Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Περιγραφή

Epihymenium K+ violet. Polarlocular spores, 8/ascus, avg 20x10 um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 05:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 11:37 PM EDT

Περιγραφή

2nd photo with P, areolate crust with soredia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores 1-septate, ~11x4 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Περιγραφή

On siliceous rock. Spores 4-celled, ~22x3.5 um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 11:59 PM EDT

Περιγραφή

On base of Thuja occidentalis, spores 17x8um, 8 per ascus, I pink-red, k-. Verrucaria thujae possible, descibed as having a granulose-squamulose thallus, spores smaller than Verrucaria bryoctona. Exciple is black not pale as in Verrucaria Thujae..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Περιγραφή

Proper exciple paraplectenchymatous. Spores 6-septate, 35x6.5 microns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 01:16 PM EDT

Περιγραφή

The presence of Stamnaria at this location was brought to my attention by @erwin_pteridophilos based on my earlier observation of E. hyemale: https://www.inaturalist.org/observations/35283155

When I revisited today, I found thousands of infected stems of E. hyemale around this small kettle pond. Several hundred stems with visible fruiting bodies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 11:43 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miketheknife

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2009 02:49 PM EDT