Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cesarcastillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 11:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeffoconnell

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 06:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

erikjohnson43

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiariana

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudia_ma

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermayhew

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 08:16 PM UTC

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yawwhite

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 08:41 AM EDT

Περιγραφή

on bear's foot flower; looks somewhat like Rhynencina longirostris

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtylerbell

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 08:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoek7447

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benarmstrong

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:51 AM ADT

Περιγραφή

On Tussilago farfara. Occupied mine. You can see it moved in the 2nd shot. @spencerpote

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 05:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

egodaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 09:57 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

andresmatos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2018 06:21 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

russell_engelman

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:34 PM UTC

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jukkajantunen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 02:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 06:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 08:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Νηματόκερα Υποτάξη Nematocera

Παρατηρητής

wildreturn

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 09:29 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sdolrenry

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:46 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eufonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 01:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec325

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

jeff_tanner

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 09:25 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

myriada

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:43 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 11:30 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

pennyflip

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

kencheeks

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 01:15 PM EDT

Περιγραφή

Sylvan Rd
North Augusta, SC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014 04:53 PM EDT

Περιγραφή

found on oak leaf, a little over 2mm long. 2nd photo was taken 2 days later on Aug 17, 2014.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 05:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 03:13 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

sam907

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 02:40 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 05:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

windstonefarm

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 06:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:52 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 12:23 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billy203

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:55 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 03:54 PM EDT

Τόπος

Walpole, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βομβυλιίδες Οικογένεια Bombyliidae

Παρατηρητής

juniperknots

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:26 PM MDT

Περιγραφή

Not sure of ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmcnelly

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 01:47 PM EDT

Περιγραφή

Tiny fly on a wrapped up bee or fly on a spider web. Kinda looks like a super tiny flesh fly, but what is going on with the bulbous tail end of it? The second photo shows the unfocused fly below the spider for scale.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:42 PM CDT

Περιγραφή

This is a really intriguing-looking fly. I was thinking it might be one of the "Thick-headed Flies" (Conopidae) but it doesn't seem to fit any of those on BG. Definitely an interesting head and eye arrangement.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:13 AM ADT

Περιγραφή

At scat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekdelval

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 06:38 PM CDT

Τόπος

Morelia, MICH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

kaye6

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 05:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:28 PM PDT

Περιγραφή

Interesting fly. It landed on foliage and slowly opened and closed its wings continuously. @spencerpote ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:11 PM CDT

Τόπος

Hampton, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 02:13 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαυματόμυγα Γένος Thaumatomyia

Παρατηρητής

mckaycoffey

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 04:21 AM UTC

Περιγραφή

Larva, pupa, and baby emerge from Polyphemus moth Pupa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 02:25 PM EDT

Περιγραφή

Common around sea grape

I checked out some of the little dune plants and critters after giving up on snorkeling due to crappy visibility. Other observations from today here:
https://www.inaturalist.org/observations?nelat=26.191265312722276&nelng=-80.06917901175902&on=2021-06-18&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&subview=map&swlat=26.180674845422395&swlng=-80.11001296180174&user_id=joemdo&verifiable=any

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias55

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 07:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

yuwen_sun

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 01:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerpote

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:50 PM EDT

Περιγραφή

Died mid-oviposition in freezer

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen at the same park as 85727369. Not in the same spot but in the same general area.
Idk whether the same species or not. Can't quite convince myself that the markings are as reduced.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardhalla

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camamed

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 11:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayquazasaur

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Νηματόκερα Υποτάξη Nematocera

Παρατηρητής

bc1234

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

song88180

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gmontgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 11:23 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

iNat isn't sure of anything, but offers up Rivellia. Everything there seems to have prominently striped wings and dark or banded legs. My little critter has spots or perhaps light/ broken stripes on its wings and nicely golden legs. I used BugGuide's advanced search for Tephritoidea and found nothing to match. Based on the fly guide, I came back down to Platystomatidae for my best guess/ starting place.
Yes, I loaded a lot of pix. This fascinated me and even creeped me out a bit. The mouth reminds me of a scene in one of The Mummy movies where Rick (Fraser) roars at one of Imhotep's mummy priests and it roars back with that impossibly huge mouth. 'Nope!'
Photos 6 & 7 are truly sequential. Compare the abdomen tip to photo 3. Something begins to extend (6) and is more fully extended (7), with some dark liquid deposited on the leaf. Not sure if it's just defecating or maybe ovipositing. Whatever it was up to, it was unusually cooperative with my photo efforts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidmt83

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:11 PM MDT

Περιγραφή

Estaba en la misma planta que la otra mosca tephritoidea, anterior observación, tuvieron una confrontación, donde la otra mosca Amphicnephes desplazó a Rivellia a otra posición

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 04:00 PM EDT

Περιγραφή

floating on pond with springtail on a maple key

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2015 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 01:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee-worldly

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 01:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aplomadobirdy

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

armandosunny

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:30 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 08:42 AM PDT

Περιγραφή

at least I dont think it's Sepsidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

bee-worldly

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:22 PM PDT

Περιγραφή

Very small, walking on the ground and moving its wings slowly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewswenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:21 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekemp0646

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:03 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

liamthornebirderboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:57 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 03:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

k8mossless

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:12 PM AKDT

Περιγραφή

I thought they were ants at first. However, upon closer inspection, they are some kind of little fly, maybe? Speculation made on basis of stubby little antennae and 2 wingedness.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2013 01:34 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

sicloot

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 02:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 02:28 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 05:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2015 03:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolann

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:19 PM MDT

Τόπος

Billings (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:29 PM EDT

Τόπος

Marion, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ipat

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:39 PM ADT

Περιγραφή

Saltmarsh habitat

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

palarconchaires

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 05:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimduck

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 08:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα Τάξη Diptera

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 01:25 PM CDT

Περιγραφή

Observed on 70 Mile Butte Trail.