Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

metamorph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samfellows566

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianhindsakafundad

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikethebirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowerysallies

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 08:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Regila in amplexus with cadaverina, muy interisante

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenziebell2

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plant_time

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensehl

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 06:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirdeedoodum

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawahl

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 01:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperbiological

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hundreds of lavae in pooled road ruts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steinm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awiese

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperbiological

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronvanderhoff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 02:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Frog or toad eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 03:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

I was glad to see the little water clovers all over the pond again, just like the one I documented 5 years ago. Luckily, back then there was no AI, so it took a while to solve the mystery...
https://www.inaturalist.org/observations/4919474

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smeierotto

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuboola

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 02:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

In shallow water. Joined by gelatinous stuff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenmayfield

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Newcastle, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in shallow water in lake during late spring. Appears to be some kind of eggs attached to a line of slime.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allyloveless

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 10:42 ΠΜ PST

Τόπος

Cottonwood (Google, OSM)

Περιγραφή

Located in a freshwater pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryphwang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Unusual looking egg mass found in a seasonal wetland at the eastern edge of the San Joaquin valley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencetilldeath

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoguyjq

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiddywinkle7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gunndawgy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 02:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 03:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biggerdigger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

levi_ashe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:09 ΜΜ PST

Τόπος

Ferndale, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpalmer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:50 ΠΜ PST

Περιγραφή

Red-Shoulder Hawk's prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kookamongus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fraskar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmillinm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

highsierradrew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:19 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler77160

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I forwarded this photo to a fellow homeowner and naturalist who uploaded it to this platform. It was confirmed subsequently that the frog is indeed a California Tree Frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoffnature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 02:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnhmb

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrake4botany

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Found more than 100 individuals, adjacent ponded feature.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshaylin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Egg masses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocmelissa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

save_van_dam_peak

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_straus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Περιγραφή

Vernal pools off Nobel and the 805, egg masses, could be Baja CA Tree Frog or Spadefoot? I saw a Baja. Friends told me Spadefoots are calling at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesculus_californica

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 11:36 ΠΜ PST

Τόπος

Arcata, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schaeferross82

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accordiongordon

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In orange colored creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srosales444

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 10:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonguetide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtdoggy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 10:36 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

daniel-johnson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 09:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

connorfoley

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterdobber

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Awesome blotching on this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvalenciacph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrusty

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2014 07:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabarni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:55 ΠΜ PDT

Τόπος

Torrance, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found and shared by a volunteer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipdekat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 12:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamom

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dale12

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 01:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keekihanu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 02:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbb82

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

Predated upon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marin-c

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 03:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkbasart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

About 4-5in!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goose_juice

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 08:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nothingmajor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 02:41 ΠΜ PST

Περιγραφή

6 legs... not great

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim192

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 12:30 ΜΜ PDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

habercrombie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 12:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

Eggs in cold water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

1 adult and 18 hatchlings caught over a 3 hour period. Collected under the direction and supervision of biologists with USFWS and USGS.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisdellith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collected for USGS Research.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nemoreader

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Second day's efforts resulted in 3 adults and 4 neonates captured and sent to Bob Hansen. Nearby business owners shared videos and photos of other exotics, including agamas, beaded lizards, a crocodile monitor, and chameleons . @chrisdellith @gregpauly @jqrichmond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedrake

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

originaltrailcrew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Thinking Red Diamond? I was zoomed so snake maybe 2.5-3 feet long. It was pretty calm - it rattled few times and then coiled up a bit - just looked me over with some tongue flicking.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlathamoutside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 06:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 01:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skunk_rock

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_harlow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidankellyadventures

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:14 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdefea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toyonito

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amykhenry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 06:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

About 2 inches long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeevng

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Aberrant. Seen a few semi-aberrant individuals here in the area, but never any as remotely interesting as this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atwalls

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btrumper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 04:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

And a bonus springtail!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronamoyses

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navtombros

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 11:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On rock face directly to the right of the waterfall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillemarinier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:02 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found in a Tree Swallow bird house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irelandrbi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

One of our team was called to remove a snake in San Diego. This is what he found. No idea if escaped pet or naturally occurring. Finding an albino is incredibly rare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 05:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Baby, maybe around 1' long.