Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottostuni

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:33 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Spores: thick-walled, coarsely warted
Measuring
17.99 × 9.34
15.49 × 8.89
14.42 × 8.72
14.35 × 8.72
14.41 × 8.64
14.00 × 8.22
14.88 × 8.65
13.95 × 8.41
12.95 × 8.96
13.42 × 8.92
13.95 × 8.79
14.46 × 8.91

Calonarius saxamontanus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Calonarius saxamontanus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mild smell and taste.
Slimy cap.

Identification by Shannon Adams:
https://m.facebook.com/groups/PNWMushroomID/permalink/2578511155641028/?mibextid=Nif5oz

Calonarius cupreorufus - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Calonarius cupreorufus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannymi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 02:56 ΜΜ PDT
Phlegmacium variocracens - Photo (c) Dimitar Bojantchev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dimitar Bojantchev
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Phlegmacium variocracens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannymi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 02:55 ΜΜ PDT
Phlegmacium variocracens - Photo (c) Dimitar Bojantchev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dimitar Bojantchev
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Phlegmacium variocracens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannymi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 02:48 ΜΜ PDT
Phlegmacium variocracens - Photo (c) Dimitar Bojantchev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dimitar Bojantchev
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Phlegmacium variocracens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannymi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 02:39 ΜΜ PDT
Phlegmacium variocracens - Photo (c) Dimitar Bojantchev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dimitar Bojantchev
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Phlegmacium variocracens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:27 ΜΜ PDT
Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Abco, no scent, taste, uv or koh

Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:42 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theachesney

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:47 ΠΜ PDT
Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nearby manzanita

Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:37 ΜΜ PDT
Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

closest blast match to Cortinarius sp. EH46 (FJ717527) from British Columbia Harrower et al.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/FJ717527

Ετικέτες

Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaleef

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 01:14 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Cortinarius bridgei - Photo (c) Drew Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drew Parker
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius bridgei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemat

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 05:12 ΜΜ MDT

Τόπος

Meridian, ID, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Collection IPL2653.
Found and collected by Robert Spence around McCall, Idaho. On the mountain, around conifers, shortly after snow melt.
Clustered, with some bases jointed, they were semi-buried on duff.
Cap white, 5 cm, bald; stipe 1.8 × 4.5 cm; gills notched, close; flesh white, unchanging. Spores elliptic, inequilateral, some with a strangulation near the apex, finely verrucose. (10.20-10.32) x (5.3-5.7).
Exsiccata brownish with silver colors.

Cortinarius ahsii - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius ahsii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Universal veil UV+

Cortinarius ahsii - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius ahsii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neotrigonia

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:14 ΠΜ SAST
Lobelia pinifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Lobelia pinifolia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neotrigonia

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:14 ΠΜ SAST
Lobelia - Photo (c) floydgriffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Γένος Lobelia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_chelin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

TMF Foray

Cortinarius aptecohaerens - Photo (c) Alex Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius aptecohaerens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Glaucopodes - Photo (c) Jonathan Frank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Frank
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Τμήμα Glaucopodes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

segojackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 11:39 ΠΜ PDT
Armillaria nabsnona - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Armillaria nabsnona, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasxcefc

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:28 ΠΜ PDT
Cortinarius subolivascens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius subolivascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shallon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 01:31 ΜΜ PST
Defibulati - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Τμήμα Defibulati, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 10:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in duff
cap 3.5 cm
Elevation: 84 m

Spores light brown

Ετικέτες

Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddieframe

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 12:00 ΜΜ PDT
Verni - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Τμήμα Verni, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 07:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

03961 WF23-0181
Thaxterogaster corrugis
DNA - ITS - Nanopore
match to type
DNA looks wrong

Mallocybe - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Γένος Mallocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 08:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cortinarius corrugatus
DNA - ITS - Nanopore

Cortinarius corrugatus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius corrugatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan_gates_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 03:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Willow

Telamonia - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Υπογένος Telamonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 11:36 ΠΜ ADT
Cortinarius atroalbus - Photo (c) Shannon Adams, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shannon Adams
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius atroalbus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Appeared olive toned in the field.

Cortinarius ochrophyllus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη sulcatus: Cortinarius ochrophyllus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 2472