Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickvil

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 04:56 ΜΜ CEST

Περιγραφή

12-13 mm. Montana ?

Macrophya montana - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Macrophya montana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectamo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 06:14 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Stromboceros delicatulus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Stromboceros delicatulus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectamo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 06:18 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Stromboceros delicatulus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Stromboceros delicatulus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectamo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 11:44 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Stromboceros delicatulus - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Stromboceros delicatulus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 01:09 ΜΜ MSK
Arge ustulata - Photo (c) Phaulactis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phaulactis
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge ustulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:34 ΜΜ CEST

Περιγραφή

8,7mm on Heracleum sphondylium

Arge cyanocrocea - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge cyanocrocea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2014 06:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Arge ochropus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2016 06:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)
Arge melanochra - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge melanochra, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2008 02:04 ΜΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2007 11:18 ΠΜ BST

Τόπος

Cambridgeshire, UK (Google, OSM)
Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2008 11:48 ΠΜ BST
Macrophya montana - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Macrophya montana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 10:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Lérida, España (Google, OSM)
Tenthredo mesomela - Photo (c) Alexander Boldyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Boldyrev
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Σύνθετο Tenthredo mesomela, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbishop

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2005 02:26 ΜΜ BST
Macrophya montana - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Macrophya montana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 03:06 ΜΜ CEST

Τόπος

Lérida, España (Google, OSM)
Abia fulgens - Photo (c) Matej Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Abia fulgens, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilougrnov

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Čačak, RS-MR, RS (Google, OSM)
Macrophya montana - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Macrophya montana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 11:38 ΠΜ HST
Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 02:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Lérida, España (Google, OSM)
Tenthredo mesomela - Photo (c) Alexander Boldyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Boldyrev
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Σύνθετο Tenthredo mesomela, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 11:13 ΠΜ CEST

Τόπος

Trentino, Italy (Google, OSM)
Abia fasciata - Photo (c) Andrei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrei
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Abia fasciata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobaljj

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 09:58 ΠΜ CEST

Τόπος

Lérida, España (Google, OSM)
Arge ochropus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natteheks

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 02:48 ΜΜ CEST
Tenthredo notha - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Tenthredo notha, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 10:46 ΠΜ +13
Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misaosaurus

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 03:36 ΜΜ SAST
Arge ochropus - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge ochropus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beh01d

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2013 04:21 ΠΜ MSK
Tremex fuscicornis - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roman Providukhin
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Tremex fuscicornis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 11:04 ΠΜ BST

Τόπος

Great Bookham, UK (Google, OSM)
Arge pagana - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge pagana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel-r

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2013 03:00 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:12 ΜΜ BST

Τόπος

Great Bookham, UK (Google, OSM)
Arge pagana - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge pagana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltwellsbirder

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 08:30 ΠΜ BST
Macrophya annulata - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Macrophya annulata, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matze00

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 01:41 ΜΜ CEST
Arge pagana - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge pagana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 11:10 ΠΜ CEST
Arge pagana - Photo (c) Panagiotis Dalagiorgos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Panagiotis Dalagiorgos
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Arge pagana, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ed_shaw

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 08:52 ΜΜ BST
Athalia rosae - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη symphyta: Athalia rosae, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 35258