian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Letharia vulpina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:26 PM PDT

Περιγραφή

on Snow Buckwheat - Eriogonum niveum

Phasia - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Phasia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:19 PM PDT

Περιγραφή

<1cm - on Snow Buckwheat - Eriogonum

Agathidinae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υποοικογένεια Agathidinae, Ένα μέλος του Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:06 PM PDT
Phormia regina - Photo (c) Rolf Lawrenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Phormia regina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:13 AM PDT

Περιγραφή

possibly Z. intermedium?

Zodion - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Zodion, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:34 PM PDT
Cynomya cadaverina - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Cynomya cadaverina, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watercolorist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:07 PM PDT
Μύγες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:37 PM PST
Latrodectus hesperus - Photo (c) danceswithwolves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:13 PM PST
Ammopelmatus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Ammopelmatus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrp123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 02:59 PM UTC

Περιγραφή

This little mite hitched a ride on a millipede that I was photographing -- didn't see it until reviewing photos later

Penthaleus - Photo (c) Sandra-Photographie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Penthaleus, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 10:38 AM PDT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonolson

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 03:52 PM UTC
Tetragnatha - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattjohn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 08:43 AM PDT
Castianeira descripta - Photo (c) Joe Lapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Castianeira descripta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigail_skoda

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Latrodectus hesperus - Photo (c) danceswithwolves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Latrodectus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:05 AM BST
Tetragnatha - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observenw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:19 PM PDT
Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 03:45 PM PDT
Ochrolechia upsaliensis - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Ochrolechia upsaliensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 01:04 PM MST
Candelariella - Photo (c) klips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Candelariella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellemsmith

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 04:50 PM EDT
Letharia columbiana - Photo (c) wanderflechten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Letharia columbiana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightjar09

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 01:10 PM PDT
Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybuster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:56 PM PDT
Protoparmeliopsis - Photo (c) alilibere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Protoparmeliopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybuster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:50 PM PDT
Protoparmeliopsis - Photo (c) alilibere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Protoparmeliopsis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1228