Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:46 ΠΜ JST
Emberiza personata - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Emberiza personata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 12:35 ΜΜ JST
Emberiza personata - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Emberiza personata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 02:44 ΜΜ JST
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:49 ΜΜ CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κοκκινοκεφαλάς - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:26 ΠΜ JST
Γαλαζοκότσυφας - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 08:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Albania. DKNP (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 09:56 ΠΜ JST
Cyanopica cyanus - Photo (c) Isidro Vila Verde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Cyanopica cyanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:46 ΠΜ JST
Emberiza spodocephala - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Emberiza spodocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 12:35 ΜΜ JST
Emberiza spodocephala - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Emberiza spodocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 01:11 ΜΜ JST
Phoenicurus auroreus - Photo (c) John&Fish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Phoenicurus auroreus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 09:53 ΠΜ JST
Emberiza cioides - Photo (c) Вадим Ивушкин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Вадим Ивушкин
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Emberiza cioides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:11 ΠΜ JST
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:18 ΠΜ JST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:13 ΠΜ JST
Σταχτοσουσουράδα - Photo (c) kellyr115, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:37 ΜΜ JST

Περιγραφή

集団ねぐら

Spodiopsar cineraceus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Spodiopsar cineraceus, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:25 ΠΜ JST
Anas zonorhyncha - Photo (c) Greg Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Anas zonorhyncha, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:26 ΠΜ JST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:28 ΠΜ JST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:32 ΠΜ JST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:30 ΠΜ JST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:33 ΠΜ JST
Milvus migrans lineatus - Photo (c) Agus Jati, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Agus Jati
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Milvus migrans ssp. lineatus, Ένα μέλος του Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 10:36 ΠΜ JST
Ελατοτρύγονο - Photo (c) 戴安國, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 戴安國
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:07 ΠΜ JST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) kempo63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kempo63
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:32 ΠΜ JST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:38 ΠΜ JST
Ευρωπαϊκή Κιστικόλη - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:39 ΠΜ JST
Μιλτοχελίδονο - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:47 ΠΜ JST
Ευρωπαϊκή Κιστικόλη - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:50 ΠΜ JST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) kempo63, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kempo63
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:53 ΠΜ JST
Δεντροσπουργίτης - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:56 ΠΜ JST
Motacilla alba lugens - Photo (c) Валерия Ковалева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Валерия Ковалева
Η ταυτότητα του χρήστη stephannance: Motacilla alba ssp. lugens, Ένα μέλος του Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 95