Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 12:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Solo ant

Ετικέτες

Myrmecocystus - Photo (c) 
Greg Hume, modificada por Aurélio A. Heckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Myrmecocystus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 12:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Solo ant

Ετικέτες

Formicinae - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υποοικογένεια Formicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmullins

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 09:16 ΠΜ PDT
Veromessor andrei - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Veromessor andrei, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

pen male wandering at night, mostly burned conifer forest

Titiotus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Titiotus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

under Doug fir woody debris

Keroplatidae - Photo (c) airgel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by airgel
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Keroplatidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 09:55 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Eremobatidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Eremobatidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 10:36 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Creugas - Photo (c) lkyoder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lkyoder
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Creugas, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 09:39 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Caeculidae - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Caeculidae, Ένα μέλος του Σκωληκόμορφα Ακάρεα (Υποτάξη Prostigmata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:00 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Oscinellinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υποοικογένεια Oscinellinae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 05:18 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Neozimiris pubescens - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Neozimiris pubescens, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 08:58 ΠΜ PDT
Pterotus obscuripennis - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Pterotus obscuripennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 02:52 ΜΜ PDT
Pogonomyrmex rugosus - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Pogonomyrmex rugosus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

lakeside vegetation

Dictya - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Dictya, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 06:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

lakeside vegetation

Minettia - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Minettia, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komalt1

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 11:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Corona, CA, USA (Google, OSM)
Limnophora - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Limnophora, Ένα μέλος του Μύγες (Οικογένεια Muscidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komalt1

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:30 ΠΜ PDT

Τόπος

Corona, CA, USA (Google, OSM)
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 07:37 ΜΜ PDT
Phasia - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Phasia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langooney

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 09:23 ΠΜ PDT
Lonchaeidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Lonchaeidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαυματόμυγα (Γένος Thaumatomyia)

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:16 ΜΜ PDT
Θαυματόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Θαυματόμυγα (Γένος Thaumatomyia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:57 ΠΜ PDT
Thaumatomyia rubida - Photo (c) Rudyard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rudyard
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Thaumatomyia rubida, Ένα μέλος του Θαυματόμυγα (Γένος Thaumatomyia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:57 ΠΜ PDT
Thaumatomyia rubida - Photo (c) Rudyard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rudyard
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Thaumatomyia rubida, Ένα μέλος του Θαυματόμυγα (Γένος Thaumatomyia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulexcoff

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 09:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Firebaugh, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fly found in seed collection of Layia glandulosa. Date and location approximate.

Chalcidoidea - Photo (c) manimiranda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υπεροικογένεια Chalcidoidea, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 02:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Common here on deathcamas

Lonchaeidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Οικογένεια Lonchaeidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahlizard

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

in a telephone pole crack!

Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 10:31 ΠΜ PDT
Bembicini - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Φυλή Bembicini, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericklug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 06:40 ΜΜ PDT
Aphonopelma - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

tending aphids on nettle

Linepithema humile - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Linepithema humile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isidrom

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 06:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This bristletail was found under an old eucalyptus bark in arid environment, Please what species is it?

Machilinae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Υποοικογένεια Machilinae, Ένα μέλος του Αρχαιόγναθα (Τάξη Archaeognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:26 ΠΜ PDT
Coelocnemis - Photo (c) Julian F, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian F
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Coelocnemis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:19 ΜΜ PDT
Calosoma - Photo (c) Lily F., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lily F.
Η ταυτότητα του χρήστη tobiashays: Γένος Calosoma, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2569