Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

HP
on Phragmites australis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:26 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023

Τόπος

Lac de Claret (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

HP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:48 ΜΜ CET

Τόπος

Fabrègues, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 09:21 ΜΜ CET

Τόπος

Grabels, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 07:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 03:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 03:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 05:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 08:50 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 10:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 09:53 ΠΜ CEST

Τόπος

Grabels, France (Google, OSM)

Περιγραφή

UM_AAZZ_000218

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 07:13 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 07:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:19 ΠΜ CEST

Περιγραφή

HP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

A6

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

D1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:13 ΜΜ CEST

Περιγραφή