Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0058

Deraeocoris schach - Photo (c) Agapakis Nikos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Agapakis Nikos
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Deraeocoris schach, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0061

Protaetia morio - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Protaetia morio, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0095

Ξυλοκοπάνα - Photo (c) L. Shyamal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0120

Aelia acuminata - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Aelia acuminata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0116

Geocoris erythrocephalus - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Geocoris erythrocephalus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0116

Geocoris - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Γένος Geocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louloubeney

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Spécimen UM-BOL UM_ACFD_0004

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0060

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0061

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0062

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0082

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0052

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0051

Lygaeus equestris - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Lygaeus equestris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0058

Deraeocoris - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Γένος Deraeocoris, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0059

Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Oxythyrea funesta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rleclezio

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACEC_0060

Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Oxythyrea funesta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju97217

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

spécimen UM_BOL
UM_ABSR_00155

Celtis australis - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Celtis australis, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju97217

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

spécimen UM_BOL
UM_ABSR_00154

Bituminaria bituminosa - Photo (c) carme r., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Bituminaria bituminosa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βιβούρνο Το Κοινό (Viburnum tinus)

Παρατηρητής

juju97217

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022

Περιγραφή

spécimen UM_BOL
UM_ABSR_00171

Βιβούρνο Το Κοινό - Photo (c) Cassiopée2010, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Βιβούρνο Το Κοινό (Viburnum tinus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louloubeney

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Spécimen UM-BOL UM_ACFD_0004

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0060

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0061

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lison19

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACCA_0062

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0082

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:42 AM CEST

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0028

Deraeocoris ruber - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Deraeocoris ruber, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0065

Stictoleptura cordigera - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Raniero Panfili
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Stictoleptura cordigera, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0072

Mylabris - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Γένος Mylabris, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasatn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABXW_0074

Capnodis tenebricosa - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Capnodis tenebricosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mael_moulin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ACGE_0047

Dolycoris baccarum - Photo (c) Lukas Large, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelinesastre

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022

Περιγραφή

Specimen UM-BOL UM_ABZY_0009

Deraeocoris schach - Photo (c) Agapakis Nikos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Agapakis Nikos
Η ταυτότητα του χρήστη spuechmaille: Deraeocoris schach, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1011