Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:21 ΜΜ AEST
Dicaeum hirundinaceum - Photo (c) anthonypaul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anthonypaul
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Dicaeum hirundinaceum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duka_skalamera

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:03 ΜΜ AEST
Myzomela sanguinolenta - Photo (c) Sharon Pearson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharon Pearson
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Myzomela sanguinolenta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:25 ΜΜ AEST
Melithreptus albogularis - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Melithreptus albogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:45 ΜΜ AEST
Melithreptus albogularis - Photo (c) Geoff Whalan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Melithreptus albogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_h_hemphill

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:52 ΠΜ AEST
Lichmera indistincta - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Lichmera indistincta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:37 ΜΜ AEST
Lichmera indistincta - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Lichmera indistincta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:37 ΜΜ AEST
Burhinus grallarius - Photo (c) David Laurie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Laurie
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Burhinus grallarius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timpeisker

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:23 ΜΜ AEST
Burhinus grallarius - Photo (c) David Laurie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Laurie
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Burhinus grallarius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:04 ΠΜ AEST
Dicrurus bracteatus - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Dicrurus bracteatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:55 ΠΜ AEST
Dicrurus bracteatus - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Dicrurus bracteatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 06:26 ΠΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:58 ΠΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellybee

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:54 ΜΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:41 ΠΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidlowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:54 ΜΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzym

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:54 ΠΜ AEST
Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayharshly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:02 ΠΜ AEST
Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 07:56 ΜΜ AEST
Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 06:49 ΠΜ AEST
Gallirallus philippensis - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Gallirallus philippensis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 10:48 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Large family all feeding on the Coral Tree nectar

Lichmera indistincta - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Lichmera indistincta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Three cockatoos visiting many of the trees near the creek, pines and gums

Zanda funerea - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamvee

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile being fed by adult male.

Zanda funerea - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbymicvoo

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:48 ΜΜ AEST
Zanda funerea - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanneke_n

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:04 ΜΜ AEST
Zanda funerea - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 07:26 ΠΜ AEST

Περιγραφή

4 seen flying north.

Zanda funerea - Photo (c) andreamvee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andreamvee
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Zanda funerea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

steve-watson

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 10:54 ΠΜ AEST
Σφηνόουρος Αετός - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

kate897

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:59 ΠΜ AEST
Σφηνόουρος Αετός - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 03:05 ΜΜ AEST

Περιγραφή

One of a pair being chased away by a blue-faced honeyeater

Σφηνόουρος Αετός - Photo (c) John Bromilow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Bromilow
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:54 ΠΜ AEST
Rhipidura albiscapa - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Rhipidura albiscapa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanmc

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:06 ΠΜ AEST
Aviceda subcristata - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη sylviafelicityannhaworth: Aviceda subcristata, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2048