Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_coronel94

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 12:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmv80

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πέκαρι Με Κολλάρο (Pecari tajacu)

Παρατηρητής

m_coronel94

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 02:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Huellas de pecari de collar, zona de alimentación en ambientes de musgal asociado a lozas graníticas, sitios donde se cumula sedimento y humedad, y permiten el crecimiento de algunas Especies botánicas de las que los Pecari tajacu obtienen su alimento

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrs158

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 09:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingonzalez1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 10:17 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpereirag

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_caballero

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2006 11:15 ΠΜ -03

Περιγραφή

al menos 3 individuos incluyendo cachorro contando el de la foto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 11:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_caballero

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebahorta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Treinta y Tres, UY (Google, OSM)

Περιγραφή

Registrada en el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal en una recorrida de campo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2010 04:18 ΜΜ -02