Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:37 ΜΜ EST

Περιγραφή

I believe this is bear damage on Atlantic white cedar as I've seen this on northern white cedar (Thuja). The bark damage goes only as high as a bear could reach. They like to claw these trees for some purpose, perhaps marking territory.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Thanks to @natemarchessault for this great discovery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmanias

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 10:11 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markgk

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 04:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I’ve added a second pic from the same area and time. Different?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_gevaert

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 02:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 09:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Robust, intermediate in leaf shape between 2 parents nearby