Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmianwoodhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:08 AM HKT

Τόπος

Lantau Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidib

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:02 PM HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 08:43 AM HKT

Περιγραφή

黑尾灰蜻 Blue Marsh Hawk (Orthetrum glaucum)

Reference :
參考 :《香港蜻蜓 The Dragonflies of Hong Kong》- 漁農自然護理處 / 譚子慧 et al 2011 第一版 p.302-303

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 11:09 PM HKT

Περιγραφή

Nonarthra 圓葉蚤屬

About 6 x 5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btck

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:28 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 07:30 AM HKT

Περιγραφή

Any suggestion from @wkcheng71 please?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericching

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:59 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 12:01 PM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Περιγραφή

on 山烏桕 Triadica cochinchinensis (大戟科 Euphorbiaceae)

photo on:

20210724 x 2

20210728 x 1 (pupa)

20210729 x 2 (failed to turn to adult : ( )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 09:31 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanleychung

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020

Τόπος

香港大嶼山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommyswift

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2014 02:13 PM HKT

Τόπος

KFBG, NT, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 08:18 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:06 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2011 01:03 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aabbabc

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:16 PM HKT

Τόπος

香港西貢 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 07:42 AM HKT

Τόπος

香港大埔滘 (Google, OSM)

Περιγραφή

on 半邊旗 Pteris semipinnata (鳳尾蕨科 Pteridaceae)

photo on:

20210424 x 1

20210427 x 2

20210511 x 2 (adult)

20210513 x 2 (the 2nd adult, they share the same leaf-ball)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokoonwong

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:37 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:07 PM HKT

Τόπος

香港屯門 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2016 07:36 PM HKT

Περιγραφή

About 20mm wingspan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tccsbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 11:36 AM UTC

Τόπος

香港東涌 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:27 AM HKT

Περιγραφή

Attracted by 365mn UV Light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 06:54 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019

Τόπος

香港沙田 (Google, OSM)

Περιγραφή

請教 ID?

To enrich knowledge - What is inside (https://www.inaturalist.org/observations/25865682), I try study more / deeper ..

Today, I found some nests (e.g. photo 8~11) and only opened 2 outer leaves of 1 nest to seeing inside (photo 1~7).

In this case, some wet muddy materials and a larva inside.

1~11 (沙田): 2019/05/30
12~13 (大埔滘): 2019/06/02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα Υποτάξη Polyphaga

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 11:45 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 11:41 PM HKT

Περιγραφή

Need help on ID @hkmoths @chanddgreen @hoiling @sk2 please

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 02:34 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 01:19 PM HKT

Περιγραφή

灰黃厚盲蝽 Eurystylus luteus

Body is about 6mm

Reference: 
http://www.creek.idv.tw/5yy.htm
A Photographic Guide to Hong Kong Insects 香港昆蟲圖典 1st Edition 2014 P157 - Hong Kong Entomological Society

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladybird_sunbathing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 11:34 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 11:29 AM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2011

Τόπος

慈沙古道 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014 09:59 AM HKT

Τόπος

香港糧船灣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2012 08:26 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonwan

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 10:23 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobank-lantauhk

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2014 07:07 PM HKT

Περιγραφή

擬花螢科 / Soft-winged Flower Beetles (Family Melyridae) > 細花螢Idgia

Reference
http://gaga.biodiv.tw/9507bx/066.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanyuewahchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 12:02 PM HKT

Τόπος

香港牛尾洲 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2019 06:51 PM HKT

Τόπος

香港林村 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siufung

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 11:30 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 10:07 PM HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 01:49 PM HKT

Τόπος

Arajuno, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 12:38 PM HKT

Τόπος

Arajuno, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hokoonwong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 12:06 PM HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος Συνομοταξία Porifera

Παρατηρητής

hokoonwong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 09:59 AM HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oryzias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 02:42 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nabehsieh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 01:58 PM AWST

Τόπος

仁愛鄉, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oryzias

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 12:38 PM HKT

Τόπος

香港沙頭角 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oryzias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasteurng

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 11:40 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 01:29 AM HKT

Περιγραφή

紅腳異麗金龜 Anomala rubripes

Notes from @zhaomzhai :
Anomala rubripes Lin, 1996 and Anomala virens Lin, 1996 are similar in size.
But A.virens with coppery green ventral aspect (sometimes with reddish tinge)
The most obvious character is the fiery margin of pronotum in Anomala rubripes.
Which is absent in A. virens and A. russiventris.
Anomala russiventris Fairmaire, is rather smaller (1.4~1.8cm).
Anomala cupripes only occurs in China (Yunnan), Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand.
Anomala virens seems not an lowland species. At least with an altitude of higher than 200~300 meters.

Name reference :
http://scarabeaidae.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Wrong ID :
Anomala virens (大綠異麗金龜)

Reference :
香港甲蟲圖鑑 A Photographic Guide to Hong Kong Beetles Vol.1 1st Editon July 2011 - Vor Yiu & Chiu Ha YIP Page 27
A Photographic Guide to Hong Kong Insects 香港昆蟲圖典 1st Edition 2014 P.256- Hong Kong Entomological Society

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja atra

Παρατηρητής

neilwade

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 09:59 AM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barkingdeer

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 08:00 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2009 03:21 PM CEST

Περιγραφή

Parasitized by Laboulbeniales.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aither

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 07:42 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 09:58 AM HKT

Τόπος

烏蛟騰 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnallcock

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 01:44 PM HKT

Τόπος

North, HK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:06 PM HKT

Τόπος

香港大嶼山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 10:29 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 11:50 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumn888

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 11:23 AM CDT

Τόπος

台灣苗栗縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 12:10 PM HST

Τόπος

香港馬料水 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobohog

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 08:13 PM CST

Περιγραφή

夜行性動物,體色為濃栗色,在樹上打量我是誰,並發出聲音,有飛膜,台灣三種飛鼠之一。
https://youtu.be/_4exGEf7yEo
聲音為短促的嘶吼聲,但不是很清楚,背景聲音是黃嘴角鴞。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 11:34 AM HKT

Τόπος

香港香港島 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 01:35 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritafoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 01:49 PM HST

Τόπος

香港大欖 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος Συνομοταξία Porifera

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 07:39 AM HKT

Τόπος

Guam, Guam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2013 10:10 AM HKT

Τόπος

香港水口村 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017 08:12 PM HKT

Περιγραφή

About 6mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 11:00 AM -05

Περιγραφή

on Tri-Colored Bat (Perimyotis subflavus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yangsheng

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 09:19 AM CDT

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Περιγραφή

GC, 松蘿

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cch1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 08:55 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 09:10 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 11:41 PM HKT

Περιγραφή

Planthoppers (Superfamily Fulgoroidea) > Tambinia 鰨扁蠟蟬屬 /

Reference :
(1) 香港昆蟲圖典 A Photographic Guide to Hong Kong Insects 2014 First Edition - p.114 - Hong Kong Entomological Society.
(2) 臺稱 軍配飛蝨 : http://gaga.biodiv.tw/9506/022.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 11:08 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 10:45 AM UTC

Περιγραφή

紅斑突眼隱翅蟲 Stenus arisanus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:20 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι Ομοταξία Polychaeta

Παρατηρητής

kamfunglai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 01:29 PM HST

Τόπος

Islands, Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poonpoon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018 01:14 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες Οικογένεια Chrysopidae

Παρατηρητής

mish3

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:01 AM CDT

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Περιγραφή

  1. 蚜獅是草蛉科的幼蟲,草蛉行完全變態,卵具絲柄,高高舉起在枝葉上,絲柄柔軟細長,隨風搖擺像樂譜上的符號十分優美。草蛉的幼蟲又稱蚜獅,以蚜蟲、粉蝨、木蝨、介殼蟲、蜘蛛等多種小昆蟲及卵為食,捕食能力強,食量大,行動敏捷。成蟲主要以花蜜和花粉為食。

蚜獅有一對鉗狀彎管的口器,捕食前會先注入毒素麻痺小昆蟲,再用吸收顎將獵物體液吸乾,蚜獅身上還有臭腺能分泌臭液嚇退天敵但成蟲沒有臭腺。

蚜獅喜歡在體背堆垃圾,這些偽裝物通常都是牠們的戰利品,將獵食後的軀殼吐絲黏附在背上,牠們的體背兩側有許多突瘤與刺狀毛束可以穩固背上的偽帳物,身體隱身其下很難發現牠的蹤影。

蚜獅整天背著笨重的東西躲藏,覓食一定很累 ,這是一個很有趣的教材,可以提供給小朋友觀察。
文字內容擷取自(嘎嘎昆蟲網)

  1. 根據物種和環境的不同,有些草蛉科的生物一生只吃掉大約150隻蚜蟲,另一些一周就可以吃掉100隻蚜蟲。因此,在一些國家,養育了幾百萬隻這樣的昆蟲用於農業和園藝上的生物害蟲控制。它們以蟲卵的形式銷售,卵在田野裡孵化。效果是多樣化的,因此有待更進一步的研究來更好地使用它們。

草蛉的幼蟲一般通稱蚜獅,古稱負版,一作蝜蝂,即是唐宋古文八大家當中柳宗元《蝜蝂傳》裡面描述的善負小蟲

(2.這一段資料擷取自維基百科)

 

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulvps

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leppinm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2008 01:18 AM PST

Περιγραφή

Silver Falls State Park. Also posted on Bugguide about 10yrs back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelskvarla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A rock crawler (Grylloblattidae, Grylloblatta chirurgica) in Ape Cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitlaw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 10:30 PM HKT

Τόπος

香港香港島 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swanand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017

Περιγραφή

little Persian violet from Family: Gentianaceae

http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Little%20Persian%20Violet.html

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mish3

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:08 AM CDT

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 01:49 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 06:50 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsclough

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2018 07:00 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnetchan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 04:27 PM HKT

Περιγραφή

Crawling beetle nymph or about About 5mm in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tern911

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 11:50 AM CDT

Τόπος

台灣台南市 (Google, OSM)

Περιγραφή

雨天進室內躲雨

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caprithana

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 10:47 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja atra

Παρατηρητής

timbova

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 03:29 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robotpie

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2018 10:08 PM HKT