Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 08:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 01:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

What a weirdo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2008 10:51 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polarblairx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 01:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganryank

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 11:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awkwards

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

nicola35

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Karpoš, MK (Google, OSM)

Περιγραφή

Not convinced on this one, very pretty.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 02:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχες (Φυλή Malveae)

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2016 11:51 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 02:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Franklin Parker Preserve, Burlington County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whenleifgivesyoulemons

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographed some Utricularia striata and Utricularia gibba side by side to show some of the differences. Record is for the Utricularia striata though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 04:37 ΜΜ ADT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 01:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Fruit about 2 cm in diameter. Naturalized in a brushy field. Photographed in February and June 2019.

Donald J. Trump State Park, Indian Hill Section.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_covacci

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2011 09:25 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Hugh Wilson's entry in our Longest Dandelion Leaf competition: 77 cm!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2010 08:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Robbie Holdaway's enormous dandelion from 38 Wyn Street, with a 61.5 cm long leaf.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Not cultivated. Because of the hardiness and habitat, this is probably one of the PJM hybrids, R. carolinianum x R. dauricum. Naturalized and spreading across the N-facing slope above Rt. 23

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soilsflutterby

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

I could be wrong, but gosh, i hope I am right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnepiphan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 04:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Obviously not cultivated but definitely wild. When I worked in NY this always upset me :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audaxthehuman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1322

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hammond's Yellow Spring Beauty (Claytonia virginica var. hammondiae) -TNC Arctic Meadows Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 10:23 ΠΜ EST

Περιγραφή

? It looks very “Hollyish”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:07 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

I think so

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 01:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Jonathan's Woods, on rocks in shallow, rocky stream, at waterline and below

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:44 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On a wet, de-barked, rotting log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 07:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbyweight

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2006 12:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Had a wonderful time on my 1st outing of the year to Garret Mtn (N NJ's premier spring migrant trap). Finally got my life Red-headed Woodpecker, exactly where advertised, and my 1st warbler of the spring. And I got to meet Chris (hi, Chris!). But this was definitely the sighting of the day. It was right by the side of the road, about waist high. It was spotted by a sharp-eyed passerby. I was walking with Chris when he came up to us because he saw Chris's camera. He didn't know the word for "bat" in English. "An animal I've only seen in a zoo, it faces downwards on the tree." "Is it a bird?" "Yes." "Oh -- it's probably a White-breasted Nuthatch." But we followed him to it. It was fast asleep &/or very tame; even when we accidentally disturbed its branch, it barely stirred. (NB: Bats can have rabies, so never try to touch one.)

This species migrates, so it may very well have been doing at Garret exactly what all those birds are doing -- following the forested Watchung Ridge at night until they get to the end of it overlooking the desolate concrete plain of Paterson, & deciding "this looks like a good place to spend the day."

I almost missed these shots. I was in such a hurry to get out of the house in the AM that I forgot my backpack, which had my good binocs & (I thought) my camera. But fortunately I had my little Eagle Optics compact binocs in the glove compartment, so it wasn't a wasted trip. And when I got back to the car, I discovered that I had thrown the camera in the car the previous day in the hopes of doing some moth photography that night.

Tree of Life link: tolweb.org/Vespertilionidae/16140 (that's the lowest level they have).

Interestingness: #7, 5 Apr 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffytiff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinyquercus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 06:38 ΜΜ EST

Περιγραφή

Chaffy receptacle? What does that look like?

S. Dumosum: can be purple,
S. Racemosum mostly white
S. Tenuifolium? Slender fleshy leaves, but not chartaceous bracts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raincro

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2013 10:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Laurel-leaf greenbrier. Also known as "blaspheme-vine", for reasons readily apparent on examining its large, woody, thorny stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnycharles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 04:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Edwin b forsythe nwr, may be bightensis; location not exact

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristielane

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019

Περιγραφή

herb; the last 6 photos contrast this species with the similar-looking C. grisea which was growing in the same field (C. grisea to the left, C. amphibola to the right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 12:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

naturequ33r

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:37 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Denville, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:32 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaknipper

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 07:38 ΜΜ IST

Περιγραφή

Leopard gecko

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

One of the few, if not the only places R. prinophyllum is found in the state

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashulsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Warwick, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Capsules with stipitate hairs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

:3 @swampythings
I completely overlooked this guy. Thanks for finding it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

Cedar swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2007

Τόπος

Kawkaban / Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 09:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2006 03:17 ΠΜ -11

Τόπος

Kaukaban, Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 12:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 05:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female tree forming fruits! Also, winter leaf bud getting set to break bud. Really tricky to find any leaves for identification marker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 03:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snow_white

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Raccoon Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 10:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 02:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:27 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco-chlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2011 05:39 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_bogner

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 09:13 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_bogner

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 09:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine Barrens thoroughwort. Globally vulnerable, but this may be the largest population in New Jersey, a whole field of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snow_white

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Raccoon Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaynoranne

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren261

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffjotz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:19 ΠΜ EDT

Τόπος

Hewitt, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadasparag

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lighteffect95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliemhowe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 08:42 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 10:57 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 11:42 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite a few here, all female. Some 20 feet tall. Cephaleuros lichen on leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Glade

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 08:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:50 ΜΜ EDT

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 05:33 ΜΜ EDT

Τόπος

Chatsworth, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:07 ΠΜ EDT