Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwohlford

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 05:15 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwohlford

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:56 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owen_brown

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 09:25 ΜΜ PDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Rhyacotriton variegatus - Photo (c) spencer_riffle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Rhyacotriton variegatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudari3

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 12:42 ΜΜ PDT
Colubridae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Οικογένεια Colubridae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frightcamp

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 09:36 ΜΜ PDT
Anaxyrus punctatus - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Anaxyrus punctatus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anadaya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davcompton60

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:17 ΠΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorpoylio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Rana boylii - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Rana boylii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skinthia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Under a rock, yellow at the base of the limbs

Aneides flavipunctatus - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Aneides flavipunctatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Anaxyrus californicus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Anaxyrus californicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Anaxyrus californicus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Anaxyrus californicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowkuki

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 01:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tadpole

Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theaprilshow

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 09:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I have so many frogs living in my pool/pond (my pool pump is broken). Found this guy loving it in the pool.

Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonbeals

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Spea hammondii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpmaceface

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 07:53 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kryxmac

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:52 ΠΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bafflingnewt

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Spea hammondii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicciaf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcstrett

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:17 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misstaken

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:44 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesafarihiker

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 05:41 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshaylin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)
Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Spea hammondii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:05 ΠΜ PST
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredsproul

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Spea hammondii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanapiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 05:06 ΜΜ PDT
Pseudacris cadaverina - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Pseudacris cadaverina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianhindsakafundad

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024
Spea hammondii - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tenthousandhz: Spea hammondii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19978