Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profinite

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

KOH-, clean sandalwood? scent
Sitka spruce overstory
Telamonia??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

SDA1446

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Appeared olive toned in the field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 05:32 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:29 ΠΜ PST

Περιγραφή

Spore deposit orange-brown. Cap 5 - 7 cm across. Gills with olive hue. Stipe 5.5 cm long x 1.2 - 1.5 cm wide at the apex, 2.1 - 3 cm wide at the base. KOH brown on cap. Growing under Picea sitchensis.
Possibly C. riederi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sruffner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 03:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in dog-hair stand of Abies amabilis. Yellow fluorescent at edge of cap, surface and flesh at base of stipe. Edge of cap sticky, top dry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 01:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Confluens or thereabouts I think. Western Hemlock, western red cedar, doug fir. Stipe twisting, coated in fine white tomentum. Earthy odor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 11:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

Boggy area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendrasvea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:04 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lada51newttb

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 09:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Section: Anomali
Under Pseudotsuga menziesii, Abies grandis

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gajohns

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 11:50 ΠΜ PST

Τόπος

Hoquiam, WA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In dense Western Hemlock/Douglas Fir stand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

group. With alder in a wet area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 01:17 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:32 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

NS5054

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wood-guard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skteague

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 09:10 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 03:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycodude

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 03:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found under W. Hemlock, D. Fir, tanoak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmalloch

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 11:10 ΠΜ HST

Περιγραφή

PILUS convex, with a low broad umbo, dry, minutely appressed-fibrillose-scaly with pale orange (HSV30:30:100) fibrils, medium orange brown (HSV00:50:70) on the umbo and more pale orange brown (HSV25:10-15:90) toward the margin, unchanging or darkening slightly in KOH, 30-33 mm in diameter. STIPE equal down to the slightly enlarged base, white to greyish white, marked by a prominent ring or universal veil material above and with additional smaller rings below, with rings pale orange (HSV30:30:100), dry, 80 X 7 mm. LAMELLAE pale tan (HSV20:15:90), subclose, adnexed and with a small decurrent tooth, not marginate. CORTINA white, abundant. FLESH light brown (HSV10:20-30:60-70), with a nondescript mushroom odour and taste, unchanging or darkening slightly in KOH.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 03:04 ΜΜ AKDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 03:04 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quercusboletus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This could totally be Agaricus bitorquis. However it was growing under a ponderosa in juniper park. Many of the soils are hard packed, but this was growing in duff rich soil with lots of pine needles. Stem not staining; smells amazing reminiscent of sweet almonds; annulus large; gills pink into maturity; stipe thick and dense

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 09:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Windham, NY, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID based on sequence and personal communication with Balint Dima. In mixed hardwood/conifer forest under hardwoods.

Sequence used in Enlargement of the knowledge of Cortinarius section Anomali (Agaricales, Basidiomycota): introducing three new species from China and Type studies and fourteen new North American species of Cortinarius section Anomali reveal high continental species diversity

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rzoller

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 03:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2018 07:24 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssquazzo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 04:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Sweet smell, next to birch tree, Telamonia grp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccatwiss

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredojusto

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 10:22 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 01:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 11:24 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neotrigonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshgrefe

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 12:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cizon77

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 08:55 ΠΜ PDT

Τόπος

Albany, Ga. (Google, OSM)

Περιγραφή

Caps up to 4 1/2 cm wide, convex with wavy margins becoming lacerate in age. Buttons brown with silvery fibrils becoming more tawny brown and losing the sheen in age. Context pale watery brown. Gills deeply notched or with decurrent tooth. Pale flesh-brown when young, then dark rusty vinaceous in age. Stipe up to 5 cm long and 8 mm thick. Dingy buff to pale dingy brown with the faintest lilac tinge at apex. Small bulb at base. Cortina pale orange. Odor and taste mildly raphanoid. Spores rusty. Habitat - Gregarious in live oak humus near Albany, Ga. on January 3, 1986.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2015 12:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found in grass under a willow tree in a residential neighborhood. Only fruited 1x in 7 years.

Corner of 4th Ave NE and NE 85th Street, under large willow. On parking strip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

neotrigonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 04:09 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulcatus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2016 12:48 ΠΜ PDT

Ετικέτες