Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 05:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duka_skalamera

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:59 ΠΜ AEST

Περιγραφή

2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timpeisker

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duka_skalamera

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 08:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 03:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zak80

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:32 ΜΜ AEST

Τόπος

Finland Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_h_hemphill

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

troppont

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craven63

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 07:06 ΜΜ AEST

Τόπος

Maudsland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

anne_love

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 02:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 10:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melsimmo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 01:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2008 11:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambrosia1

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:31 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_gubbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_gubbels

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

2 x Glossy Black-Cockatoo in the rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_gubbels

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

4 x Glossy Black-Cockatoo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petajr

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 07:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddo

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathan913

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Founding eating in the trees. Saw the red tails as they flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysteryann

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Three individuals, 2 males and 1 female. They had used the bird bath and were softly contact calling while preening. Flew southwest after a few minutes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologynewb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 06:39 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timpeisker

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 07:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphaj16

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 09:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilze11

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 10:48 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 04:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:19 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 06:26 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:58 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellybee

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidlowry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 02:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzym

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayharshly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 08:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 07:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiskodisko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 06:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 06:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Three cockatoos visiting many of the trees near the creek, pines and gums

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wcornwell

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 08:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beepboop177

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamvee

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:18 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Pair. Adult male feeding a juvenile, which was calling in a rasping way. In Banksia integrifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamvee

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 03:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile being fed by adult male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitting_duck

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 08:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanneke_n

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 07:26 ΠΜ AEST

Περιγραφή

4 seen flying north.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroline11012

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexechinacea

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 09:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyabogin

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 01:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaiahfindley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 08:10 ΠΜ UTC

Τόπος

26 Marlene Street (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably 0.5m. picture of back is blurry. scared from another person touching its tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangelife

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 07:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 08:36 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe576

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 12:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

steve-watson

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

steve-watson

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 10:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

kate897

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 03:05 ΜΜ AEST

Περιγραφή

One of a pair being chased away by a blue-faced honeyeater

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

wanderingbushturkey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 01:50 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alalalal

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

martinbc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:15 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

lyndell_b

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Was frozen in fear for over an hour on electric line over the street - eventually he plucked up his courage and went back down the line and under my neighbour’s roof

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

gemi0613

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

celiabattcock

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 09:24 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

ratmousey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:36 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Male and female?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

ratmousey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:11 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Fat pouch but no young apparent

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

sgorta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 11:20 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

kae_lan

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate897

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

organisergirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 07:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte_patterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 05:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deanmc

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caseyinaturalist14

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 08:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Last photo is just for my own records to recall the property where I saw them near.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenore_litherland

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 03:53 ΠΜ UTC

Περιγραφή

A pair (male and female) fed daily in this tree for over a month.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 09:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 08:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 07:42 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barryhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 10:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duka_skalamera

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 02:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemcg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross272

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

3 of this species perched in same tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2016 06:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ishouldhavedoneecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clp1

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:54 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Ripping into tree to obtain a grub to eat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemonducks

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 03:30 ΜΜ AEST

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katarynaa

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 01:04 ΜΜ AEST

Τόπος

Oxley Creek Common (Google, OSM)