Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 01:12 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laowra

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Διπλοσάινο (Accipiter fasciatus)

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 12:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Διπλοσάινο (Accipiter fasciatus)

Παρατηρητής

leafy_greens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:24 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Saw this Mum with 10 chicks two days ago. Still has 10 chicks. Lucky Mum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:38 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Saw 4 birds but I think thewre were more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:06 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Several close up pictures of the feathers and plumes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 11:12 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delma_clifton

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 07:26 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentwatego

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 10:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan241

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 08:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevmarfell

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 03:49 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

krob0661

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ruthhucko

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ruthhucko

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 06:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ngareta1

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 01:51 ΜΜ AEST

Τόπος

Esk, AU-QL, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Will upload pictures from camera once home. Thought location important.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

kabs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 06:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

econeighbour_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ruthhucko

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 08:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ruthhucko

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 08:45 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

ruthhucko

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 07:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 01:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bris4034

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bris4034

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 09:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bris4034

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 01:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickytindall

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifebygeorgie

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 11:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjmbooth

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:54 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Bank Street Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 03:29 ΜΜ AEST

Περιγραφή

In bushland - mobbed by Noisy Miners.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 08:10 ΜΜ AEST

Περιγραφή

4313/8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 01:22 ΜΜ AEST

Τόπος

Mount Martha (Google, OSM)

Περιγραφή

Beneath log in swamp paperbark forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

nigelmarsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 05:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreamvee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackcphotog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 07:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adashovelace

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:01 ΠΜ AEST

Τόπος

Nundah, QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:29 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Phone photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:33 ΠΜ AEST

Περιγραφή

About to land in a dead tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:01 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:26 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:25 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 10:50 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 11:05 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologycaitlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:22 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Boondall wetlands.
Hairy ears, tail shorter than body length. Limbs brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafysea

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:58 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Such a curious thing, comes out to check what I'm up to when I visit it's area on the patio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:51 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Gravid mumma in a Lilly Pilly bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Dude kept coming back onto my balcony and hiding under things during the night so i gave him a cardboard house, as a trade he lets me take photos of him whenever he uses it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Male Cosmophasis Baehrae (added to personal collection)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:35 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Female Cosmophasis baehrae (added to personal collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 12:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Spicy green lad found on lillypilly bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 08:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

I loved him

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 03:40 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Egg sac found, beautiful!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:56 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Big beautiful but skinny lady visiting me on my balcony, offered a meal and sent on her way

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 08:24 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Very sweet and curious little friends

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

A juvenile mopsus mormon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found 3 caterpillars and raised until they pupated and hatched

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Unsure if species/genus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 02:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 01:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 10:13 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 08:28 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 08:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 01:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

critterbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

His name is Maratus and he has made himself comfy on my balcony in this cardboard house and i love him

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

isaiahfindley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:27 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

isaiahfindley

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 08:19 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Was sitting on the power line in the same spot for about 10 minutes before it walked away

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

katrina116

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 06:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

fiskodisko

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 05:56 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photo is very crunchy bc dark so it's not super clear, but looked like a brushtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δαχτυλιδόουρο Πόσουμ (Pseudocheirus peregrinus)

Παρατηρητής

jamiesrj

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 01:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirolana

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 09:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiskodisko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 01:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiskodisko

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 02:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiskodisko

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 05:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 08:59 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Resting in Kauri tree in Kittyhawk Drive. Discovered by Noisy Miners and harassed for about 30 minutes. Finally gave up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 08:55 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Sitting high in a Kauri Tree. About 20 Noisy Miners harassed a Pheasant Coucal for about 30 minutes before giving up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiesrj

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 07:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamiesrj

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 12:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

jamiesrj

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 05:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litrato

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 03:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcowan17

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpeley

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

drone photo in a large tree hollow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arborlon

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2009 02:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

greg012345

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 10:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

simbo82

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

simbo82

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

darrenjew

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 05:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

cduchatel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 09:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 03:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

snipkavl

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 07:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

pglaouto

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 09:50 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 03:53 ΜΜ AEST