Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologygirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:29 PM CDT
Pangoniinae - Photo (c) mcguirecreatures, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Υποοικογένεια Pangoniinae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

dspettus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 10:39 AM CST
Iris - Photo (c) Nona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nona
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Γένος Iris, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonehorton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 01:03 PM CST
Bryaceae - Photo (c) Jonathan Bliss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Οικογένεια Bryaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 10:08 PM PST

Περιγραφή

Poor guy was still alive but it was obvious from the way his back legs dragged that whoever hit him broke his back. There really wasn't a lot I could do since I shouldn't move him because the pain he must've been going through, but even I did tried to save him, I couldn't see him surviving until morning when the rehab (who does birds, not foxes) opens up.

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztoxin9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

・i wonder whether their subspecies
is "tohkaidi Momiyama" or "robustipes Kuroda"...?
・with female pheasant and several youngers. (but there's none of them on this photo)

Phasianus versicolor - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Phasianus versicolor, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztoxin9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

a female one.

they are very cautious but when we are in the inside of the places belonging to our house, they very often approach there even though when they and we are close to each other.
and when they notice our existence, if we don't meet them on the field, their escape looks slower. they seem to dislike our footsteps rather than watching our appearance.

Phasianus versicolor - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Phasianus versicolor, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztoxin9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Phasianus versicolor - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Phasianus versicolor, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 07:01 PM CDT
Κουνούπια - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:18 AM CDT

Περιγραφή

Dame's Rocket

Ετικέτες

Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

malcolmgold

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:07 PM CST

Περιγραφή

Common Merganser (male) on bottom left, Red-breasted Merganser (male) on top left, and Common Goldeneye (male) on right.

Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

malcolmgold

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 03:07 PM CST

Περιγραφή

Common Merganser (male) on bottom left, Red-breasted Merganser (male) on top left, and Common Goldeneye (male) on right.

Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

stonehorton

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:47 AM CDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cedarson

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:30 PM EEST

Τόπος

An Nabatiyah, LB (Google, OSM)
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονσολίντα Η Βασιλική (Delphinium consolida)

Παρατηρητής

nklarmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:59 PM CDT
Consolida - Photo (c) Joss Smithson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Υπογένος Consolida, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:50 AM CDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:12 PM CDT
Onthophagus - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Γένος Onthophagus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:15 PM CDT
Τεττιγοειδή - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:34 PM CDT
Neoscona crucifera - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Neoscona crucifera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madalynn_brummit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:36 PM CDT
Atalopedes campestris - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Atalopedes campestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

reganr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 03:01 PM CDT
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)

Παρατηρητής

reganr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 08:56 PM CDT
Ψυχωδίνες - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

reganr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 03:49 PM CDT

Τόπος

Salina, KS, USA (Google, OSM)
Γρυλλίδια - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonehorton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 10:24 AM CST
Candelaria concolor - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Candelaria concolor, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seth353

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:01 PM CST
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 04:37 PM CST
Oxyopidae - Photo (c) Alejandra Arroyave Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alejandra Arroyave Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Οικογένεια Oxyopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 04:37 PM CST
Oxyopidae - Photo (c) Alejandra Arroyave Muñoz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alejandra Arroyave Muñoz
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Οικογένεια Oxyopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stonehorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:49 AM CST
Zelia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Γένος Zelia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalliahlunarstar

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 08:31 PM EDT

Περιγραφή

I caught this toad about six years ago when she was little more than a froglet. Now she is getting older and I don’t think she’ll be here for much longer so I wanted to find out what kind of toad she is before she’s gone.

Anaxyrus woodhousii woodhousii - Photo (c) Matt Reinbold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Anaxyrus woodhousii ssp. woodhousii, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjade27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019

Τόπος

Douglass (Google, OSM)

Περιγραφή

Help! What order and family is this in?

Megapangus - Photo (c) James Shelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Υπογένος Megapangus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienpagesurvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 03:02 PM CDT
Pseudoophonus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Υπογένος Pseudoophonus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24438