Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρομυωτίδα (Myotis blythii)

Παρατηρητής

joaopargana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανομυωτίδα (Myotis myotis)

Παρατηρητής

joaopargana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Vila Real, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρομυωτίδα (Myotis blythii)

Παρατηρητής

joaopargana

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriosbordoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2002 11:27 ΠΜ CET

Περιγραφή

Small hibernating colony of Myotis myotis or Myotis blythii: not distingushable easily without morphometric evidence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)

Παρατηρητής

lilly2016

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Croatia (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen only one individual at the cave entrance