Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a0959kedi

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολόνθη Η Μηλολόνθη (Melolontha melolontha)

Παρατηρητής

eminozen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 08:57 ΠΜ +03

Τόπος

Erenler (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 12:34 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:32 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 04:37 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:04 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 11:03 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:41 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

phokaian

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:12 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehmet_goktu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:56 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a0959kedi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 03:46 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:07 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efe99550

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 04:03 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 02:45 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 03:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 09:50 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 07:12 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 05:47 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 07:10 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaancfidan

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 12:04 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλοτάλπης (Γένος Gryllotalpa)

Παρατηρητής

waggledancer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 06:48 ΜΜ +03

Περιγραφή

It looks like some kind of mole cricket, but it was out during the day, and I thought mole crickets are only active at night. It also seemed to grow very defensive when I walked closely by, raising its tail almost like a scorpion. Maybe it was just lost and tense.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 10:32 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολόχα (Malva sylvestris)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 10:48 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

faddaf

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 11:21 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

coramane

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:08 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lakinga

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:43 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minazaki

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:37 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatih_o

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 02:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 11:15 ΠΜ +03

Τόπος

Fatih, TR-IB, TR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kocoleoptera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:45 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yabangezgini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:51 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:39 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 06:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 04:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:40 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 12:50 ΜΜ +03

Περιγραφή

A small spider that I found crawling on my arm. A millimeter long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetislll

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:32 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:43 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:02 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:36 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strokova

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:57 ΜΜ +03

Τόπος

Silifke (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:33 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umutgungor

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:54 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:57 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοχήρα Του Paykull (Steatoda paykulliana)

Παρατηρητής

likal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:57 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjoehanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 10:55 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 07:14 ΠΜ +03

Περιγραφή

Another harvestman indoors, this time on an interior wall. It seems to be the same species as my previous observation from this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:47 ΜΜ +03

Περιγραφή

Discovered under a piece of furniture I had moved, later tranferred outdoors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:35 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 10:32 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κούλεξ (Γένος Culex)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 09:45 ΜΜ +03

Περιγραφή

It's almost November now and I still see at least 3 of these every day. They also sometimes come out during the day. I don't remember seeing mosquitos at this time of year. Nowadays It drops to around 13 degrees Celcius at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:54 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:05 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:18 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odole

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Courtship with the male (unfortunately not well in focus) perching and showing the ventral side of the last abdominal segments with species-specific color. The female is flying, at the top of the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:19 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:09 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 04:56 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:23 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:22 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 07:17 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salimeh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:19 ΜΜ HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 06:24 ΜΜ +03

Τόπος

Çankaya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:14 ΜΜ +03

Τόπος

Çankaya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:17 ΜΜ +03

Περιγραφή

4 millimeter long jumping spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 06:48 ΜΜ +03

Περιγραφή

1 cm long insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 05:27 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 03:01 ΜΜ +03

Περιγραφή

A colorful butterfly with a wingspan of approximately 3-5 cm. It was trapped so I got it into a container, took photos of it than released it