Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john1322

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020

Περιγραφή

Hammond's Yellow Spring Beauty (Claytonia virginica var. hammondiae) -TNC Arctic Meadows Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 10:23 AM EST

Περιγραφή

? It looks very “Hollyish”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 01:07 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 02:21 PM EST

Περιγραφή

I think so

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbarringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 01:18 PM EST

Περιγραφή

Jonathan's Woods, on rocks in shallow, rocky stream, at waterline and below

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:44 PM UTC

Περιγραφή

On a wet, de-barked, rotting log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 07:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbyweight

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2006 12:46 PM EST

Περιγραφή

Had a wonderful time on my 1st outing of the year to Garret Mtn (N NJ's premier spring migrant trap). Finally got my life Red-headed Woodpecker, exactly where advertised, and my 1st warbler of the spring. And I got to meet Chris (hi, Chris!). But this was definitely the sighting of the day. It was right by the side of the road, about waist high. It was spotted by a sharp-eyed passerby. I was walking with Chris when he came up to us because he saw Chris's camera. He didn't know the word for "bat" in English. "An animal I've only seen in a zoo, it faces downwards on the tree." "Is it a bird?" "Yes." "Oh -- it's probably a White-breasted Nuthatch." But we followed him to it. It was fast asleep &/or very tame; even when we accidentally disturbed its branch, it barely stirred. (NB: Bats can have rabies, so never try to touch one.)

This species migrates, so it may very well have been doing at Garret exactly what all those birds are doing -- following the forested Watchung Ridge at night until they get to the end of it overlooking the desolate concrete plain of Paterson, & deciding "this looks like a good place to spend the day."

I almost missed these shots. I was in such a hurry to get out of the house in the AM that I forgot my backpack, which had my good binocs & (I thought) my camera. But fortunately I had my little Eagle Optics compact binocs in the glove compartment, so it wasn't a wasted trip. And when I got back to the car, I discovered that I had thrown the camera in the car the previous day in the hopes of doing some moth photography that night.

Tree of Life link: tolweb.org/Vespertilionidae/16140 (that's the lowest level they have).

Interestingness: #7, 5 Apr 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffytiff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinyquercus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2015 06:38 PM EST

Περιγραφή

Chaffy receptacle? What does that look like?

S. Dumosum: can be purple,
S. Racemosum mostly white
S. Tenuifolium? Slender fleshy leaves, but not chartaceous bracts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raincro

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Laurel-leaf greenbrier. Also known as "blaspheme-vine", for reasons readily apparent on examining its large, woody, thorny stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnycharles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Edwin b forsythe nwr, may be bightensis; location not exact

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristielane

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019

Περιγραφή

herb; the last 6 photos contrast this species with the similar-looking C. grisea which was growing in the same field (C. grisea to the left, C. amphibola to the right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 12:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

naturequ33r

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:37 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:52 PM EDT

Τόπος

Denville, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:32 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaknipper

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 03:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianwildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 07:38 PM IST

Περιγραφή

Leopard gecko

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

One of the few, if not the only places R. prinophyllum is found in the state

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomashulsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 09:58 AM EDT

Τόπος

Warwick, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Capsules with stipitate hairs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

:3 @swampythings
I completely overlooked this guy. Thanks for finding it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

Cedar swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2007

Τόπος

Kawkaban / Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibirding

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 09:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2006 03:17 AM -11

Τόπος

Kaukaban, Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

padraicflood

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 12:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 05:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 01:39 PM EDT

Περιγραφή

Female tree forming fruits! Also, winter leaf bud getting set to break bud. Really tricky to find any leaves for identification marker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 03:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 03:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snow_white

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:45 PM EDT

Τόπος

Raccoon Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 04:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 10:31 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 02:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 12:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco-chlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2011 05:39 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_bogner

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 09:13 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_bogner

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 09:39 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pine Barrens thoroughwort. Globally vulnerable, but this may be the largest population in New Jersey, a whole field of it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snow_white

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:55 PM EDT

Τόπος

Raccoon Ridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)

Παρατηρητής

gaynoranne

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren261

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffjotz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:19 AM EDT

Τόπος

Hewitt, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadasparag

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke205

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliemhowe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 08:42 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 10:57 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 11:42 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite a few here, all female. Some 20 feet tall. Cephaleuros lichen on leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Glade

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 05:33 PM EDT

Τόπος

Chatsworth, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davel

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 07:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 10:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 08:23 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It was tunneling into the dead vole (I believe?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014

Τόπος

Macedonia - Prilep (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martind

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 10:34 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinia

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 12:57 PM CEST

Περιγραφή

Foto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapaculo99

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2014 08:59 AM EDT

Περιγραφή

Near where we caught the lizard, we found yet another interesting orchid species, this one a bit less colorful than the others but still very neat looking.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2014

Περιγραφή

of vlinderorchis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 11:39 AM HST

Τόπος

Shtime (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwt2102

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dman477

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 03:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgochfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnauky

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 1989 12:59 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerfrost

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2014 02:47 AM NZST

Τόπος

Bansko, Bulgaria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadifarkas

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volkanburnaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:10 AM SAST

Περιγραφή

I didn’t know that it was one of endangered spiecies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 01:51 PM CDT

Ετικέτες