Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:05 ΠΜ EST

Τόπος

Darien, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:13 ΠΜ PST

Περιγραφή

2 image stack (handheld) processed with https://focusstackingonline.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 05:06 ΠΜ EST

Τόπος

Darien, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Tall Ironweed (199073509).
ID tentative.
An egg (199073512) was found on the same plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 01:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suely_20

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 06:04 ΜΜ -03

Περιγραφή

Organismo encontrado na Ufac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 08:12 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 10:16 ΠΜ PST

Περιγραφή

Thought T.nigricornis but two small subtle spots on inside of both wing veins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thirty_legs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 01:23 ΜΜ -05

Περιγραφή

To note: on the behavior, the wings did not move in my observation..the fly carefly and slowly walks up and down leaves, hopping from one to the other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopolo_amarillas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:01 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:57 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nau_arthropod_imaging_lab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023

Περιγραφή

On decayed vegetation
Collectors: Gary Alpert, Zane Holditch
Photographer: Zane Holditch

Bugguide: https://bugguide.net/node/view/2314322

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanremsen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:50 ΜΜ CST

Περιγραφή

First iNat record for Louisiana

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:18 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 06:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyglatzhofer

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 11:46 ΠΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Περιγραφή

I went back the next day to document the cactus (195233425) where I found this fly and two others (192884126, 192884681).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugovanvliet

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 05:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 05:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_rodriguez1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 05:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyokoi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 06:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 07:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

On a senita cactus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandajeanblack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015

Περιγραφή

Reared from a larva/pupa found in seed head of a Brachyglottis sp. found in Lake Sumner Forest Park, Canterbury

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakoolkine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2017 03:50 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 10:03 ΜΜ HST

Περιγραφή

Attracted to blacklight, light wind, temperature probably around 60, the area was mostly foggy at the time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakoolkine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2017 03:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomopithicus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 03:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

meadowsweet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 09:37 ΜΜ EST

Περιγραφή

These were smaller than grain of rice and I discovered them in my compost bucket in the kitchen. I think there were also some tiny cream colored larvae associated with them which I threw outside and rinsed off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

thinking sciaroidea. Very puzzled. There were about a dozen on the underside of this log

Edit: found the genus by probing through BugGuide's Mycetophilidae section!!

https://bugguide.net/node/view/259735/bgpage

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 08:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

lga_cr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 12:37 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinchaquetapirus

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 02:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 04:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Photos ID'd to genus by John Carr at https://bugguide.net/node/view/1871613

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

visiting split tomatoes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 11:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 05:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

on a decomposing roadkill boar carcass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 01:35 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuzzyspider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hesnercf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:18 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 03:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Pitfall left out in a patch of aspen near a tall grass meadow from July 5-12 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 12:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

carsyndamron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 07:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

eating

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023

Περιγραφή

From subtle gall on Symphyotrichum lateriflorum, larva had black splotches unlike P. atra larvae.

Larva on 8/11. Left in its gall in a rearing bag, not examined until 10/2, with this fly produced.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle__

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Santa Barbara County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yukioz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsarachnid

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 08:23 ΜΜ CDT

Τόπος

Westfield, WI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 09:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 06:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Eupatorium perfoliatum (common boneset).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tabar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 11:27 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On Acamptopappus sphaerocephalus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2016 07:20 ΜΜ HST

Περιγραφή

on Dubautia menziesii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Argyroxiphium grayanum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 09:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This gall on Ericameria nauseosa (Rubber Rabbitbrush) was too leafy for one of the Aciurina species and not leafy enough for Rhopalomyia ericameriae
https://www.gallformers.org/id?hostOrTaxon=Ericameria+nauseosa&type=host&detachable=&alignment=&cells=&color=&locations=&season=&shape=&textures=&walls=&form=&undescribed=false

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 04:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Aspen

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονομίδες (Οικογένεια Chironomidae)

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Does this have a forewing which is just a bristle?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alankwok

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alpine Butte Wildlife Sanctuary
Cute little fly on joshua tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acjci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)

Παρατηρητής

beniiiii

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 06:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 09:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:23 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόνευρα (Γένος Toxonevra)

Παρατηρητής

lesalesees

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 05:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robvanepps

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_flop

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 09:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:51 ΠΜ MDT

Περιγραφή

On Juncus at bottom of coulee with small creek. Voucher specimens collected for the Royal Alberta Museum (AEP permit #23-190).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 06:18 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 04:25 ΜΜ MST

Περιγραφή

This little beauty was hanging out on some cudweed with several little Trupanea. It seemed to act agressively toward the smaller Trupanea, charging them and flashing its wings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 04:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:51 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 02:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A fly named Ted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Idaho, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdwilcox51

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Hiko, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 03:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 05:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 07:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valkyrjan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 12:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danefroymson

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 11:17 ΠΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 03:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

several on Opuntia. impossible to photograph with flash

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andesgascon_alex

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbeisen

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 06:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In riparian area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane41

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stjayaaa

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 02:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On iris .. approx 7 mm in main body length .. waving its front legs ..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seismicshrimp

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found at edge of alpine lake. Landed on my shirt.