Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the first one observed anywhere this year on iNat, and the first one in the San Francisco Bay Area since 2017 - when we had the last El Nino. Another El Nino is predicted, so these could be more common again...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nice look at the rhinophores of this large Okenia (some forked cerata too)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimmyb33

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:18 ΠΜ PDT