Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gkbaliga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 11:55 AM IST
Syntomoides imaon - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Syntomoides imaon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suesuetong

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Aporosa octandra octandra - Photo (c) Jan Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Aporosa octandra var. octandra, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gkbaliga

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 11:55 AM IST
Syntomoides - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Syntomoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manis1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:58 PM CST
Erthesina fullo - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Erthesina fullo, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 10:46 PM HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)
Lissachatina fulica - Photo (c) Martin Mandák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:57 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Amata lucerna - Photo (c) biobank-lantauhk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Amata lucerna, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:16 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Lyriothemis elegantissima - Photo (c) Weiting Liu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Lyriothemis elegantissima, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:55 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Batozonellus - Photo (c) Cho, Soo-jeong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Batozonellus, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 09:35 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Metaemene atrigutta - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Metaemene atrigutta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:08 AM HKT

Τόπος

Lantau Island (Google, OSM)
Rivellia - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Rivellia, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:12 AM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Brachyplatys subaeneus - Photo (c) キース搵肥, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Brachyplatys subaeneus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:19 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Xanthodes transversa - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Xanthodes transversa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:07 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Baroa vatala - Photo (c) sterling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Baroa vatala, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:11 PM HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)
Gekko chinensis - Photo (c) Thomas Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kogia
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Gekko chinensis, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:58 AM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Lauxaniidae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Οικογένεια Lauxaniidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:16 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Massuria bellula - Photo (c) Kit Law, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Massuria bellula, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:58 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Neoscona punctigera - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Neoscona punctigera, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:58 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Cicindela aurulenta - Photo (c) Zhao Leng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kean Leng Ang
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Cicindela aurulenta, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:47 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Macroglossum corythus - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Macroglossum corythus, Ένα μέλος του Μακρόγλωσσο (Γένος Macroglossum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:08 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Cyclosia papilionaris - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Cyclosia papilionaris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:08 AM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Borbo cinnara - Photo (c) KO Ka Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Borbo cinnara, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:42 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Glyphodes crithealis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Glyphodes crithealis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 04:51 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Calindoea argentalis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Calindoea argentalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:07 PM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Pseudeustrotia semialba - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Pseudeustrotia semialba, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:29 AM HKT

Τόπος

Mui Wo (Google, OSM)
Eupanacra mydon - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Eupanacra mydon, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist63572

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:14 AM CST

Περιγραφή

1

Ipomoea cairica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Ipomoea cairica, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriantsing

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 04:38 PM HKT
Nonarthra variabilis - Photo (c) blackdogto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Nonarthra variabilis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

miango_show

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 08:13 AM UTC
Parthenocissus dalzielii - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Parthenocissus dalzielii, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

iris_shi__4_4_

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:03 AM UTC
Parthenocissus dalzielii - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Parthenocissus dalzielii, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 7797