Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 08:09 PM PDT

Περιγραφή

On dead branches of Adenostoma fasciculatum shrub near sunset. In Artemisia, Adenostoma, Arctostaphylos, Quercus shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:56 PM MDT

Περιγραφή

Under rock in dense Pseudotsuga and Picea stand on north facing hillside. Many other individuals were found by shaking moss.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 04:30 PM MDT

Τόπος

Alameda, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Many of these small flies were present on and around washed up algae along the mid-intertidal zone of a sandy beach. Using the 2008 revision of western nearctic species by Foster and Wayne, this specimen keys to Tethina sasakawai, and matches the physical description as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:21 PM MDT

Τόπος

Alameda, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Multiple individuals washed onto beach during high tide, three were still attached to Zostera blades which also had egg ribbons. Two other individuals were detached.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 02:06 PM PDT

Περιγραφή

Abundant on leaves of Acer grandidentatum, riparian woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:19 PM PST

Περιγραφή

Questing male on litter in riparian Quercus Salix woodland ravine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 03:08 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resting on leaf of Salix lasiandra in wetland area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:14 PM MDT

Περιγραφή

Several individuals on washed up mussels on upper beach. Size varied considerably between adults, with this individual being nearly 1.3 cm and others being only 7 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:42 PM MDT

Περιγραφή

One adult found beneath bark of a fallen Acer negundo tree with living and decaying portions of trunk. The bark this beetle was found beneath was decaying and damp with many dipteran larvae and staphylinids.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:20 PM PST

Τόπος

Dehesa (Google, OSM)

Περιγραφή

Multiple adult males and females in leaf litter on shaded bank of river, in Platanus-Quercus river bottom woodland.
Very happy to have found and photographed these little guys! This also seems to be a southern range expansion for the species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 06:39 PM MDT

Περιγραφή

Very common at this location, on SW-facing slate talus hillside. This individual was feeding on a Aphrophora(?) spittlebug nymph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewpigniolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

Only observed in one small area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παυρόποδα (Ομοταξία Pauropoda)

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 06:24 PM PST

Περιγραφή

In intertidal pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmledford

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2008 04:00 AM PDT

Ετικέτες

RAW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmledford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2008 01:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

In damp decaying leaf litter, in riparian area with dense Quercus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδες (Οικογένεια Armadillidae)

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 07:33 PM PST

Περιγραφή

Beneath stones in damp soil and decaying leaf litter, in riparian area. I thought these were immature individuals at first, but they appear to lack eyes. They were not associated closely with any ants, though Prenolepis and Stenamma were present under adjacent stones.
https://bugguide.net/node/view/2199010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:46 PM PDT

Περιγραφή

On twigs and decomposed granite gravel around base of unknown shrub. At night in granite ravine in desert shrubland. Rained in preceeding days.
Two individuals were observed, though there were likely many more. The coloration effectively made them disappear into the granite soil when not moving.
Apparently an undescribed species per Frans Janssens:
https://bugguide.net/node/view/2198249

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 08:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:57 PM EDT

Περιγραφή

Tiny! Just like the all red ones I've found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 06:17 PM EDT

Τόπος

Lakeside, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks sorta Holcencyrtus-esque! A little over 2mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 07:47 AM EDT

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:03 PM EDT

Περιγραφή

Adult female!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:55 PM PDT

Περιγραφή

3 adult males, about 10 adult females, about 10-20 immatures observed in colony

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 02:26 PM PST

Περιγραφή

Several males and females, all adults, under stones beside trail on forested, west facing hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 02:37 PM PST

Περιγραφή

Cybaeid host attached to underside of rock on west facing forested hillside. Surrounding vegetation includes Calocedrus, Pinus, Umbellularia, Quercus, and Polystichum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 12:34 PM PST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 09:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 03:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsupczak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

Found on a sand path about 45 mins before sunset, grassland plant community.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:51 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:38 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 01:53 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:26 PM MDT

Περιγραφή

Two workers observed on damp soil under terracotta slab in grass lawn of apartment complex. Second to last photo shows a Ponera worker for size comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:10 PM PDT

Περιγραφή

In web between woody debris along bank of wash, in Quercus Platanus riparian woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:19 PM PDT

Περιγραφή

In web between woody debris along bank of wash, in Quercus Platanus riparian woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022

Περιγραφή

In silk sac under decaying wood, in Quercus Platanus riparian woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Four males and one female were found under stones in leaf litter, under Quercus agrifolia in riparian area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Four males and one female were found under stones in leaf litter, under Quercus agrifolia in riparian area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:16 PM PDT

Περιγραφή

Emerged females, female pupae, and multiple living and dead males all present inside newly ripe figs. Green figs seemed to have no emergent individuals, while older ripe figs had only empty seed galls and dead males.
From Ficus tree on campus: https://www.inaturalist.org/observations/139157010
Resembles Blastophaga specimen seen here: https://bugguide.net/node/view/1680638.
I will add better images of mounted male and female specimens as time permits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 07:54 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 03:30 PM AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:44 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:03 PM MDT

Περιγραφή

Two teneral penultimate males were found under a stone in leaf litter at the edge of a Quercus Acer hillside woodland. This individual underwent its final molt on 28 April 2022. Both individuals were offered muscid flies prior to molting, but neither ate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:05 AM MDT

Περιγραφή

Crossing trail at 12:05 am. Grassy hillside with sporadic Quercus stands.
I kept this individual in captivity with a steady diet of Gryllus and Periplaneta for the past month. She did not eat until about 1 week after her offspring had left her back. After this, she ate voraciously. Around 10 of her offspring have been kept for rearing, 1 by myself.
On July 20, 2022, she was found dead. She had no apparent wounds besides a missing front portion of L1 likely due to a Gryllus in the container. Likely reached the end of her lifespan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:04 PM PDT

Περιγραφή

On ground of sandy wash around noon, in desert shrubland with Fouquieria, Iscoma, Abronia, Atriplex, Ferrocactus, Cylindopuntia, and Psorothamnus.
Winged males (bicolored, black with orange gaster) observed landing on ground nearby.
Appears to be Myrmosula nasuta, but needs to be checked.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:45 PM PDT

Περιγραφή

Feeding on Apis mellifera prey of Miseenoides formosipes, on Baccharis flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:17 AM MDT

Περιγραφή

Feeding on cicadellid in Populus tremuloides and Pseudotsuga menziesii woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 04:07 PM MST

Περιγραφή

Two individuals beneath log in lawn beside road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 04:07 PM MST

Περιγραφή

Beneath log in grass lawn beside road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:53 AM PDT

Περιγραφή

Males and females on salt encrusted soil around small patches of Distichlis grass, in mixed desert shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nvhamlett

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:52 PM PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Wasp on Mesa Horkelia (Horkelia cuneata var. puberula) in sage scrub at the Claremont Colleges' Bernard Field Station.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 03:10 PM PDT

Περιγραφή

Abundant on stones and mud of creek bed.
BugGuide
https://bugguide.net/node/view/2192911

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 11:55 AM EDT

Περιγραφή

Sea Spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 11:08 AM PDT

Περιγραφή

Tiny green metallic fly seen on desert broom (Baccharis sarothroides) flower heads

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 12:20 PM PDT

Περιγραφή

Many small thalli growing with liverworts, lobaria, platismatia, and usnea species on twigs of Tsuga heterophylla tree (last picture), hanging over sandy path. In Picea-Tsuga-Arctostaphylos-Gaultheria vegetation community, in sandy soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:14 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:47 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:36 PM PDT

Περιγραφή

Workers and queen were evacuating colony during Neivamyrmex nigrescens raid, in open grassland habitat. The Pheidole colony appeared to be moving from one nest entrance to another around 3 meters away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 12:50 AM PDT

Περιγραφή

Foraging on flowering Baccharis shrub in chaparral, multiple minors and this major were observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miya_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the parasite. The host was located on my shed.

A separate observation was made for the host.https://www.inaturalist.org/observations/138196370

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 05:10 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

auliyag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 11:10 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:23 PM MDT

Περιγραφή

At black light over white sheet after sunset, in desert riparian shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 01:02 PM PDT

Περιγραφή

Beat from low hanging bryophytes on log, in mixed deciduous conifer woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:18 PM PDT

Περιγραφή

On ground in open Artemisia Baccharis chaparral after rain.
This specimen is smaller than the Typhoctes peculiaris I have found in Utah. I can't find any available descriptions of the other two species either.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Riverside Co.
Collected as an early instar, reared in captivity for 5 years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

oak litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:03 PM MDT

Περιγραφή

Three males were observed on vegetation next to small, slow-moving, shaded creek in larger park.
https://bugguide.net/node/view/2045367

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:03 AM NZDT

Περιγραφή

Taunton Terrace margin of Taunton Terrace Reserve, Blockhouse Bay, Auckland 0600. One live female strepsipteran, plus one live male pupa (inside a puparium), both extruding from the abdomen of a live adult cicadellid (see final photo), on stunted kanuka. This observation is for the male pupa. Photo 1 shows the puparium, dissected from the host abdomen.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 03:50 PM MDT

Περιγραφή

Growing abundantly on NE facing limestone face, in crevices of rock next to Scout Falls.
This thallus had three very large apothecia compared to the majority of other thalli. Only one other thallus in a square meter seemed to have apothecia as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:50 PM MDT

Περιγραφή

Growing at base of dead Populus tremuloides tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 02:26 PM MDT

Περιγραφή

Numerous fruitings growing extensively on peeling bark, and to a lesser degree the barkless wood, of a fallen Populus tremuloides tree that had been dead for a while.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:33 AM MDT

Περιγραφή

Covered the trunk and branch undersides of Pseudotsuga menziesii tree beside trail. When disturbed the aphids waved their posteriors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2015 10:07 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2015 09:02 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 11:06 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:20 AM MDT

Περιγραφή

Under stone in sandy soil, on open plateau with Artemisia and Juniperus. This is the same colony as observation as https://www.inaturalist.org/observations/62714827, which contained two pilifera group queens in addition to a single Pheidole inquilina queen. While the queen wasn't observed, brood was (see last image). Images of mounted specimens will be added.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 07:58 AM PDT

Περιγραφή

Feeding on unknown material, upper intertidal zone of rocky beach. Second image shows a cropped image of the head and mouth parts. The lower mandible like extensions of the probocis were used to crush the food material. I might add a link to a video of this at some point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 08:47 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 05:17 PM PDT

Περιγραφή

Two females observed on trail at edge of Baccharis, Melosma shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 05:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In thatch of old grass and new seedlings of Claytonia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sub-Fossil shell found in sediment in Canyon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian253

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 08:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:16 AM PDT

Περιγραφή

Quite a few of them walking around. Wings moving independently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garybnunn

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:17 PM MDT

Περιγραφή

Under stone on rocky hillside. Lots of males and females were present hovering near the ground around Euphorbia plants, though none were observed visiting Euphorbia flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:40 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mprebus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2014

Τόπος

Gates Canyon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2014 10:52 AM PDT

Περιγραφή

woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

oldranger

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Hunter Camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 10:05 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 PM +08

Περιγραφή

Peculiar behaviour. Got a few quick photos before they (presumably) woke up and flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:19 PM PDT

Περιγραφή

Column of foragers alongside hiking trail in Baccharis, Eriogonum, Malosma shrubland habitat. Two larger workers were carrying Pheidole fallax grp minors. Multiple nearby colonies of a Pheidole fallax group species were evacuated with queen, workers, and brood clustered around their nests. No actual raiding was observed. Ants in the immediate area include Verromessor andrei, Solenopsis xyloni, Pheidole fallax group species, Pheidole navigans, Linepthina humile, and. Pogonomyrmex robustus.
Shiny head with smooth lateral pronotal face, and a straight premasticatory margin of the mandible lead to Neivamyrmex opacithorax.
https://bugguide.net/node/view/2180967