Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:35 AM EST
Ischnoderma resinosum - Photo (c) sdifalco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sdifalco
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Ischnoderma resinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisakschnell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:50 AM EST
Quercus alba - Photo (c) jodiboe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jodiboe
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuzzytown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 04:33 PM EDT
Pleurotus ostreatus - Photo (c) N.W.R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by N.W.R
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Σύνθετο Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

beetsalad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:56 AM EST
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:20 PM EDT
Bondarzewia berkeleyi - Photo (c) Jack Steven Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Steven Smith
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Bondarzewia berkeleyi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschink1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:39 PM EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Niels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niels
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:50 PM EDT
Pleurotus citrinopileatus - Photo (c) rwheidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rwheidt
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Pleurotus citrinopileatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Tiarella stolonifera, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 06:29 PM EDT
Taphrina caerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by megachile
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Taphrina caerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 06:21 PM EDT
Pluteus cervinus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Pluteus cervinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 07:08 PM EDT
Castanea dentata - Photo (c) Bob MacInnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Castanea dentata, Ένα μέλος του Καστανιά (Γένος Castanea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:58 PM EDT
Macleaya cordata - Photo (c) Megan Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Macleaya cordata, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:03 PM EDT
Puccinia sparganioidis - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Puccinia sparganioidis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 08:48 PM EDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 08:46 PM EDT
Αμερικανικός Κάστορας - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Αμερικανικός Κάστορας (Castor canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 03:59 PM EDT
Phylloplecta tripunctata - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Phylloplecta tripunctata, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 04:28 PM EDT
Sparassis spathulata - Photo (c) brobalstones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Sparassis spathulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mschink1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 11:46 AM EST
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntonetti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 04:58 PM EST
Lonicera japonica - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekestrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:23 AM EST
Lonicera japonica - Photo (c) Kimmie Paxton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kimmie Paxton
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

declanmurphy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 03:33 PM EST
Stagmomantis carolina - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Stagmomantis carolina, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eli171

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 10:47 AM EST
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielle__lyon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:19 PM EST
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόδεντρο (Maclura pomifera)

Παρατηρητής

samantha1144

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 01:55 PM EST
Μακλούρα - Photo (c) ccophugo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Μακλούρα (Γένος Maclura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianwhite

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 12:56 PM EST
Ilex crenata - Photo (c) Tatjana Koroteeva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatjana Koroteeva
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Ilex crenata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:11 PM EST

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Polypore of soft consistency, with guttation. On hardwood; running cap laterally. Park.

Ischnoderma resinosum - Photo (c) sdifalco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sdifalco
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Ischnoderma resinosum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

declanmurphy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:52 PM EST
Pleurotus ostreatus - Photo (c) Niels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niels
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Pleurotus ostreatus, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garlic106

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 01:18 PM EST
Resupinatus applicatus - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Resupinatus applicatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neenahhoppenewell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 02:17 PM EST

Περιγραφή

Spikey, rash inducing

Humulus scandens - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη that_hippie_chick: Humulus scandens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 633