Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arvidas

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:44 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corporal-natural

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptilia888

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 05:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uz45

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 12:33 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 12:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasreh

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:47 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gauthier-quievreux

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024

Τόπος

Babadag, Roumanie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024

Τόπος

Babadag, Roumanie (Google, OSM)

Περιγραφή

Pics 1-2: ex 1
Pics 3-4: ex 2
Pics 5-8: ex 3
In an ordinary rapeseed field

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda_f

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2013 03:47 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 08:00 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evatutin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savvaszafeiriou

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:56 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butia2017

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurearamon

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:36 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uabird

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 01:34 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uabird

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salimeh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 08:52 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humam-ghanim

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:05 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarilis

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 09:07 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgborin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:25 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misumeta

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 12:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agulianc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2016 09:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcb01

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 12:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeldh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 11:32 ΠΜ IDT

Περιγραφή

mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yishay

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 04:06 ΜΜ IDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Krems, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawod

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 01:08 ΜΜ +03

Τόπος

Latakia, SY-LA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 04:18 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 07:06 ΜΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Maternal caring of eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desversen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 09:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgul13

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:16 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria_gritsenko

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 11:57 ΠΜ EEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammoph11

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 12:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On blackberry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtlesydney

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe15100

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 02:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kacper04

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kacper04

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 09:36 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalcidjyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalcidjyr

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:56 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aksel_j

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 02:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avid607

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 02:11 ΜΜ IST

Τόπος

Yizrael, Israel (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuriydanilevsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevem4560

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 01:00 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan20679

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 03:32 ΜΜ EET

Τόπος

Nicosia, Cyprus (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:03 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nir_c

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:38 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:09 ΠΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 07:38 ΠΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_paniaguat

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 01:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali__ali

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:13 ΠΜ +03

Τόπος

Tartus, SY-TA, SY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpergil

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 07:49 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 04:24 ΜΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 04:45 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mircogruppi

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:26 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adir_naduf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:30 ΠΜ IST

Τόπος

יער בן שמן (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecitizen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 02:33 ΜΜ +01

Περιγραφή

Around 1700m altitude

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist40713

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozgurkocak

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2014 11:44 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2003 12:32 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronnykoehler

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 02:00 ΜΜ EET

Περιγραφή

Indoors, in a room with pet snails in the containers/terrariums, there is some dead wood and leaf litter from deciduous trees collected in nearby parks in Kyiv, probably there were eggs or larva (or host with them?). Dead wood and leaf litter were collected in two locations: 50.485034, 30.424483 (Syrets Park, 23.10.2023) and 50.451969, 30.456185 (KPI Park, 03.11.2023). Trees were mostly oaks (Q. robur) and maples, but maybe something else (bark and small branches with lichens were collected). I've indicated exact coordinates of the actual observation and radius that includes both locations where dead wood and leaf litter were collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torni77

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2008 03:58 ΜΜ EEST

Τόπος

Kuortti, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeniq_benihanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 02:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takuya_iwasawa1

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2016 01:16 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:13 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urs-peter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:00 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Art Bestimmung?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hati_1

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blitzen1986

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on apple tree in garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:34 ΜΜ ADT

Περιγραφή

I was astounded by the striking blue! I'm afraid in my persistent curiosity, I aggravated her a bit at the end of this sequence - she started opening and closing her jaws menacingly at me after I manipulated her with a bit of twig to get some different angles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orange_papa

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:57 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowalske-ecology

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 01:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 02:00 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmar

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:43 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajkoranga

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 12:25 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonier_merizalde

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 07:47 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 07:56 ΠΜ IDT

Τόπος

צפת, ישראל (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timviclev

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:02 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrikmlcoch

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:27 ΠΜ +07

Τόπος

Kon Tum, Vietnam (Google, OSM)

Περιγραφή

Local collector.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 08:04 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobreder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 01:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rytas56

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:13 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandradalia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 11:39 ΠΜ HST

Περιγραφή

Em Piper umbellatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielflx777

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:26 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol190

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspiel

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:06 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ateleginski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 11:50 ΠΜ -03

Τόπος

Irati - PR, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Cerro do Leão