Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

annaluciab

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 09:13 AM CEST

Περιγραφή

Insetto

Tephritini - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Φυλή Tephritini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Συρφίδες Οικογένεια Syrphidae

Παρατηρητής

matteo86

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 06:26 PM CEST
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

valentinabuono

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 07:46 AM CEST
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gregoirebreyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:33 PM CEST
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patriciasamperio

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 10:00 PM HST
Neriidae - Photo (c) Ted MacRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Neriidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

fekraker

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:14 AM CEST
Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fekraker

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:47 AM CEST
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fekraker

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:27 AM CEST
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:55 PM MDT

Περιγραφή

Attracted to side porch light in alley between houses, at night. With Heidi Eaton (@heidi_eaton).

Aulacigastridae - Photo (c) Matt Bertone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Aulacigastridae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohan40

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 06:51 PM CDT
Pseudodyscrasis scutellaris - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Pseudodyscrasis scutellaris, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:59 AM PDT

Περιγραφή

The fly is on Narrow-leaf Milkweed.

Trupanea - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Trupanea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:59 AM PDT

Περιγραφή

The fly is on Narrow-leaf Milkweed.

Trupanea - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Trupanea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 08:28 AM AKDT

Τόπος

Fairbanks, AK, US (Google, OSM)
Rhagoletis basiola - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Rhagoletis basiola, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 11:06 AM CDT
Dyseuaresta mexicana - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Dyseuaresta mexicana, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 07:51 PM CDT
Neodyscrasis steyskali - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Neodyscrasis steyskali, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhatigangster

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:56 PM UTC
Gymnocarena diffusa - Photo (c) Alison Kondler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Gymnocarena diffusa, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:36 PM EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

At Erigeron sp.

Euaresta bella - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Euaresta bella, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:03 PM HST
Procecidochares - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Procecidochares, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:19 PM EDT
Rhagoletis meigenii - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Rhagoletis meigenii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greatpurpleheron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in the kitchen

Acalyptratae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Υποενότητα ζώων Acalyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryyoung1

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:09 PM EDT
Campiglossa albiceps - Photo (c) Curt Lehman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Campiglossa albiceps, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Flies always have the coolest eyes. There were a bunch of these guys in the yard today.

Rhagoletis suavis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Rhagoletis suavis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravensunstar

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:15 PM EDT
Euaresta bella - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Euaresta bella, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiffany_brunke

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:37 AM UTC
Rhagoletis basiola - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Rhagoletis basiola, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

destinym

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:24 PM HST
Aciurina - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Aciurina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

destinym

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:28 PM HST
Tephritis - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Tephritis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

destinym

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:29 PM HST
Trupanea - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Trupanea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destinym

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:29 PM HST
Trupanea - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Trupanea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

destinym

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 02:31 PM HST
Tephritis - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Tephritis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dixiedream1n

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 08:10 PM UTC
Rhagoletis suavis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Rhagoletis suavis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 24908