Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasjadallah

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 07:54 PM PDT
Contia tenuis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Contia tenuis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:13 PM PDT
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdubs1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:10 PM CDT
Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Καναδέζικη Νανοσκαλίδρα (Calidris pusilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:21 PM PDT
Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Garvey
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:40 PM PDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uzun
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:40 PM PDT
Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:44 PM PDT
Αγριοκούνελο - Photo (c) Alex J., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:59 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:01 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:01 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:03 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:08 PM PDT
Αργυροπούλι - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Declan Troy
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:03 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:52 PM PDT
Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:52 PM PDT
Παγοβούτι - Photo (c) Ronald Kelley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ronald Kelley
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Παγοβούτι (Gavia immer)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:53 PM PDT
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:54 PM PDT
Κοκκινοβουτηχτάρι - Photo (c) kha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kha
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:54 PM PDT
Phoca vitulina richardii - Photo (c) Rebecca Cruz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Rebecca Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Phoca vitulina ssp. richardii, Ένα μέλος του Κοινή Φώκια (Phoca vitulina)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:10 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:09 PM PDT
Larus californicus - Photo (c) docentjoyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Larus californicus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:10 PM PDT
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:12 PM PDT
Larus californicus - Photo (c) docentjoyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Larus californicus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:12 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:15 PM PDT
Fucus distichus - Photo (c) Steve Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Fucus distichus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:16 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:17 PM PDT
Leathesia marina - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Leathesia marina, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:20 PM PDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Skip Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:27 PM PDT
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Sue Wetmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Wetmore
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:29 PM PDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:30 PM PDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη sylbird: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22746