Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)

Παρατηρητής

lilstrangieonthenet

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:29 AM CDT

Περιγραφή

Found in wide-open field in 70F° sunlight

Λυκόπερδο - Photo (c) Sean Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Λυκόπερδο (Γένος Lycoperdon)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilstrangieonthenet

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:19 PM CDT
Pluteus cervinus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Pluteus cervinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:39 AM CDT

Περιγραφή

Growing from charred stump in grassland.

Pluteus - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefungiz

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 12:31 PM CDT

Περιγραφή

Cap Smell of apricot
Stem: fibrilose 7.5 inches
Root: over 7 inches

https://www.mushroomexpert.com/hymenopellis_furfuracea.html

Oudemansiella furfuracea - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Oudemansiella furfuracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desarae04

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 08:26 PM CDT
Ματτάκι - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Ματτάκι (Τάξη Ixodida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choosegreen

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 06:53 PM CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbertner
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

lillyvilly

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:08 PM CDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Kim Falck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Falck
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkindler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:20 AM CDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Kim Falck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim Falck
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

katie1436

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 07:15 PM CDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αίσκουλος (Γένος Aesculus)

Παρατηρητής

simonff

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:03 PM CDT
Αίσκουλος - Photo (c) mmn_noriko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mmn_noriko
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pr98710

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:32 PM CDT
Chamaecrista fasciculata - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Chamaecrista fasciculata, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

caitmaie

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:42 AM CDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

Growing from soil on base of woodland bluffs. Stipe is very sturdy and root extends a few inches below ground.

Oudemansiella furfuracea - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Oudemansiella furfuracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewxmoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On oak stump.

Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Pleurotus pulmonarius, Ένα μέλος του Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

thewxmoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:47 AM CDT

Τόπος

Barada, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing from red oak branch in heavily shaded woodland area. We had a copious amounts of rain the days before.

Tremella fuciformis - Photo (c) Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, a source for mycological images., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Tremella fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinboecker

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 06:02 PM CDT

Τόπος

Omaha nebraska (Google, OSM)
Niveoporofomes spraguei - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Niveoporofomes spraguei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:12 AM CDT

Περιγραφή

Growing alongside potted plants.

Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecaiman1

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:32 PM CDT
Lycoperdaceae - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Οικογένεια Lycoperdaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

naturenbryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:09 PM CDT
Βασιδιομύκητες - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

baylie-11

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 05:01 PM CDT
Πλευρώτους - Photo (c) yoshieslunchbox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by yoshieslunchbox
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:52 AM CDT

Περιγραφή

Growing from leaf duff next to hardwood log in oak woodland.

Psathyrella bipellis - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Psathyrella bipellis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqualinek

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 08:34 AM CDT

Τόπος

Bellevue (Google, OSM)

Περιγραφή

So strange!

Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinboecker

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 05:03 PM CDT

Τόπος

Omaha nebraska (Google, OSM)
Hemitrichia calyculata - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Hemitrichia calyculata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrockhouse

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 09:36 AM CDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinboecker

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:15 AM CDT

Τόπος

Omaha nebraska (Google, OSM)
Gyromitra brunnea - Photo (c) roninat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roninat
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Gyromitra brunnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat357

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 07:40 PM CDT

Περιγραφή

very large and heavy

Laetiporus cincinnatus - Photo (c) Elisabeth Carrozza Wilkins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elisabeth Carrozza Wilkins
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Laetiporus cincinnatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skibop

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 05:43 PM CDT

Περιγραφή

On a long dead Hackberry

Volvariella bombycina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Volvariella bombycina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefungiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:36 AM CDT
Phallus - Photo (c) Dawan Kraithong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dawan Kraithong
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Γένος Phallus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefungiz

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:37 PM CDT
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη soysmelliot: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 561