Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 08:34 ΠΜ CDT
Justicia lanceolata - Photo (c) Jake Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Smith
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Justicia lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkansawyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:45 ΠΜ CDT
Justicia lanceolata - Photo (c) Jake Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Smith
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Justicia lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2015 10:46 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Justicia lanceolata - Photo (c) Jake Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jake Smith
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Justicia lanceolata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:41 ΠΜ CDT
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2015 11:29 ΠΜ CDT
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 05:57 ΜΜ CDT

Τόπος

Chidester, AR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sand barrens.

Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 11:58 ΠΜ CDT
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 11:30 ΠΜ CDT
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2020 06:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

This plant had opposite to whorled leaves with blades averaging 4 mm long by 2 mm wide, on petioles 0.5 mm long. Leaf tips were acute to rounded. Mature leaves and stems were reddish-purple. Two unopened flowers are shown in the last photo below. They were just 0.2 mm across and appeared to be 3-merous under 30x magnification.

Nuttallanthus texanus - Photo (c) Joe Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Webb
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Nuttallanthus texanus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:49 ΜΜ CST
Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbie79

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:43 ΜΜ CST
Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 10:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Tyler State Park

Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:14 ΠΜ CDT
Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 11:31 ΠΜ CDT
Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:55 ΜΜ EDT
Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmiccat

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 01:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Gus Engeling WMA

Matelea hirtelliflora - Photo (c) Angela McDonnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Angela McDonnell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Matelea hirtelliflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebraweeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Field of coordinates only

Rudbeckia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Sara L Giles
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Γένος Rudbeckia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbynum001

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:52 ΠΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 08:05 ΜΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texfone

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 06:21 ΜΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

texasalalmo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 07:09 ΠΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musselhead

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:41 ΠΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Flowers with a slight reddish/pinkish tinge at the base; flowers very pale yellow but with no trace of blue although bluish C. pallida also grow here.. The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Flowers with a slight reddish/pinkish tinge at the base. The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Flowers with a slight reddish/pinkish tinge at the base. The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Flowers with a slight reddish/pinkish tinge at the base. The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgehead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Flowers with a slight reddish/pinkish tinge at the base. The GPS did not work for these six observations of this species, but I know the location of this site very well. It might as well have been GPSed. @boverser reported the yellow flowers of some plants of this species were tinged with red. The photos show more red in some plants than others, but most plants at the site seemed to have no red color at all. One observation was much like the also present species, E. pallida, but had a tinge of yellow and no real indication of having the blue flowers of that species. Rather than call this X var. neglecta, I prefer to call the ones with red in the flowers a form with yellow flowers tinged with varying amounts of red at the base, at least until someone can do further study such as comparative DNA analysis. Also, in the past I have estimated roughly 200-400 flowering stems at this site, mainly by looking along the road while driving. Today, I walked the road and estimated at least 1130 flowers were present with more coming on and a very few additional flowers perhaps unnoticed because a few flowers were past peak.

Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boverser

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:40 ΜΜ CDT
Echinacea paradoxa paradoxa - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη soterplantopus: Echinacea paradoxa var. paradoxa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10854