Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yabangezgini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:51 PM +03
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 09:39 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrttrl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 06:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 04:21 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:40 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 12:50 PM +03

Περιγραφή

A small spider that I found crawling on my arm. A millimeter long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetislll

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:32 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 04:43 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:01 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:02 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:36 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strokova

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:57 PM +03

Τόπος

Silifke (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:33 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)

Παρατηρητής

umutgungor

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:54 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:57 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:57 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjoehanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 10:55 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 07:14 AM +03

Περιγραφή

Another harvestman indoors, this time on an interior wall. It seems to be the same species as my previous observation from this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 02:47 PM +03

Περιγραφή

Discovered under a piece of furniture I had moved, later tranferred outdoors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 03:21 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:35 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 10:32 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κούλεξ (Γένος Culex)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 09:45 PM +03

Περιγραφή

It's almost November now and I still see at least 3 of these every day. They also sometimes come out during the day. I don't remember seeing mosquitos at this time of year. Nowadays It drops to around 13 degrees Celcius at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:54 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Μάντης (Hierodula transcaucasica)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:05 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:18 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odole

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:50 PM CEST

Περιγραφή

Courtship with the male (unfortunately not well in focus) perching and showing the ventral side of the last abdominal segments with species-specific color. The female is flying, at the top of the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:19 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:09 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 04:56 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:23 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:22 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 07:17 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:09 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salimeh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:19 PM HST

Τόπος

Al Haffah, Syria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 06:24 PM +03

Τόπος

Çankaya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akifsuna

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:14 PM +03

Τόπος

Çankaya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:17 PM +03

Περιγραφή

4 millimeter long jumping spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 06:48 PM +03

Περιγραφή

1 cm long insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 05:27 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

doruk912

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 03:01 PM +03

Περιγραφή

A colorful butterfly with a wingspan of approximately 3-5 cm. It was trapped so I got it into a container, took photos of it than released it