Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

markleahy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:14 PM EDT

Τόπος

Seguin, ON, CA (Google, OSM)
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Gaultheria procumbens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:44 AM EDT
Peltigera - Photo (c) Dwayne Sabine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chadbark

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:05 PM EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 03:21 PM EDT

Περιγραφή

in Abies/Thuja swamp

Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Callicladium imponens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 12:17 PM EST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Kolkwitzia amabilis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019
Descurainia sophia - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Descurainia sophia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

rbarakat

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 02:45 PM EDT

Περιγραφή

64495 July 2

Crataegus punctata - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Crataegus punctata, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

timthorington

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:24 PM EDT
Crataegus crus-galli - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Crataegus crus-galli, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

rbarakat

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 05:05 PM EDT

Περιγραφή

Aug9-plot1

Crataegus punctata - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Crataegus punctata, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Lambton, CA-ON, CA (Google, OSM)
Crataegus crus-galli - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Crataegus crus-galli, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Milium effusum - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Milium effusum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Valeriana officinalis - Photo (c) dziugasindr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Valeriana officinalis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Viola rostrata - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Viola rostrata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Crataegus submollis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Crataegus submollis, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 11:46 AM EDT
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 08:39 AM EDT

Τόπος

Peel, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Small disks on limestone.

Sarcogyne wheeleri - Photo (c) Alejandro Huereca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Sarcogyne wheeleri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 12:45 PM EDT
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 02:02 PM EDT
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 10:17 AM EDT

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 02:05 PM EDT

Περιγραφή

I think. Super julaceous, leaves ecostate. Growing on a sandy ridge in oak woods.

Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:18 PM CDT
Tetraphis pellucida - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Tetraphis pellucida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrccarter

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:27 AM UTC

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)
Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoon57

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:07 AM UTC

Τόπος

Summertown, TN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by a creek.

Bryoandersonia illecebra - Photo (c) jbrowndorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Bryoandersonia illecebra, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige_dem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 11:17 AM ADT

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qu1scula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:23 PM UTC

Τόπος

Sperry, OK, US (Google, OSM)
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian253

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 11:47 AM CST
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphibianaddict

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 02:19 PM UTC
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emibeth03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 01:53 PM CST
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoaggie99

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 03:21 PM CDT

Τόπος

Stillwater, OK, US (Google, OSM)
Bryopsida - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη t_knight: Ομοταξία Bryopsida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1623