Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

reyhan6

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 08:17 PM +03
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pams065

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 04:31 PM WET

Τόπος

Sardoal, PT-SA, PT (Google, OSM)
Ισόποδα - Photo (c) Simon Verlynde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Verlynde
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

dubec

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 11:35 PM CEST

Τόπος

Lopud, Croatia (Google, OSM)
Σκουτιγκέρα - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

snekwithpartyhat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:32 PM +03
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 02:32 PM +03
Ψευδοσκορπιόνες - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mramantes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 04:32 PM +03
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhee_da

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 02:19 PM +03
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Stijn De Win, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stijn De Win
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genkott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 03:28 PM +03

Τόπος

Kaş (Google, OSM)
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cneytcingz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 02:25 PM +03

Περιγραφή

Mushroom

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 06:44 PM +03
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rannmann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:50 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuhkubilay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 02:37 PM +03
Θωμισίδες - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 04:08 PM +03
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kseniiamarianna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 12:13 PM +03
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

stolbovsky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:22 AM +03
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

ali_harun_demirlek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 09:52 PM +03

Περιγραφή

Donkey bee nest ( wasp nest )

Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

mr_bug_enjoyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 01:30 PM +03
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulesener

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:51 AM +03
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdcatcher03

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 05:00 PM +03
Βρωμούσα Της Αμυγδαλιάς - Photo (c) Christos Kazilas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christos Kazilas
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Βρωμούσα Της Αμυγδαλιάς (Apodiphus amygdali)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

gigan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:47 AM +03
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:22 AM EDT
Opiliones - Photo (c) Henry Miller Alexandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Henry Miller Alexandre
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

lkuyumcu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:57 AM +03
Τριβόλι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ωτιόρρυγχος (Γένος Otiorhynchus)

Παρατηρητής

kocoleoptera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:38 AM +03
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)

Παρατηρητής

dogaladamtr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022

Τόπος

Parasut Tepe (Google, OSM)
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_smyrnien

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 03:05 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)

Παρατηρητής

mr_bug_enjoyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:53 PM +03
Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

wim24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:38 AM +03
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melihaydemir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:16 PM +03

Τόπος

Kuşadası (Google, OSM)
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkuyumcu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:58 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

yunus13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 07:57 AM +03
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1472