Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 04:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Wet ditch in savanna

Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smoran3030

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 07:45 ΜΜ EDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:27 ΜΜ EDT
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Becket, MA, USA (Google, OSM)
Ranunculus recurvatus - Photo (c) Greg Funka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Funka
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Ranunculus recurvatus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Lee, MA, USA (Google, OSM)
Myrica gale - Photo (c) DoomBeya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DoomBeya
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Myrica gale, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 10:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Lee, MA, USA (Google, OSM)
Myrica gale - Photo (c) DoomBeya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DoomBeya
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Myrica gale, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mulcahyk

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 07:51 ΠΜ EDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindypaint

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:52 ΜΜ CDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter99

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:45 ΠΜ EDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenogle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:43 ΜΜ CDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:12 ΠΜ EDT

Τόπος

Bolton, MA, USA (Google, OSM)
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio102ol20

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 07:34 ΠΜ EDT
Athyrium angustum - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Athyrium angustum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 04:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Doerun Pitcherplant Bog

Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrgallop

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 03:08 ΜΜ ADT
Poa bulbosa - Photo (c) icosahedron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by icosahedron
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Poa bulbosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan11965

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 05:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Henderson, TX, US (Google, OSM)
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 07:06 ΜΜ CDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuelow45

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 12:48 ΜΜ EDT

Τόπος

New Salem, MA, USA (Google, OSM)
Humulus lupulus - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Humulus lupulus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeyshaw

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:19 ΠΜ CDT
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 04:33 ΜΜ EDT
Dichanthelium - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Dichanthelium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyebirds89

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Isotria verticillata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Isotria verticillata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:15 ΜΜ EDT
Poa alsodes - Photo (c) everett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by everett
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Poa alsodes, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

damian_reed

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 03:00 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:07 ΠΜ EDT
Krigia virginica - Photo (c) Anita Gould, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anita Gould
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Krigia virginica, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkohl

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:19 ΜΜ EDT
Ribes cynosbati - Photo (c) scarabcat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by scarabcat
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Ribes cynosbati, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benbenton01

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamelzer

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:23 ΠΜ EDT
Dichanthelium - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Dichanthelium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyandme

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:52 ΜΜ EDT
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zshein

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in the Holyokes in a spot of local enrichment. Growing under sugar maples alongside maidenhair ferns. One of the flowers was getting eaten by caterpillars.

Cypripedium parviflorum pubescens - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Cypripedium parviflorum var. pubescens, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah4418

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 08:31 ΠΜ EDT
Festuca - Photo (c) mhays, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mhays
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Festuca, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 10551