Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:35 AM CDT

Περιγραφή

Funky hybrid, wasn't entirely sure what it was in the field but it appears to be this combo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laniarius

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 09:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 07:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 02:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 06:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:47 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 01:17 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 01:32 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 01:46 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 04:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοβουτηχτάρι (Podiceps grisegena)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:24 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:36 PM PDT

Περιγραφή

With double-crested cormorant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 05:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:00 AM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 05:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:20 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:28 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 09:39 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 03:24 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:23 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:11 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:15 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:17 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:19 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:21 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:28 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:32 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:34 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:38 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:38 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:39 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:38 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:39 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:40 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:40 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:48 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:49 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 02:50 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:21 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:25 PM PST

Περιγραφή

Young gull appeared to be begging.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:30 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:42 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 03:59 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 04:33 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:15 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:24 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 05:27 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davewendelken

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 02:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

rocknsky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 12:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 08:56 AM EDT

Περιγραφή

Saw this turkey swimming in Lake Ontario among 0.5m waves. It was moving slowly, but kept it's head above water and looked like it reached the shore safely.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

kristenmanion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:09 AM CDT