Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Johor, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Pahang, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socialoutdoorsman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clbrewst

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 10:29 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

prairiehagrid

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 10:37 AM CST

Περιγραφή

Maybe not enough in the photo but shows the concolorous back and primary color. Note also the bird had a uniform brown wash on chest and was more dainty than nearby HERG with a smaller bill and more rounded head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 12:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:56 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:37 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 04:42 PM -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenol78

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenol78

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aj8611

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 09:06 AM CDT

Περιγραφή

Caught in net and released alive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 01:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hattie_swaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 02:48 PM CDT

Τόπος

Winfield, KS, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

gall on Pecan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob182

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 09:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015

Τόπος

Spring River, KS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:50 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυκόμπι Των Τελμάτων (Equisetum telmateia)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:58 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihunta

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ohmega

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuroshio

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 01:33 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

rockcod


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

In situ swimming behaviour

ROV ROPOS
Dive R1278

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_glockner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 10:26 AM +13

Τόπος

Breaksea Sound (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 1978

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-17-19; depth 135-140 m. (AMS specimen I.26842-003).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kengraham

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 1978 07:50 PM AEST

Περιγραφή

Collected from FRV Kapala demersal trawl: station K78-09-15; depth 150-155 m. (AMS specimen I.25097-001).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Identified by tooth count

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Identified by tooth count

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013 11:31 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 12:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 08:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 01:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 03:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 07:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 08:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 08:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 02:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 06:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:58 AM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Περιγραφή

The caterpillar jumpscared him
😂

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 08:34 AM CET

Περιγραφή

being present in that area at least since 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiomtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenlyu

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 02:23 PM CST

Τόπος

台灣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_wang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Nanjing, CN-JS, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-ng

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_wang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Vasilias Regon (Regalecus glesne)

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2015

Περιγραφή

Observed and photographed by my colleague Mike Morrison. A rare find usually associated with deep water in the tropics. This specimen was 3 m in length, 300 mm from spine to belly and 75-100mm thick and was estimated to weigh around 50 kg.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Vasilias Regon (Regalecus glesne)

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2014 01:43 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Vasilias Regon (Regalecus glesne)

Παρατηρητής

dubas

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 02:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Vasilias Regon (Regalecus glesne)

Παρατηρητής

tmenut

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:13 PM CEST

Περιγραφή

avec Rémy Dubas, Lucas Bérenger et d'autres. Un moment inoubliable

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Vasilias Regon (Regalecus glesne)

Παρατηρητής

bridieallan

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:37 PM NZST

Περιγραφή

Oarfish found at Aramoana beach on ANZAC day 2022. Total length 3.5 m. The fish was alive when first found attempts to move into deeper water were unsuccessful. It was evident the oarfish was near death.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:00 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rougeleneck

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 09:26 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_adams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 05:39 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_mowles

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

At the Association Tahk conservation program, where they roam naturally.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zieak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012

Τόπος

Töv, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 03:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callilobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:52 PM PDT