Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:32 ΠΜ PDT
Aeolidia - Photo (c) Katie Lambert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Γένος Aeolidia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tubbsea

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:28 ΠΜ PDT
Aeolidia - Photo (c) Katie Lambert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Γένος Aeolidia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhillmann

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017

Τόπος

neptune state park (Google, OSM)
Aeolidia papillosa - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Aeolidia papillosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdubois

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 11:03 ΠΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 03:43 ΠΜ PDT
Aeolidia - Photo (c) Katie Lambert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Γένος Aeolidia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:31 ΜΜ PDT
Dendronotus venustus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Dendronotus venustus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:38 ΜΜ PDT
Dendronotus venustus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Dendronotus venustus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:40 ΠΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:40 ΠΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 07:08 ΠΜ PDT
Coryphella trilineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Coryphella trilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wander22

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Paeoniaceae - Photo (c) Monteregina (Nicole), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Οικογένεια Paeoniaceae, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario-hugo

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:37 ΜΜ PDT
Viola glabella - Photo (c) Makayla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Makayla
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Viola glabella, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gljcrsmith

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:33 ΜΜ PST
Thamnophis ordinoides - Photo (c) Global Herper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Thamnophis ordinoides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_gerry

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:55 ΜΜ PDT
Claytonia perfoliata - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Claytonia perfoliata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Γένος Urtica)

Παρατηρητής

kjbarry

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:44 ΠΜ PDT
Τσουκνίδα - Photo (c) Pavel Komkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pavel Komkov
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Τσουκνίδα (Γένος Urtica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lattedray

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:23 ΜΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

With some type of parasite

Αστακοειδή - Photo (c) birdgal5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 09:41 ΠΜ PDT
Diaulula odonoghuei - Photo (c) Minette Layne-Worthey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Minette Layne-Worthey
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Diaulula odonoghuei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:27 ΠΜ PDT
Serpula columbiana - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Serpula columbiana, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 10:03 ΠΜ PDT
Tegula funebralis - Photo (c) crocodoodle1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Tegula funebralis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:46 ΠΜ PDT
Pisaster ochraceus - Photo (c) Alex George, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex George
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmill23

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 10:42 ΠΜ PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

datadan

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:53 ΠΜ PDT
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Chrysemys picta, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amycampion

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:45 ΜΜ PDT
Forficula auricularia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Σύνθετο Forficula auricularia, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theothersidenursery

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 03:18 ΜΜ PDT
Xanthoria - Photo (c) Pekka Rahko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pekka Rahko
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Γένος Xanthoria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geragotelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:44 ΠΜ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geragotelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 10:41 ΠΜ PDT
Calystegia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Γένος Calystegia, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derrick56

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 05:33 ΜΜ PDT
Acer circinatum - Photo (c) NatureGuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by NatureGuy
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Acer circinatum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffaking

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 04:24 ΜΜ PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowdive

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 04:34 ΜΜ PDT

Τόπος

Portland (Google, OSM)
Stachys chamissonis - Photo (c) Karen and Mike, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karen and Mike
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltraveler: Stachys chamissonis, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 35