Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldtaggart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:36 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anmr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilisanapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 04:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Putting faith in the inat AI for this one... Will try to key later

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 02:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:17 ΜΜ EST

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Montville, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:56 ΜΜ EDT

Περιγραφή

G. mollugo?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeberrywoods

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 04:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Help me get better at IDs. What features are important with Goldenrods?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lxf001

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnystoat

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danp2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 04:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In the Pyramid Mountain state park, on the Turkey Mountain trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 12:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenkneidel

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 06:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njspp790

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 09:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small squirming pink worm or fish with white looking eyes and possibly a tail or fin tail at the bottom of my lotus pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoenitz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

caterpillar of fall army moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

dianagruberg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbui

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 07:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chosetec

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 03:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

naturejeanne

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:04 ΠΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

mugglelissa

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 10:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonibaum

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 03:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 01:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenrely

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 09:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 12:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 11:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Wish it were more in focus. Leafmine on Dysphania pumilia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 04:40 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on arthraxon hispidus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Steuben, ME, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on Ilex mucronata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_shannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadasparag

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

deldean

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srferrando

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο (Γένος Viburnum)

Παρατηρητής

rlephoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 07:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Grows wild everywhere here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

what curls blackberry leaves?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 05:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 06:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

gall on hickory

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 04:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 01:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

But on symphyotrichum???

@srall — ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 02:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Can this be identified as, S. canadensis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 07:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 05:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Being mobbed by Northern Mockingbirds. He'd better "find his wings" fast!
7 different shots (2 and 3 are the best)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gljcrsmith

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mockingb1rd

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 06:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Hopkinton, NH, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Nesting in a shelter...I guess it's reserved

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 12:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Edison, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Linden, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 12:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 11:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 01:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημονυχτερίδα (Lasionycteris noctivagans)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A Red-bellied woodpecker got into a confrontation with another creature. They were battling in the air, right next to a snag, some fifty feet up. I assumed it was the woodpecker trying to defend his/her tree cavity. The next thing I knew, I saw a creature tumble down to the ground. I ran over to the spot, thinking I would find another bird that the woodpecker had injured, but the creature turned out to be a bat. The poor bat was breathing rapidly and was probably in shock. @cesarcastillo and I were deliberating what to do with the poor bat, as we didn't want to leave him/her to die. Just as I was about to give the bat some water, she flew away. A happy ending to the story!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idnetifier

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 02:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What is the specific identification of this moss?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiousbynature

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpviolette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 01:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 10:09 ΠΜ EST

Περιγραφή

I'm assuming mold

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 09:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 02:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 02:57 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)

Παρατηρητής

clarkegreen

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:56 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolfojuliani

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhans0106

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014

Τόπος

branchburg, nj (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

mbkfrog

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017

Περιγραφή

TP2-5 (bedstraw ... flowers)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caththalictroides

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 10:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Old quarry, limestone karst.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajfuess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 07:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholzapfel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2007 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 01:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 05:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirludena

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2017 09:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Which type?