Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:27 ΜΜ MST
Perityle rotundifolia - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Perityle rotundifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_boyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 12:39 ΜΜ PST
Muhlenbergia rigens - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Muhlenbergia rigens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 07:37 ΠΜ MST
Oplismenus burmanni - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Oplismenus burmanni, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carla956

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 04:09 ΜΜ MST

Τόπος

La Paz, B.C.S., MX (Google, OSM)
Selaginella lepidophylla - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Selaginella lepidophylla, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axel_cruz08

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 12:00 ΜΜ PDT
Nama hispida - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Nama hispida, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:22 ΜΜ MDT
Neltuma glandulosa - Photo (c) alisonbabb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Neltuma glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 12:16 ΜΜ MST
Neltuma glandulosa - Photo (c) alisonbabb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Neltuma glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:13 ΠΜ MST
Neltuma glandulosa - Photo (c) alisonbabb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Neltuma glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 05:27 ΜΜ MST
Τετρανυχίδες - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Wills
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Τετρανυχίδες (Οικογένεια Tetranychidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:26 ΠΜ MST
Euphorbia lomelii - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Euphorbia lomelii, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:01 ΜΜ MST
Cylindropuntia cholla - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Cylindropuntia cholla, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:39 ΜΜ MST
Agave datylio - Photo (c) Glenn Ehrenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Ehrenberg
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Agave datylio, Ένα μέλος του Αγαύη (Γένος Agave)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustoolmos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Fouquieria burragei - Photo (c) J. Fernando Pío León, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Fernando Pío León
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Fouquieria burragei, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortarosy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 06:20 ΠΜ CST

Τόπος

Michoacán (Google, OSM)
Solanum carolinense - Photo (c) R Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by R Woodward
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

hortarosy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 06:20 ΠΜ CST

Τόπος

Michoacán (Google, OSM)
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 07:45 ΠΜ MST
Sargassum - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Sargassum, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:23 ΜΜ MST
Pseudobiceros bajae - Photo (c) Raphael Forns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raphael Forns
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Pseudobiceros bajae, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:14 ΜΜ MST
Ascidiacea - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 04:20 ΜΜ MST
Astrogorgia - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Astrogorgia, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:51 ΠΜ MST
Scorpaena mystes - Photo (c) David Kaposi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Kaposi
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Scorpaena mystes, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 05:52 ΜΜ MST
Σκυφόζωα - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Puffinus opisthomelas - Photo (c) Glen Tepke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Puffinus opisthomelas, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 07:29 ΠΜ MST
Aphonopelma - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:08 ΜΜ MST
Loxorhynchus - Photo (c) Klaus Stiefel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Loxorhynchus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:22 ΜΜ MDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) Jaxon Rickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jaxon Rickel
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Prosopis glandulosa [inactive], Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 07:20 ΠΜ MST
Allenrolfea occidentalis - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Allenrolfea occidentalis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:56 ΜΜ MST
Phaseolus filiformis - Photo (c) Steve Ganley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Ganley
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Phaseolus filiformis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 03:33 ΜΜ MST

Περιγραφή

3 weeks after brushing lightly against a leaf with my toe, I still have a painful bumpy itchy rash on that toe, surrounding toes, and up the leg. Avoid!!

Cnidoscolus - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Γένος Cnidoscolus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 03:47 ΜΜ MST

Ετικέτες

Cenchrus palmeri - Photo (c) Emily Chebul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emily Chebul
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Cenchrus palmeri, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnical

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:51 ΜΜ MDT
Sesuvium portulacastrum - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη sulavanderplank: Sesuvium portulacastrum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 238