Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhees

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:41 PM CDT

Τόπος

Valparaiso, NE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

cbrockhouse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:10 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jshunx

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:51 AM CDT

Περιγραφή

Cap stains to a slightly lighter color with KOH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:24 PM CDT

Τόπος

Barada, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing well decayed elm log in oak woodland draw. Annulus intact. Taste and smell nondistinctive.Younger caps have wrinkled pattern (almost similar to Rhodotus palmatus). Spore print brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhees

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:40 PM CDT

Τόπος

Raymond, NE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_henning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:31 AM UTC

Περιγραφή

Brittle texture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irshprncsk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 05:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brroumph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:02 PM CDT

Περιγραφή

It bled red when cutting. Looked like raw meat when sliced. Smelled and looked like beef when frying in butter. Had a sour but pleasant taste. Found in the hollow of an oak tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefungiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 06:29 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

pynklynx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 10:01 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:29 PM CDT

Τόπος

Barada, NE, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing from soil in the banks above trail. Top of caps shiny/iridescent. Flesh leathery and tough. Underside with irregular shaped pores and centrally located stem. KOH black on surfaces.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 01:05 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilstrangieonthenet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_henning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

jackson_henning

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 03:42 PM UTC

Τόπος

Louisville, NE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:00 PM UTC

Τόπος

Raymond, NE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonydagosta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:09 PM CDT

Περιγραφή

It grew to about a foot in diameter. Notably, the gills don't extend into the stem, but they could be veiled. I didn't disect it ... or eat it for that matter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

bmack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 04:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coribund

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca741

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:35 PM CDT

Περιγραφή

Growing on old hardwood log (most likely an oak) in woodland. Red oaks and bur oaks in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiestarlet

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:30 PM UTC

Περιγραφή

Found in Long Pine Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:04 AM CDT

Περιγραφή

Growing on hardwood twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalnebraskan

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 08:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beakat

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marathontomay

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:57 PM UTC

Τόπος

Lincoln (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoandieb

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:07 PM CDT