Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

funjouchen

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:30 ΠΜ CST
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xoltc11

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 08:33 ΜΜ HKT

Τόπος

香港龍虎山 (Google, OSM)
Dimocarpomyia folicola - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Dimocarpomyia folicola, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwp84

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2013
Argynnis atlantis - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Curt Lehman
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Argynnis atlantis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:36 ΜΜ HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)
Delias hyparete - Photo (c) ichi_tw_jp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Delias hyparete, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

markusc

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:33 ΜΜ HKT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidjclarke

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 09:25 ΠΜ HKT
Papilio - Photo (c) Peellden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Papilio, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)

Παρατηρητής

yusufung

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:12 ΠΜ CST
Αφιδόμορφα - Photo (c) bev wigney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by bev wigney
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Αφιδόμορφα (Ανθυποτάξη Aphidomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnieng

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 10:02 ΠΜ HKT
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pheobe32821

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019

Τόπος

未定義的位置 (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016

Τόπος

香港沙田 (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 05:49 ΜΜ HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a33yungwaiho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2018 11:03 ΠΜ AWST
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2017 01:55 ΜΜ HKT

Τόπος

城門谷公園 (Google, OSM)
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papilionoidea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015 06:52 ΠΜ AWST
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aither

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 08:45 ΜΜ HKT
Halonoproctidae - Photo (c) Brent E. Hendrixson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brent E. Hendrixson
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Οικογένεια Halonoproctidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amhy11

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 07:02 ΠΜ +14
Αλευρωδίδες - Photo (c) timrudman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by timrudman
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Αλευρωδίδες (Οικογένεια Aleyrodidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

biobank-lantauhk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 05:22 ΜΜ WITA

Τόπος

Alor, ID-NT, ID (Google, OSM)
Camaena cicatricosa - Photo (c) Yan Cai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yan Cai
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Camaena cicatricosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2011 07:07 ΠΜ CEST

Περιγραφή

It was a big priority for me on my last day in Hong Kong, to get more flight shots of the many Anax males flying at this pond.
The cool thing is that it turned out to be males of two different species. We have this one (Lessor Emperor) in Europe too, still no records from Denmark, but several from Sweden. In Europe it's considered to be the nominal subspecies, which has a brown thorax.
October 2011.
Luk Keng, Hong Kong.

Anax julius - Photo (c) Владимир Онишко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Владимир Онишко
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Anax julius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepgh

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 07:23 ΜΜ HKT
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) H.T.Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by H.T.Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaccota

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2013

Τόπος

SHelburne, VT (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenratzlaff

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2014 10:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ID verified by BAMONA.

Hydria prunivorata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Hydria prunivorata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggiepun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 12:33 ΜΜ HKT
Emilia sonchifolia - Photo (c) spurk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Emilia sonchifolia, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 04:30 ΜΜ +07
Tubuca alcocki - Photo (c) Pradip Patade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pradip Patade
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Tubuca alcocki, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 01:49 ΜΜ +07
Leptogoniulus sorornus - Photo (c) Simon Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Simon Wong
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Leptogoniulus sorornus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 05:02 ΜΜ HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)

Περιγραφή

In marshy area

Acmella uliginosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Acmella uliginosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δειλινό (Mirabilis jalapa)

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 05:01 ΜΜ HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)

Περιγραφή

rocks next to marshy area

Δειλινό - Photo (c) rsalgadogarciglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rsalgadogarciglia
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Δειλινό (Mirabilis jalapa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam1574

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 03:55 ΜΜ HKT
Rhaphiolepis indica - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Rhaphiolepis indica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pahk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 03:43 ΜΜ HKT

Τόπος

Mui Wo, Hong Kong (Google, OSM)
Rhaphiolepis indica - Photo (c) WK Cheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WK Cheng
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Rhaphiolepis indica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 08:29 ΠΜ CST
Microporus - Photo (c) lhurteau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lhurteau
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Γένος Microporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtbirder84

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2012
Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sunnetchan: Heraclides cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 8189