Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:49 ΠΜ HST

Περιγραφή

found in house, thought it was a roach and crushed it and it left a red stain. I guess this was the pigment from its eyes? Appologies for crushing it before photographing

Δροσοφιλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Pogonortalis doclea - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Pogonortalis doclea, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Bactrocera oleae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Bactrocera oleae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Neotephritis finalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Neotephritis finalis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 02:01 ΜΜ PST
Trupanea vicina - Photo (c) selwynq, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Trupanea vicina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenbead

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 01:22 ΜΜ CST
Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duckecho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 02:59 ΜΜ PST
Ceroxys latiusculus - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Ceroxys latiusculus, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 11:10 ΠΜ PST
Trupanea wheeleri - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Trupanea wheeleri, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesjarrett00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 03:50 ΜΜ MST

Τόπος

Caldwell, ID, USA (Google, OSM)
Ceroxys latiusculus - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Ceroxys latiusculus, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)

Παρατηρητής

gestra033

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:45 ΜΜ PST
Μεσογειακή Μύγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Μεσογειακή Μύγα (Ceratitis capitata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulnimmons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 04:19 ΜΜ CST

Περιγραφή

Nhill

Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boo-bee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:41 ΠΜ PST

Περιγραφή

The insect is on manzanita.

Ceroxys latiusculus - Photo (c) Ken Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Ceroxys latiusculus, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Chetostoma californicum - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harsi Parker
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Chetostoma californicum, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:52 ΜΜ PST
Neotephritis finalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Neotephritis finalis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiacara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:54 ΠΜ PDT
Pogonortalis doclea - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Pogonortalis doclea, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:00 ΜΜ PST
Neotephritis finalis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Neotephritis finalis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Tomoplagia cressoni - Photo (c) DinGo OcTavious, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DinGo OcTavious
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Tomoplagia cressoni, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:10 ΠΜ EST

Περιγραφή

There was actually three in view close to each other, but I only got two in my photo.

Delphinia picta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Delphinia picta, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyhlaustin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Phytolacca sandwicensis

Liriomyza - Photo (c) Jim Petranka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Petranka
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Liriomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabi

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:38 ΜΜ +03
Tabanidae - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by anthony brooks
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina159

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 01:06 ΜΜ -05
Pterocallini - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Φυλή Pterocallini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina159

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 01:05 ΜΜ -05
Lipsanini - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Φυλή Lipsanini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriamhlt

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:54 ΠΜ JST
Μύγες Στρατιώτες - Photo (c) Javier Chiavone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Chiavone
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raf-pan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:36 ΠΜ EET
Bibionidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Bibionidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccastiling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:50 ΜΜ PST
Aciurina - Photo (c) Chris Cameron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Γένος Aciurina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlsantella

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

GSMNP
Purchase Knob springs
below Ferguson cabin
Malaise trap
Coll: B Sutton, A Norrbom

Ετικέτες

Chloropidae - Photo (c) John Guerin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Guerin
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Chloropidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)

Παρατηρητής

chziemke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on column stinkhorn mushroom (Clathrus columnatus)

Δροσοφιλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verogelem

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 12:21 ΜΜ -03
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 11:58 ΠΜ NZDT
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pshubin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:58 ΜΜ CST
Physiphora clausa - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη spencerpote: Physiphora clausa, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 49633