Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 11:54 ΠΜ -03
Polioptila dumicola - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Polioptila dumicola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_coronel94

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 12:42 ΜΜ -03
Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι - Photo (c) Luiz Carlos Ramassotti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luiz Carlos Ramassotti
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι (Nasua nasua)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:27 ΜΜ -03
Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι - Photo (c) Luiz Carlos Ramassotti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luiz Carlos Ramassotti
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Νοτιοαμερικάνικο Κοάτι (Nasua nasua)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 02:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Young one

Daptrius chimachima - Photo (c) Larry Zheng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Larry Zheng
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_tocce

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 02:39 ΜΜ -03
Daptrius chimango - Photo (c) graciela_gplp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpereirag

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:21 ΠΜ -03
Daptrius chimango - Photo (c) graciela_gplp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germangil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:57 ΠΜ -03
Bothrops alternatus - Photo (c) Bruno Reis Dotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bruno Reis Dotto
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Bothrops alternatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpereirag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 12:57 ΜΜ -03
Paroaria coronata - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Paroaria coronata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 12:15 ΜΜ -03
Hydropsalis torquata - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Hydropsalis torquata, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:24 ΠΜ -03
Machetornis rixosa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Machetornis rixosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:24 ΠΜ -03

Περιγραφή

Hembra

Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:37 ΠΜ -03
Nothura maculosa - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Nothura maculosa, Ένα μέλος του Τιναμιόμορφα (Τάξη Tinamiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:45 ΠΜ -03
Plegadis chihi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Plegadis chihi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 10:22 ΠΜ -03
Chauna torquata - Photo (c) Jay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jay
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Chauna torquata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 04:37 ΜΜ -03
Leucochloris albicollis - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Leucochloris albicollis, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 05:05 ΜΜ -03
Melanerpes candidus - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Melanerpes candidus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpereirag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:48 ΜΜ -03
Penelope obscura - Photo (c) Claudio Martins de Souza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claudio Martins de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Penelope obscura, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpereirag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 03:39 ΜΜ -03
Thraupis sayaca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Thraupis sayaca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoramos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Amblyramphus holosericeus - Photo (c) Nick Athanas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Amblyramphus holosericeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattzarrr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:00 ΠΜ UTC
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Nannopterum brasilianum, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoramos

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 04:23 ΜΜ -03
Melanerpes candidus - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Melanerpes candidus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoramos

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:03 ΜΜ -03
Rauenia bonariensis - Photo (c) Esteban Poveda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Esteban Poveda
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Rauenia bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoramos

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:06 ΜΜ -03
Microspingus cabanisi - Photo (c) Arthur Alves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arthur Alves
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Microspingus cabanisi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klaus16

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 10:35 ΜΜ -03

Περιγραφή

seed eating here: https://youtu.be/-ueVHpHNdSw

Spinus magellanicus - Photo (c) Guilherme Cameis Freda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guilherme Cameis Freda
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Spinus magellanicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_tocce

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 02:41 ΜΜ -03
Nengetus cinereus - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Nengetus cinereus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 02:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Young one

Milvago chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Milvago chimachima [inactive], Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 01:52 ΜΜ -03
Satrapa icterophrys - Photo (c) Paulo Mascaretti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paulo Mascaretti
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Satrapa icterophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 01:04 ΜΜ -03
Chloroceryle amazona - Photo (c) Estación Biológica Las Guacamayas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Estación Biológica Las Guacamayas
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Chloroceryle amazona, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablobaldu

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 01:59 ΜΜ -03
Rhynchotus rufescens - Photo (c) Lilian Tomazelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lilian Tomazelli
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Rhynchotus rufescens, Ένα μέλος του Τιναμιόμορφα (Τάξη Tinamiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltito

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:02 ΜΜ -03
Limnomedusa macroglossa - Photo (c) Frederico Acaz Sonntag, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frederico Acaz Sonntag
Η ταυτότητα του χρήστη sofiamgc: Limnomedusa macroglossa, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 164