Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissysphynx

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:12 PM PDT
Aptostichus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Aptostichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2018 11:35 AM PST
Stenamma - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Stenamma, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farahbasmagi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 04:00 PM UTC
Entelegynae - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:23 PM MST

Περιγραφή

Found under a rock.

Multiple male alates were seen, but no queens.

Myrmecina americana - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Myrmecina americana, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

oak litter

Orchestina moaba - Photo (c) Wyatt Mendez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wyatt Mendez
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Orchestina moaba, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_carbonell

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:45 AM CEST

Περιγραφή

In a box where I left the tubes from a bee hotel during the winter then appeared a psocoptera population and this spider eating them.
OS=41/42,4 mm= 0,97 mm
PS= 27/42,4 mm =0,64 mm
1,60 mm.

Orchestina - Photo (c) Ethan Yeoman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ethan Yeoman
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Orchestina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 07:37 PM CST
Orchestina - Photo (c) Ethan Yeoman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ethan Yeoman
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Orchestina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiafb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 02:57 PM CET
Orchestina pavesii - Photo (c) Claudia Fernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudia Fernández
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Orchestina pavesii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 07:46 PM CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Orchestina pavesii - Photo (c) Claudia Fernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudia Fernández
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Orchestina pavesii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Texosporium sancti-jacobi - Photo (c) 2015 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Texosporium sancti-jacobi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpigniolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

Only observed in one small area.

Texosporium sancti-jacobi - Photo (c) 2015 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Texosporium sancti-jacobi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:00 PM PST

Περιγραφή

No web, just sitting under a thin layer of leaf litter.

Atypoides riversi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Atypoides riversi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Protura - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Τάξη Protura, Ένα μέλος του Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Niebla - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Niebla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:09 PM PST
Hiltonius - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Hiltonius, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:08 PM PST
Metacyrba taeniola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicole
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Metacyrba taeniola, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:23 PM PST
Solenopsis xyloni - Photo (c) Bill Hubick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bill Hubick
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Solenopsis xyloni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:35 PM PST
Hubbardia pentapeltis - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Hubbardia pentapeltis, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:55 PM PST
Hubbardia pentapeltis - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Hubbardia pentapeltis, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 10:25 PM PST
Pheidole fallax - Photo (c) mason_s, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Σύνθετο Pheidole fallax, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyalvarez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 12:48 PM PST
Herpyllus propinquus - Photo (c) Brian Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Wright
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Herpyllus propinquus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenate

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:06 PM PST
Ραφιδιόπτερα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Ραφιδιόπτερα (Τάξη Raphidioptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisteve

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 04:35 PM PST
Tachinidae - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

kindradragon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:11 AM PST

Περιγραφή

Little something on my Brussels sprouts plant

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 07:33 AM PST
Storenosoma - Photo (c) davidjackson0158, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Storenosoma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 07:19 PM PST

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Nice spotting @pileated!

Ετικέτες

Aptostichus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Aptostichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunter197

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 02:51 PM UTC

Περιγραφή

Help with identifying, i think it may be a calisoga, definitely not a baby tarantula like i thought, but it is super small it must be a baby

Aptostichus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Aptostichus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatcreek

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:09 AM PDT
Bothriocyrtum californicum - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Bothriocyrtum californicum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:37 AM PST

Περιγραφή

On male Baccharis sarothroides flower. Very tiny fly. @spencerpote: any idea what this might be?

Acrosticta - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Acrosticta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:18 PM PST
Λουσίλια - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Λουσίλια (Γένος Lucilia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1803