Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillon_freiburger

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 04:38 ΜΜ CDT
Elymus hystrix - Photo (c) Kevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garlicdog

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 04:50 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 09:37 ΠΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garlicdog

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:27 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amygreene3

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:14 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tre42

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Delanco (Google, OSM)
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter251

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very tiny, each flower < 1/2 inch

Arabidopsis lyrata - Photo (c) lindybuckley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis lyrata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diandradebnath

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:50 ΠΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lila95181

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:18 ΠΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 02:00 ΜΜ EDT
Arabidopsis lyrata - Photo (c) lindybuckley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis lyrata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aayushmehta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 06:47 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olena35

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 06:47 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embernetto

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 06:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thin plant with white flowers

Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ga354

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 06:51 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevda01

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:36 ΜΜ EDT
Arabidopsis thaliana - Photo (c) Brendan Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brendan Cole
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Arabidopsis thaliana, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

kevin2198

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:48 ΠΜ EDT
Λεβιθόχορτο - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivangini1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afam23

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:01 ΠΜ EDT
Reynoutria - Photo (c) jprekop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jprekop
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Γένος Reynoutria, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerilu

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:07 ΜΜ EDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishbruh

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 08:23 ΠΜ EDT
Κοινός Καστανός Αρουραίος - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Κοινός Καστανός Αρουραίος (Rattus norvegicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:46 ΠΜ EST

Τόπος

Elizabeth, NJ, USA (Google, OSM)
Symphyotrichum - Photo (c) Vincent Giraud, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vincent Giraud
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Τμήμα Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 11:53 ΠΜ EST

Τόπος

Elizabeth, NJ, USA (Google, OSM)
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάνευρο (Γένος Plantago)

Παρατηρητής

patils

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 10:18 ΠΜ EST
Πεντάνευρο - Photo (c) Михаил Шовкун, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Михаил Шовкун
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

patils

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 02:32 ΜΜ EST
Γαϊδουράγκαθο - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

patils

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 10:51 ΠΜ EST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρελάτη (Picea abies)

Παρατηρητής

lani0731

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 05:52 ΜΜ EST
Ερυθρελάτη - Photo (c) JPQ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by JPQ
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Ερυθρελάτη (Picea abies)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honeythighs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 02:47 ΜΜ EST
Hedera hibernica - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Hedera hibernica, Ένα μέλος του Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

patils

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:32 ΠΜ PST
Γαϊδουράγκαθο - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honeythighs

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 02:10 ΜΜ EST
Galanthus nivalis - Photo (c) alessandro longhi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by alessandro longhi
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Galanthus nivalis, Ένα μέλος του Γάλανθος (Γένος Galanthus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφένδαμος (Γένος Acer)

Παρατηρητής

etoile_dugesi

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 10:31 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small flowers

Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ed Hass
Η ταυτότητα του χρήστη swampythings: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2777