Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:21 PM PDT

Περιγραφή

common under downed, dead palm fronds in palm oasis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 04:53 PM PST

Περιγραφή

under old downed cut tree rings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:29 PM MST

Περιγραφή

Two females, which appear to be adults, under rock beside trail, on south exposed hillside in aspen pine forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:39 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmdonivan

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 04:04 PM UTC

Περιγραφή

On Juniper Tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:52 AM MST

Περιγραφή

Relatively common on ground and lower, bryophyte and lichen covered, regions of trees in Pinus Tsuga forested area with little snow. A total of 8 females and 3 males were observed. Based on the location, which is referenced by Penny 1976 as a collection locality for this species, I'm assuming this is Boreus californicus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Lignicolous on west facing side of Tsuga heterophylla tree in relatively open Pinus and Tsuga forest, within 80m of major highway. I'm guessing this is either R. cinnabarina or gowardiana, since both these species occur on conifers. R. cinnabarina has been collected closest to this location as well. Based on the apparent absence of soralia, the presence of pycnidia, and the comparatively dry habitat (as opposed to the cascades), I am identifying this as R. gowardiana.

Ref: Spribille T., Hauck, M. 2003. Pyrrhospora gowardiana, A New Montane Lichen from Western North America (Lecanoraceae, Lichenized Ascomycetes). The Bryologist.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 11:06 AM MST

Περιγραφή

Abundant on bryophytes around bade of Tsuga tree, at edge of woodland. Smaller individuals (males?) appeared to be hitch hiking on the posteriors of larger individuals (females?).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 10:33 AM MST

Περιγραφή

Climbing trunk of Tsuga tree which had a female conspecific on the same trunk feeding on Cladonia. In Pinus Tsuga forested area, 8 females and 3 males observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:35 PM MDT

Περιγραφή

Abundant on Acanthomyops workers. Inquiline staphylinidae including Andranes were also present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwest007

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 03:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 05:11 PM PDT

Περιγραφή

On rock terrace, upper beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 06:33 PM MDT

Περιγραφή

Multiple males were observed running swiftly over sandy ground in addition to a single female (images 3,4) that dragged itself slowly. Males would run near the female to attempt mating before quickly running away.
Better pictures will be added.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:42 PM MDT

Περιγραφή

Adult male emerged on 12 May 2021, galls were collected from an Ericameria shrub in open area between Acer and Quercus trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 05:09 PM MDT

Περιγραφή

One adult was observed with Lasius latipes workers in subterranean chambers containing late instar larvae. The individual walked around with the ants and then crawled onto a larva where it stayed still.
Generic identification is based on the elongate third antennal segment and absence of eyes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 10:17 PM MST

Περιγραφή

From hollow aspen stump surrounded by thatching. Nest is likely from Formica obscuripes, many small linyphiids were found in thatching, including this individual which appears to have a modified cephalothorax that is strange even for erigonines. Better pictures will be added with time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in decaying wood along underside and interior of fallen Populus tremuloides log surrounded by large thatched nest. Several Formica obscuripes workers were present inside the log, and a dealate Formica dakotensis female was also found under the log.
The presence of clavate setae on the legs and eyes confirms Formicoxenus, and the shiny smooth first gaster tergite suggests F. hirticornis.
Images 2, 4-5 show ergatoid females.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021

Περιγραφή

Found in Formica obscuripes nest located on south exposed sunny hillside in Populus tremuloides grove.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:47 PM PDT

Περιγραφή

Collected by Kerry Knudsen, housed at UCR. photos show dry and hydrated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:38 AM PDT

Περιγραφή

The most mysterious soil crust lichen i found! If this Identification is confirmed, this is first observation in California. There is only known location is the US an that is on the border of Mexico and Texas. Measurement shown is in mm. Many of the larger thalli tend to go deep into the soil like bowl. Photos dry and hydrated. Associated with many soil crust lichens, Peltula richardsii, petallata and obscurans and Clavascidium lacinulatum, and a few other placidiums. K-, C-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Many well developed large (2.5-2 cm) thalli observed partly attached to rocky clay soil or vagrant, on SW exposure of steep hillside with relatively sparse herbaceous vegetation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:18 PM MDT

Περιγραφή

On wildflowers in alpine meadow next to stream with Pseudotsuga, Salix, and Populus.
Pictures 7 and 8 show views of the modified 5th sternite with a rasp like surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewswenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:21 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 08:30 PM MDT

Περιγραφή

Under rock beside trail at base of north-facing hillside, in Acer-Eucalyptus-Sequoia forested area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:24 AM MDT

Περιγραφή

Carrying paralyzed caterpillar to nest site in desert riparian shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rui_andrade

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2010 02:22 PM WEST

Τόπος

Valongo, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:20 PM PDT

Περιγραφή

found by WM, under rocks & logs, rocky oak woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 03:38 PM MDT

Περιγραφή

Adult female on egg sack attached to underside of rock on W-exposed Acer and Quercus wooded hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:07 AM PDT

Περιγραφή

under granite, rich, N-facing woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 07:46 AM PDT

Περιγραφή

Gambel Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:49 PM MDT

Περιγραφή

On exposed sandstone slope after sunset, desert woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:01 PM MDT

Περιγραφή

Under rock at base of canyon wall, rocky hillside with juniperus and pinus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 03:18 PM MST

Τόπος

Glendale, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 04:56 PM MST

Περιγραφή

Under a rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:16 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:50 AM MST

Περιγραφή

Workers were found in a makeshift termite bait made of a PVC pipe with holes drilled into the side, it was buried in the ground (the top of it was surface level so you could access the inside and a stone was placed on top to act as a cover) and pine wood was put inside, the wood was rotting when I checked it. Termites (Reticulitermes hesperus) were present and workers were seen walking in the tunnels that the termites made in the wood. Workers were also seen on the inside and bottom of the PVC pipe.

Very happy to have found these and definitely wasn't expecting to.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:08 PM MDT

Περιγραφή

Many of these small phorids walked alongside Neivamyrmex workers in raiding columns and some were also observed entering/exiting the entrance to a nest. Winged phorids were also observed hovering above foraging columns and landing/walking beside them. Based on the association with neivamyrmex and general appearance of these flies, an ID of Xanionotum seems likely.
https://bugguide.net/node/view/859386

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:01 PM MDT

Περιγραφή

Foraging columns observed moving though sandy area with dorymyrmex, pheidole, and Pogonomyrmex. Columns were followed back to a possible nest entrance in soil at edge of concrete platform of bathrooms. Columns of workers were observed entering and exiting this entrance for the next two days.
On the morning of September 12, after rain during the previous night, a column of workers carrying dorymyrmex pupae and callos to and from the entrance was observed.
Additionally, small apterous/brachypterous phoridae were associated with the columns. These flightless phorids traveled with the ants and were observed entering and exiting the nest with Neivamyrmex workers. Other winged phoridae also seemed to hover above foraging columns, frequently landing and walking alongside the workers. The identify of the apterous species is likely Xanionotum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtsteinbach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

0.7mm. Found in a forest under a log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerpote

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:22 PM MDT

Περιγραφή

Two individuals, one on a lycoperdon fruiting body and the other on litter next to it. In pinus ponderosa grove on hillside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjnicholls

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:13 PM MDT

Περιγραφή

Small about 7mm. Located at night using headlamp to see the eye refections.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bjnicholls

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 05:22 PM MDT

Περιγραφή

Bathroom spider - near a 1/8" tile grout line.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandabarth82

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:55 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscottgrant

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:07 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Multiple excavated entrances (photos 13-15) to the nest on exposed soil bank beside trail in Quercus Acer scrub. Workers and alates of both sexes were present around and within these exits. Alate females would exit the nest, groom themselves, and either take off or climb onto nearby rocks/other elevations (usually within 10 cm of entrance) to take flight. Males were observed exiting the nest though there appeared to be fewer compared to the females. Two dealate females where observed walking around the excavations and entering the colony without any apprehension from workers (photos 11 and 12).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:17 PM MDT

Περιγραφή

Growing in soil composed of weathered rhyolitic tuff, in fully exposed area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Three juveniles on small irregular webs within small spaces under conifer detritus next to a large rock.
The abdomen shape and long setae combined with a previous observation of multiple adults and juveniles nearby (last year) suggest the generic ID. Range suggests a species identification of U. flava.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 07:24 PM MDT

Περιγραφή

In silk sack under large rock in Quercus-Acer woodland hillside.
Probably S. montanus, I'll post pictures of the epigynum later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019

Περιγραφή

Collected by Casey H. Richart at Pyramid Ridge in maritime desert scrub via beat sheet from Encelia californica. Images by Jennifer Y. Burt.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

0.39mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:57 AM MDT

Περιγραφή

Male observed digging head first in shallow hole at base of Acer negundo tree growing in sandbar of slot canyon. The male turned around, exited the shallow hole and went on its way. Other sandbars with vegetation showed many similar holes, 4 to 7 cm deep, clustered at the bases of trees. Two males and two females were observed, all were alive, though two had been apparently stepped on with damaged legs and elytra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:38 PM MDT

Περιγραφή

Swept from mixed herbaceous vegetation in Populus tremuloides and Pseudotsuga wooded area next to creek. Males and females were abundant, though females seemed to be more common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021

Περιγραφή

Parasitized camponotus was walking across trail in pinus, picea, populus forested area near river. The specimen died in transit due to heat exposure unfortunately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:06 PM MDT

Περιγραφή

Multiple males and females were observed on rocks next to stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:13 PM EDT

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerbb

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 05:48 PM MDT

Περιγραφή

My son noticed this one and had a pretty good idea it was a fly. I was fooled by its markings and thought it was a wasp at first. It wasn't until I got a better look at its eyes that I saw it was a fly. What an incredible mimic! I haven't ever seen this genus before. Really striking in person.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:42 AM MDT

Περιγραφή

Mating pair visiting Claytonia sibirica flowers beside road next to water spring/seep. Many of these flies were present and they appeared to preferentially visit/feed on Claytonia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 05:26 PM PDT

Περιγραφή

Resting on fence at edge of open coastal field with tsuga trees and lupinus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:20 AM MDT

Περιγραφή

On ground in open area next to wetland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wade

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 03:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 07:02 AM EDT

Περιγραφή

~5mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:38 AM PDT

Περιγραφή

Crawling through crevice of rocky tidepool with abundant red sponges and Botrylloides tunicates.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:50 PM MDT

Περιγραφή

Two adult males were observed in an artificially cleared sunlit area within a dense forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:53 PM PDT

Περιγραφή

From fallen conifer branch. Area was surrounded by large Sequoiadendron and Peudotsuga trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinglessbee

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 10:52 AM MDT

Περιγραφή

I got lucky in getting a good photo of them taking off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio-layogomez

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 03:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:58 AM MDT

Τόπος

Stratford Proper (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult gravid female found inside of restaurant, in window.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 03:35 PM MDT

Περιγραφή

Swept from mixed herbaceous vegetation in riparian area.
6th image shows tibia of leg 2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possibly an undescribed species. The spider is roughly a fourth the size of a pinhead and was guarding an egg sack containing a single egg
Found in cave, posted with permission from owner and handled under proper permits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:30 PM EDT

Περιγραφή

Mesonotum rather shining black; antennal bases about as far from each other as each is from eye.(Sturtevant, 1956)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianfranco

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 12:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:42 AM CDT

Περιγραφή

At UV lights. Urban wooded neighborhood in Northeast Austin.

~3.4mm w/ wings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirduckington

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 05:23 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:34 PM MDT

Περιγραφή

Many individuals on surface of old sap seep on trunk of Pseudotsuga menziesii tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:24 PM MDT

Περιγραφή

Adult observed on sunlit log in riparian plant community. It seemed to raise its wings in response to the camera flash going off, but it waved them at other times as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 03:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 11:36 AM PDT

Περιγραφή

Three individuals were found in a tide pool, crawling along strands of filamentous green algae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincdawg45

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 02:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 04:26 PM MDT

Περιγραφή

One adult male in a silk sack on underside of rock, located near creek. Two juveniles were observed on undersides of nearby rocks though they were exposed and not in silk retreats.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 05:01 PM MDT

Περιγραφή

Observed in copula while female fed on watery sap flow from cut phloem of Acer tree. After copulating for around 3 minutes, the male dismounted and walked around for another minute before remounting the female for a shorter period of time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 06:10 PM MDT

Περιγραφή

Host (Sphaeroceridae?) was found beneath a rock located at the edge of a Quercus-Acer grove, in an open woodland habitat.
There are three thalli attached to the thorax and several others attached to various parts of the insect's legs.
The ridges appear to spiral around the thallus/perithecium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zookanthos

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:58 PM MST

Περιγραφή

Observed feeding on algae from water seeping through slate outcrops, on southwest facing slopes in full sunlight. When individuals came close to each other, one would often face the other head on and move around the other in a partial circle while waving its wings. Pictures of this behavior are shown in the last 4 images.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 04:06 PM MST

Περιγραφή

Two adult females observed walking over surface of sun baked slate talus, near water seeps with Scatella flies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bclaridge

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2017 07:08 PM MDT

Περιγραφή

Coelichneumon viola female. Collected in Malaise trap from 05-23.v.2017 by Dr. David Smith and Dr. Ollie Flint.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bclaridge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 07:10 PM MDT

Περιγραφή

Coelichneumon vitalis female. Collected in Malaise trap from 21.ix.14.xi.2018 by Dr. David Smith and Dr. Ollie Flint.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippwickey

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 01:55 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 02:04 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 11:47 PM CEST

Περιγραφή

on lighttrap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013 07:07 AM CEST

Περιγραφή

leg.: Herbert Nickel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksinsects

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:03 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Ετικέτες