Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 09:08 ΠΜ CDT

Περιγραφή

These acaulescent plants had leaves that were longer than wide, with cordate bases. Lateral petals had hairs of uniform width. Upper leaf surfaces had scattered hairs just 0.3 mm long. Spurred petals had 0-10 longish hairs scattered in the throat. The spurred petals were also densely bearded with very tiny hairs less than 0.1 mm long.