Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:12 ΜΜ CEST
Jalla dumosa - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Jalla dumosa, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h_tes

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 04:38 ΜΜ CEST
Ochetostethus - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Ochetostethus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 04:57 ΜΜ CEST
Aelia acuminata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Aelia acuminata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 02:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Tamarix gallica

Tuponia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Tuponia, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 02:19 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Tamarix gallica

Tuponia - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Tuponia, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clemon_g

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 10:39 ΠΜ CEST
Lachnaia - Photo (c) fabio brondolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fabio brondolo
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Lachnaia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:26 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Pteridium aquilinum

Ditropis pteridis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Ditropis pteridis, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:07 ΜΜ CEST
Eupeodes corollae - Photo (c) Christos Kazilas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christos Kazilas
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Eupeodes corollae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szucsich

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:30 ΜΜ CEST
Eurybregma - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Eurybregma, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:02 ΜΜ CEST
Rhyparochromus pini - Photo (c) Miroslav Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Rhyparochromus pini, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flienhard

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 04:25 ΜΜ CEST
Camponotus cruentatus - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Camponotus cruentatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flienhard

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 05:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

présence de A. pistolochia

Zerynthia rumina - Photo (c) winu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by winu
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Zerynthia rumina, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clemon_g

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:33 ΜΜ CEST
Gonioctena - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Gonioctena, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Verbascum sp.

Micantulina stigmatipennis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Micantulina stigmatipennis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelgrellety

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:05 ΜΜ CET
Laodelphax striatella - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Laodelphax striatella, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:44 ΜΜ CET
Pachytomella - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Pachytomella, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 04:01 ΜΜ CET
Pachytomella - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Pachytomella, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 12:56 ΜΜ CEST
Pachytomella - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Pachytomella, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 01:19 ΜΜ CEST
Issidae - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Οικογένεια Issidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 01:57 ΜΜ CEST
Issidae - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Οικογένεια Issidae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 02:19 ΜΜ CEST
Thamnotettix zelleri - Photo (c) Gintautas Steiblys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gintautas Steiblys
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Thamnotettix zelleri, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 02:19 ΜΜ CEST
Thamnotettix zelleri - Photo (c) Gintautas Steiblys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gintautas Steiblys
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Thamnotettix zelleri, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonin_jv

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 02:17 ΜΜ CEST
Athysanini - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Φυλή Athysanini, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:16 ΠΜ CEST
Pachytychius hordei - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Pachytychius hordei, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lou-baptiste_reboul

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 02:52 ΜΜ CEST
Peirates stridulus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Peirates stridulus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:51 ΠΜ CEST
Megamelodes quadrimaculatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Megamelodes quadrimaculatus, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelgrellety

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:13 ΜΜ CET
Cacopsylla melanoneura - Photo (c) Yerpo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Cacopsylla melanoneura, Ένα μέλος του Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:11 ΜΜ CET
Phlepsius - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Phlepsius, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:11 ΜΜ CET
Phlepsius - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Γένος Phlepsius, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:24 ΜΜ CET
Paralimnina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tim_gn: Υποφυλή Paralimnina, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3446