Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

grey_moss

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:52 PM +03
Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)

Παρατηρητής

fethullahkrtz

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 07:00 PM +03
Σφήκα Η Γερμανική - Photo (c) Sid Mosdell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Σφήκα Η Γερμανική (Vespula germanica)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugpudding

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 01:37 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

animalobserverdeniz321

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 05:35 PM +03
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velikodniy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:21 PM +03
Trithemis - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Mandák
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Γένος Trithemis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

samettekin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:25 PM +03
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Niels Poul Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niels Poul Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

nur73

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:05 PM +03
Επίμυς - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Επίμυς (Γένος Rattus)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

cagria

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:29 AM +03
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

marah98

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:51 AM +03
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhorious_art

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:45 PM +03
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

bsener

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:28 AM +03
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Niels Poul Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Niels Poul Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inci3

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:15 PM +03
Coenagrionidae - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Οικογένεια Coenagrionidae, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

cgez

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:27 AM +03

Τόπος

İTÜ Gölet (Google, OSM)
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:44 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

au781227

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:02 PM +03
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderyuz

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:55 AM +03
Philaeus chrysops - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Philaeus chrysops, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniz_tastan

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 03:38 PM +03

Περιγραφή

It is certainly a Salticid. I’m guessing plexippus paykulli based on the white stripe and the pattern on the cephalothorax; however, I’m not sure.

Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 10:25 AM +03

Τόπος

Gümbet (Google, OSM)
Philaeus chrysops - Photo (c) Valter Jacinto | Portugal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Philaeus chrysops, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gezgindogacitr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021

Τόπος

Akyazı (Google, OSM)
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

ayseska

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 02:06 PM +03
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαρούνα (Γένος Papaver)

Παρατηρητής

paola734

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 05:38 PM CEST
Παπαρούνα - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

ellitz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:54 PM EEST

Τόπος

Akrotiri, Cyprus (Google, OSM)
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

ellitz

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:53 PM EEST

Τόπος

Akrotiri, Cyprus (Google, OSM)
Ισόποδα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthescobes

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 06:26 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruthescobes

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 06:36 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudio_bruno-95

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 10:48 PM CEST

Περιγραφή

Falena scattata in occasione della escursione serale divulgativa

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariakonsolaki

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:36 PM EEST
Σκορπιοί - Photo (c) Robin Dawes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duarte23

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:59 PM WEST
Ζυγόπτερα - Photo (c) marcel-silvius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

sonia494

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 06:32 PM WEST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iago_sv

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 01:20 PM CEST
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη tandogan: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1363