Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcharpentier

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Viburnum opulus opulus - Photo (c) Matt Keevil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Keevil
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Viburnum opulus var. opulus, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcharpentier

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Viburnum opulus americanum - Photo (c) Erin Faulkner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erin Faulkner
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Viburnum opulus var. americanum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsarepeopletoo

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Ribes americanum - Photo (c) michiganwillie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michiganwillie
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Ribes americanum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsarepeopletoo

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Ribes lacustre - Photo (c) Emma Rhoads, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Emma Rhoads
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Ribes lacustre, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsarepeopletoo

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Litylenchus crenatae - Photo (c) Medina County Park District, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Medina County Park District
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Litylenchus crenatae, Ένα μέλος του Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 09:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Third visit the the Shearwood Creek fire site that destroyed almost 5,000 acres in Jasper County in August 2023.

Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsschwenk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Amherst (Google, OSM)
Uvularia perfoliata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Uvularia perfoliata, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcethatsme

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:14 ΠΜ EDT
Uvularia perfoliata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Uvularia perfoliata, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwolfson

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:25 ΜΜ EDT
Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

kathymcg

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:27 ΜΜ EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

genv

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasemathey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Borodinia canadensis - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Borodinia canadensis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatonka

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:59 ΠΜ EDT
Borodinia canadensis - Photo (c) botanygirl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by botanygirl
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Borodinia canadensis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

robbieedun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:56 ΜΜ EST

Τόπος

Plymouth, MA, USA (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jacktowersjack

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 03:43 ΜΜ EDT
Oenothera biennis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Oenothera biennis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bbettencourt

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 07:17 ΜΜ EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janice22s

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Boechera stricta - Photo (c) 2010 Barry Breckling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Boechera stricta, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daylily1976

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:25 ΠΜ EDT
Turritis glabra - Photo (c) Zdeněk Kabát, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zdeněk Kabát
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Turritis glabra, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg79427

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:16 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Emanis Pine Savanna

Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Roadside powerline

Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Devens, MA, USA (Google, OSM)
Nabalus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Nabalus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodyfg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 09:12 ΠΜ EDT
Nabalus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Γένος Nabalus, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friedsonoma

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friedsonoma

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friedsonoma

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Oxalis violacea - Photo (c) walkmic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Oxalis violacea, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patswain

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 02:56 ΜΜ EDT
Ribes rubrum - Photo (c) Grzegorz Grzejszczak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Grzegorz Grzejszczak
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Ribes rubrum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Dichanthelium scoparium - Photo (c) nate_wilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Dichanthelium scoparium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Corallorhiza trifida - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Corallorhiza trifida, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Viola rostrata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη threepogonias: Viola rostrata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11483