Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aajh

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 01:49 ΜΜ HKT
Terminalia mantaly 'triciolor' - Photo (c) Yan Lok Ho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yan Lok Ho
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Terminalia mantaly var. 'triciolor', Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 01:39 ΜΜ HKT

Τόπος

香港米埔 (Google, OSM)
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonmacdonald

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 04:29 ΜΜ AWST
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidjclarke

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:23 ΜΜ HKT
Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinl1179

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 01:43 ΜΜ HKT
Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitesnest

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 06:55 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Male

Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2015 09:04 ΠΜ AWST

Περιγραφή

The picture of the chrysalis was taken on 2015-11-17.

Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chanddgreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015

Περιγραφή

Male

Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinkeungwong

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014
Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinkeungwong

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2014
Papilio agenor - Photo (c) Eddie Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eddie Smith
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Papilio agenor, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar67

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)
Entomacrodus lighti - Photo (c) hokoonwong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hokoonwong
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Entomacrodus lighti, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloitsuki

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:16 ΠΜ HKT
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:34 ΜΜ HKT
Guastica semilutea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Guastica semilutea, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2014 09:46 ΜΜ HKT
Guastica semilutea - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Guastica semilutea, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverchan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Austria (Google, OSM)
Μαύρος Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) kateahmad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Μαύρος Γυμνοσάλιαγκας (Arion ater)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

jashon1

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

test

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siuyeung

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 01:44 ΠΜ HKT
Derispia walkeri - Photo (c) Stephen Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Ng
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Derispia walkeri, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papilioshih

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:35 ΜΜ CST
Acontia marmoralis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Acontia marmoralis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 04:57 ΜΜ HKT

Ετικέτες

Clitopilus crispus - Photo (c) White Pig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by White Pig
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Clitopilus crispus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

janho

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 03:52 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Μαράσμιος - Photo (c) bmeade00, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wylam_c16

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:46 ΜΜ HKT

Τόπος

香港青衣 (Google, OSM)
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

failok88

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:02 ΜΜ HKT
Anomala - Photo (c) Calum McLennan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calum McLennan
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Anomala, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heeeennryyyyyyyyyy

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 09:35 ΠΜ CST
Tessaratoma papillosa - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Tessaratoma papillosa, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

wingwing1

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 03:32 ΜΜ AWST
Metarhizium - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Metarhizium, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

circlefong

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:37 ΜΜ HKT

Τόπος

香港船灣 (Google, OSM)
Stemonitis splendens - Photo (c) Russ Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russ Jones
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Stemonitis splendens, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:27 ΠΜ HKT
Ficus pumila - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Ficus pumila, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:47 ΠΜ HKT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:33 ΠΜ HKT
Breynia disticha - Photo (c) EcoProf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by EcoProf
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Breynia disticha, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:27 ΠΜ HKT
Ixora chinensis - Photo (c) Harish Tarikar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Harish Tarikar
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Ixora chinensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauldickson

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:17 ΜΜ HKT
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8562