Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:27 ΜΜ MST
Amauria rotundifolia - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Amauria rotundifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση
Mollusks

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Παρατηρητής

lupita14orca

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:41 ΜΜ MST

Τόπος

Ligüí (Google, OSM)
Μαλάκια - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupita14orca

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:57 ΠΜ MST

Τόπος

Ligüí (Google, OSM)
Washingtonia robusta - Photo (c) itazura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Washingtonia robusta, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupita14orca

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:05 ΜΜ MST

Τόπος

Ligüí (Google, OSM)
Haliotis - Photo (c) Richard Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Haliotis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

lupita14orca

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:55 ΠΜ MST

Τόπος

Ligüí (Google, OSM)
Σκύλος - Photo (c) tanyahattingh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Σκύλος (Canis familiaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fundulus

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 10:27 ΠΜ MST
Melibe leonina - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Melibe leonina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:11 ΜΜ BST
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:46 ΜΜ BST
Auricularia auricula-judae - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:32 ΜΜ BST
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:36 ΜΜ BST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:02 ΜΜ BST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

pennyvdp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:34 ΜΜ BST
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancecriley

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:56 ΜΜ PDT
Toxicoscordion fremontii - Photo (c) Chris Brown, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Brown
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Toxicoscordion fremontii, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:17 ΠΜ MST
Parkinsonia aculeata - Photo (c) western_fence_scissor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Parkinsonia aculeata, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:13 ΠΜ MST
Prosopis glandulosa - Photo (c) Jaxon Rickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jaxon Rickel
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

enrique_flores_garcia_14

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:20 ΠΜ MST
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

enrique_flores_garcia_14

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:11 ΠΜ MST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique_flores_garcia_14

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:23 ΠΜ MST
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Macias
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 06:05 ΜΜ MST
Melochia tomentosa - Photo (c) Eric Centenero Alcalá, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Centenero Alcalá
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Melochia tomentosa, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:32 ΜΜ MST
Psorothamnus emoryi - Photo (c) Pro Esteros, A.C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pro Esteros, A.C.
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Psorothamnus emoryi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique14flores

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:56 ΜΜ MST
Mangifera indica - Photo (c) Andres Hernandez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andres Hernandez
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Mangifera indica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique14flores

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:47 ΜΜ MST
Basilinna xantusii - Photo (c) Victor H Luja, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Basilinna xantusii, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrique14flores

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:43 ΜΜ MST
Urosaurus nigricauda - Photo (c) Gerardo Marrón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerardo Marrón
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Urosaurus nigricauda, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lomatium_larry

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 02:57 ΜΜ MST

Περιγραφή

on rocky hillside just to the north above Caleta San Juanico - rare here

Fagonia villosa - Photo (c) Sophia Winitsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sophia Winitsky
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Fagonia villosa, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:15 ΜΜ MST
Rhizophora mangle - Photo (c) James St. John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Rhizophora mangle, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

avila_blas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

vista en la isla socorro, Parque nacional Revillagigedo

Περιπλοκοειδή - Photo (c) j van cise photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:49 ΠΜ MST
Abronia umbellata - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Abronia umbellata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:49 ΠΜ MST
Abronia umbellata - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Abronia umbellata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgehvaldez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 12:31 ΜΜ MST
Eucnide aurea - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Eucnide aurea, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 11:17 ΠΜ CDT
Commelina erecta - Photo (c) jakkic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 179