Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 02:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018

Περιγραφή

in the absence of a trunk or stone to lean on, a capybara may be an option;
I have observed these two individuals do this twice;

see also
https://www.inaturalist.org/journal/nelson_wisnik/21258-the-friendly-capybara

Ετικέτες