Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

Beneath stone in damp granite alluvium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 12:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

under Doug fir woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

In small sheet webs in rock pile covered with bryophytes and litter, sw exposed slope overlooking river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Multiple females were observed on open sandy soil between Larrea and Ambrosia shrubs, during late morning.
The absence of pale appressed setae on the vertex and pronotum dorsum, combined with the pale setae of the legs match the description of T. williamsi in Krombein and Schuster 1957 well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Juvenile at base of shrub during late morning, desert shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Two dealate gynes and three workers beneath stone and in duff intermixed with roots, on shaded slope with Pinus, Tsuga, and Calocedrus trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Swept from creosote bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 11:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 04:19 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rance8

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 11:52 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2013 08:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

thin desert twigs at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 03:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2013 08:52 ΜΜ CEST

Τόπος

3L, Flemish Pass (Google, OSM)

Περιγραφή

Scientific survey for fisheries research

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouj

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Gros Isopodes. Exceptionnel dans les chaluts à crevettes à 282 mètres de profondeur.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 02:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Common here on deathcamas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 09:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Trail in baccharis artemisia malosma shrubland with Quercus agrifolia.

Mating behavior:
Male bumped into female and rapidly grappled with her. This was followed by the male biting the female's genital plate region and massaging the area while walking with the motionless female and stopping for brief periods. After around 1 minute, the female began moving again, using palps to try and move away, while the male continued walking. The total process took around 2 minutes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 12:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Dry rocky area on side of rail tracks, in estuarine marsh.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_k_spider

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021

Περιγραφή

Caught in PG pitfall trap 15-21 October 2021, 2.5 mm, also posted to BG here:
https://bugguide.net/node/view/2068353

Small muscid?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 11:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Running over exposed soil bank in Salvia Ceanothus scrub at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024

Περιγραφή

SW exposed stone overhang at night, in Baccharis Salvia Malosma Ceanothus community above seasonal creek with Quercus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenebrionidfan

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 04:54 ΜΜ +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 12:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Vegetation in shaded muddy area beneath Salix. Excited to finally find these flies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:30 ΠΜ PST

Περιγραφή

Web beneath stone in Quercus agrifolia litter, shaded slope under oaks. Abundant at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2013 01:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

roadside vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 06:01 ΜΜ EDT

Περιγραφή

anti-penultimate male molting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 12:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Shaded muddy area beneath Salix.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Multiple adults and juveniles at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 03:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Multiple adults and juveniles at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Περιγραφή

Several workers in stone crevices of SW exposed stone overhang at night, in Baccharis Salvia Malosma Ceanothus community above seasonal creek with Quercus.

The absence of a clear indent along the mesonotum, long propodeal spines, and ground dwelling habit lead me to believe these are T. morongo. I could be wrong though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2011 05:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

wandering at night, DG wash

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προσακτριδοπόρα (Τάξη Palpigradi)

Παρατηρητής

andybetter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 10:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Reasonably sure this is a torymid. Swept from a large, fruiting fig tree. Maybe a parasitoid of Pleistodontes fig wasps? (many were also present). Potentially a couple different individuals in this series.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

From compact leaf litter between stones in plant bed. Might be Anapistula secreta given the location. 5th image shows the four eyes nicely.
https://bugguide.net/node/view/2333501

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvolpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 02:18 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palamarchuk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portaugustabirdwatching

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:07 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

At one of the bird hides in the Arid Lands Gardens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:18 ΜΜ +06

Περιγραφή

Идентификация предварительная, поскольку самец вида пока не описан. Мне не с чем сравнивать.
Это тот же паучок, что в этом наблюдении, но уже после линьки, взрослый. https://www.inaturalist.org/observations/194731161

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Walls of concrete stairwell above beach after sunset.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:07 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On decaying log in riparian Acer Quercus woodland. Males and females were present, with males patrolling the log surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 06:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Under stone in litter, shallow slope under Quercus agrifola. An egg appears to be stuck near the flagellum.
Update: Dr. Monjaraz-Ruedas pointed out that the egg is too small for a schizomid, and is probably from a parasitoid.
Observation for the egg: https://www.inaturalist.org/observations/160617888

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 04:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

Abundant on underside of coralline algae encrusted cobbles. Dark purple individuals were frequently observed clinging to translucent individuals, as shown in the second image. Not sure of this is some kind of courtship behavior.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 12:03 ΜΜ CET

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 07:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eshu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Body length 1.3mm. Originally posted on BugGuide (https://bugguide.net/node/view/2225989) and ID'ed to family with suggested genus of Puliciphora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vassilvassilev

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 01:59 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Pitfall trap baited with dead frog. One of my favorite bugs ever!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

Puparium in sap of Pinus tree on upper bank of lake. Adult eclosed 6 Feb 2024.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 10:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyharmsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 07:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:46 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 05:32 ΜΜ +08

Περιγραφή

I...think this name fits the best, but don't really get how its Tapinoma. the original description mentions about the 4 gastral segents etc, but I don't really think thats that relevent as Technomyrmex also often have only 4 visible

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 09:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

Common under stones on Selaginella and moss covered ground, in Artemisia Salvia scrub.
https://bugguide.net/node/view/2329684

If the small knob along the mesal palp surface is the palpgenu oncophysis (last image), this would be Parateneriffia based on Mirza et al. 2023 (https://doi.org/10.3390/ani13233736).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 07:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_yeoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 09:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 07:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

Petrolisthes cabrilloi host beneath cobbles of rocky upper beach. Of the 11 crabs I examined from one stone, four had visible externa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 06:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

found at low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

Low tide -1.7ft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 10:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

From thin film of water over algae covered rock in upper intertidal zone, below freshwater drainage outlet. Appears to have 9 claws per leg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 12:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 09:41 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2015 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 07:19 ΠΜ MST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Yay :-)
About 1.5" long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:12 ΠΜ PST

Περιγραφή

under roadside woody debris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 07:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under large stone in cobble bed overlying sand. No callianassid shrimps were observed in the immediate area, though they were likely here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 04:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

Beneath cobble in rocky beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 02:42 ΜΜ MST

Περιγραφή

Crevices of mine shaft walls, abandoned mine in mixed coniferous forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 07:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under stone in damp granite alluvium. Ravine with Washingtonia palms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under stones in damp granite alluvium. Ravine with Washingtonia palms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

moist coniferous forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 03:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

diagnosed from C. californica by elongate tibia of palp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 09:55 ΠΜ PST

Περιγραφή

About 3mm in size, on snow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 12:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Córdoba, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έμπις (Γένος Empis)

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 11:40 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

1 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

40 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 12:50 ΠΜ CET

Τόπος

Granada, Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

1,5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfdz_b82

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Aprox. 0.5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:55 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

leahlizard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

cosy in tiny crevice (pc: tobiashays)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahlizard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

next to Veromessor pergandei ants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahlizard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

pc: tobiashayes