Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:00 ΠΜ EDT
Veronica arvensis - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Veronica arvensis, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

alleycreekecoquestclubatapec

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2013 12:57 ΜΜ EDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imanelsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 04:13 ΜΜ EST

Τόπος

Chatham, NJ, US (Google, OSM)
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

michaelspiridakis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:37 ΠΜ EST
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Edgar Olmos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgar Olmos
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelspiridakis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:38 ΠΜ EST
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelspiridakis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 12:19 ΜΜ EST

Τόπος

Boonton, NJ, US (Google, OSM)
Porpidia albocaerulescens - Photo (c) Lincoln Durey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lincoln Durey
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Porpidia albocaerulescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelspiridakis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:48 ΠΜ EST
Graphis scripta - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Graphis scripta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrumakerjr

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:56 ΜΜ EDT
Leucauge venusta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Leucauge venusta, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)

Παρατηρητής

gantz16

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023
Diestrammena japanica - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Woo
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Diestrammena japanica, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icalli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Chlorociboria aeruginascens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Chlorociboria aeruginascens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsyfisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:06 ΠΜ EST
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Fagus grandifolia, Ένα μέλος του Οξιά (Γένος Fagus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)

Παρατηρητής

jdmarch87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 10:10 ΠΜ EST
Δαχτυλιδόχηνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Δαχτυλιδόχηνα (Branta bernicla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

itsmebeah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:14 ΠΜ EST
Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Herman
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnerop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:18 ΠΜ EST
Chimaphila umbellata - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Chimaphila umbellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrumakerjr

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:26 ΜΜ EDT
Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camillecoffee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:19 ΜΜ EST
Hyacinthus orientalis - Photo (c) ewilloughby, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Hyacinthus orientalis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

camillecoffee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:19 ΜΜ EST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

camillecoffee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:20 ΜΜ EST
Κίτρος - Photo (c) Manuel Martín Vicente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Κίτρος (Γένος Citrus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 09:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Hermon, ME, USA (Google, OSM)
Eurosta solidaginis - Photo (c) bob15noble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bob15noble
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Eurosta solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Τόπος

Hermon, ME, USA (Google, OSM)
Asteromyia euthamiae - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Asteromyia euthamiae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviaschang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:08 ΠΜ EST
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 10:22 ΠΜ EDT

Τόπος

Hermon, ME, USA (Google, OSM)
Bombus impatiens - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sylviaschang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:07 ΠΜ EST
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviaschang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 09:52 ΠΜ EST
Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

zhanac77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:50 ΜΜ EST
Κατσίκα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Κατσίκα (Capra hircus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhanac77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:26 ΜΜ EST
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

zhanac77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:53 ΜΜ EST

Τόπος

Smithfield, RI, US (Google, OSM)
Ίππος - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Ίππος (Γένος Equus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a planted Swamp White Oak

Disholcaspis quercusmamma - Photo (c) Denise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Denise
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Disholcaspis quercusmamma, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάιδαρος (Equus asinus)

Παρατηρητής

zhanac77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 03:54 ΜΜ EST

Τόπος

Smithfield, RI, US (Google, OSM)
Γάιδαρος - Photo (c) Justyn Stahl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Justyn Stahl
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Γάιδαρος (Equus asinus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviaschang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 09:52 ΠΜ EST
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Pickard
Η ταυτότητα του χρήστη srall: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 141148