Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 03:00 PM CDT

Περιγραφή

UVIVF

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:30 PM EDT

Περιγραφή

330 nm uv Fluorescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trudypom

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen_the_human

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:01 PM EDT

Περιγραφή

On the side of the trail. Wasn’t moving much.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 03:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameshoughton

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2014 03:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelnj

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 01:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisschock

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 03:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2010 01:54 PM EDT

Περιγραφή

Cross-leaved milkwort.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfortunately, none were in bloom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjarnagin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 11:28 AM EST

Τόπος

Shamong, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 07:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylawalks

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 09:44 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwiebe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snaptyrurtle

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 04:20 PM UTC

Τόπος

Clayton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_butler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2015 12:24 PM EDT

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 02:05 PM EDT

Περιγραφή

07 Apr 2021.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
Found on Claytonia virginica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 11:13 AM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Some actual small nuts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 06:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019

Τόπος

Canton, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 08:32 AM EDT

Περιγραφή

On very hard dead hardwood. 1-3 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike-potts

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First recorded observation in Oregon at Crater Lake National Park!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explorerdj

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 04:59 PM PDT

Περιγραφή

Gondola Foray. On dead Fir decayed wood. At least 30 within 10m X 30m area. Nearby many Laccaria sp. CAP W 54mm, Over top 67mm, 10-15mm thick. OVERALL height to 10.5cm. STIPE to 7.5cm X 19mm max width, 14mm min width. Stuffed; scabrous with singular partial veil forming friable, partially adhered ring on stipe. GILLS 3 series, slightly decurrent. ATTACHMENT securely into dead, decayed wood. Copious white mycellium 2cm deep into wood. SPORES purplish-brown deposit on veil. STAIN/bruise NO. ODOR Bitter and sharp. TASTE sweet, umami.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

campwebb12

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:02 PM UTC

Τόπος

Hayward, WI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021

Περιγραφή

Host: Elephantopus tomentosus.
Reference: WCC-20210804-03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tudavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:35 AM EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Purpureocillium atypicola - asexual stage.
I found this parasitized spider on the underside of a Pawpaw leaf (Asimina triloba) about 1 meter above the ground in Athens GA USA. A post on the Ascomycetes of the World FB group showed a similar spider and said it was Purpureocillium atypicola, which Wikipedia tells me is related to cordyceps.
https://www.facebook.com/apmt.biotec/posts/320116026535556. Posted on Cordyceps FB group; ID confirmed by Richard Tehan
https://www.facebook.com/groups/1400805136858919/posts/3004971836442233/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing from soil nearby trees are hibiscus, pecan, Chinese privet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 06:18 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 06:18 PM HST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 08:02 AM EDT

Περιγραφή

leaf spots on Salix interior

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmorris

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:28 AM EDT

Περιγραφή

Growing on decaying branch, likely deciduous. Forest dominated by pine otherwise. Bruises grey, and then to black

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:13 PM EDT

Τόπος

Mendham, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found accidentally while working on the micro of a crust fungus. Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelciebrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Tremella fuciformis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

hasanbarbhuiya

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:35 AM EDT

Τόπος

Core Arboretum (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a yellow buckeye tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelciebrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tasted ungodly hot and peppery

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnewton728

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:54 PM CDT

Περιγραφή

Butyriboletus frostii (Exsudoporus frostii) with atypical yellow netting growing in soil in mixed hardwoods in Lee County, Alabama, USA. Amber-colored droplets oozing from pore surface and a little on the bottom near the mycelium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

string_of_nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in mixed subalpine fir and englemann spruce forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:01 PM EDT

Περιγραφή

Growing on wood. Cap changed color over night to brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 12:44 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2005 02:47 PM EST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

autumna

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:20 PM PDT

Περιγραφή

We went on a night foray with UV flashlights. There were little bits of ground that reacted with this bright orange under the UV light. It is barely noticeable as a rusty powder on the leaf and needle litter when in daylight. When we picked it up this (mycelium?) powder was not visible on our hands in daylight but turned our hands bright orange under UV light.
I think it might have been a leaf litter decomposer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fightingextinction

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2011 02:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aishwaryav

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:31 PM PDT

Περιγραφή

Adirondack High Peak region: northern hardwood-conifer forest: Red spruce and eastern hemlock, sugar maple, yellow birch, and American beech are the dominant species, with scattered white pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:05 AM EDT

Περιγραφή

On deer poop. No veil present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:42 AM EDT

Περιγραφή

On mulch, in a park.Troops of them. Hygrophanus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattandeliz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 10:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 02:35 PM EDT

Περιγραφή

Meruloid gills orange in color with an orange tinted hairy cap surface at times. Mostly on the underside of a hardwood branch. Brownish reaction with KoH. Soft to the touch. Yellow-orange mycellium.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:43 PM EDT

Περιγραφή

Hardwoods. On the trailside. Hard. White flesh. Magenta KoH reaction on edges of the cup shaped portions on the bisection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what's happening on this cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 12:27 PM EDT

Περιγραφή

Awaiting spore print results for microscopy for nearby specimens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:21 AM EDT

Περιγραφή

I included the Stereum sp. because it was on the same log. And also some very close to this interesting looking fungi….

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_mama_vt

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:00 AM EDT

Περιγραφή

Observed fruiting on semi submerged and fully submerged rotting wood. Some fruiting bodies were submerged as deeply as a foot under water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Third one found in grass yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:08 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

aishwaryav

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 03:51 PM PDT

Περιγραφή

Found growing on decaying wood in mixed wood forest floor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Neofavolus alveolaris?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:07 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Colletotrichum trichellum on English Ivy at Fort Armistead Park in Baltimore City, Maryland.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 09:07 AM EDT

Περιγραφή

Infecting the branch of a small tree--Dogwood?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 03:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txfungl

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 07:39 AM CDT

Τόπος

McAllister Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in mixed deciduous & coniferous forest. Mostly oak forest and both native & non-native eciduous trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 02:32 PM PST

Τόπος

Philomath, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:04 PM EDT

Περιγραφή

Bracket-form fungal bodies about 1 cm across, growing on decaying log with moss, toothed underside

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pucak

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021

Περιγραφή

Host: Hino Crimson Kurume Azalea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 04:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:37 AM EDT

Περιγραφή

Two specimen together; on deciduous wood. 13.5 cap x 11.6cm x 2.3 cm stipe. Pores descent on stipe and gradually disappear. Pore length: 1.5mm; flesh of cap 1.5cm at the thickest part. Lateral attachment. 1-2 pore per mm. Bitter taste. No hairs on edge but exerted cystidia. As soon as it is touched it becomes gelatinous. Spores varied in size: 3.7-6.1 x 10-19.7 mu. Some with drops. Clamps everywhere. Park.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The black fungus underneathe the lichen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2 adults and juvenile(s) in an eastern white pine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 08:39 AM HST

Περιγραφή

Found under Douglas Fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fungus on autumn olive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Magnolia sp. leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldos_army

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:59 PM EDT

Περιγραφή

Found in pile of piliated woodpecker wood chips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

will follow up with microscopy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 01:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 05:41 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Candolleomyces candolleanus at the Morgan Run Natural Environmental Area in Carroll County, Maryland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:10 AM EDT

Περιγραφή

On rotten wet deciduous wood. Watery to touch and coming apart easily. Warty. Spores: 3.7-4.4 x 9.8-12.3 mu. Four long sterigmata: 8.6 mu long. Basidium 24 mu long with clamp at base. Some globose structures seen: 12.4 x 11.1 mu and 13.5 mu in diameter. Nodulose hyphae in subiculum with clamps. Gloeocystidia(?) enlarged at tip: 6.1 mu.