Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esmills08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 12:23 PM EDT
Araneus marmoreus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Araneus marmoreus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janinacmac

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 06:32 PM PDT

Περιγραφή

In the garden

Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Barbin
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leealloway

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:27 PM EDT
Gea heptagon - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Gea heptagon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackheart

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:26 PM EDT
Larinioides cornutus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides cornutus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candice-turtle-mottet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2005 08:37 PM CDT
Eriophora ravilla - Photo (c) VinceFL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Eriophora ravilla, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cass36

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:26 PM EDT

Περιγραφή

She's been out here remaking her web every night for a week or two

Larinioides cornutus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides cornutus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_h_2017

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:44 PM CDT
Larinioides sclopetarius - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides sclopetarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swindsor

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:45 PM EDT
Araniella displicata - Photo (c) edoswalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edoswalt
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Araniella displicata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 01:04 PM MDT

Περιγραφή

Observations from the Friday "bug walk" for the Pikes Peak Birding & Nature Festival.

Eustala - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Eustala, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julischkade

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:18 PM CDT
Araneus bicentenarius - Photo (c) Glen Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Araneus bicentenarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorothy_birch

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:02 PM EDT
Acanthepeira stellata - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Acanthepeira stellata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grcdcknsn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 06:45 PM EDT

Τόπος

Deland, FL, US (Google, OSM)
Eriophora ravilla - Photo (c) VinceFL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Eriophora ravilla, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertwi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:46 PM EDT
Larinioides sclopetarius - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides sclopetarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sierrakuo

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

was found in a pear tree

Araneus bicentenarius - Photo (c) Glen Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Araneus bicentenarius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:04 PM CDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwage

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 01:08 PM CDT
Larinioides cornutus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides cornutus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepler

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 01:19 PM CDT
Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlife13

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 02:53 PM EDT
Araneus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena__rose

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:20 PM EDT
Parasteatoda - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Parasteatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

companyink

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:06 PM CDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelarose

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 03:51 PM EDT

Περιγραφή

On the edge of a swamp in hydric soil.

Gea heptagon - Photo (c) Matt Claghorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Claghorn
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Gea heptagon, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriathaxton

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:12 AM MDT

Περιγραφή

Individual appeared to be a juvenile.

Metepeira - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensmith605

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:46 PM EDT
Araniella displicata - Photo (c) edoswalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by edoswalt
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Araniella displicata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zetapass

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 04:59 PM EDT
Entelegynae - Photo (c) Dr Caesar Sengupta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikehensley75

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:07 PM EDT
Larinioides cornutus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Larinioides cornutus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frevola_a_8

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 04:41 PM EDT

Περιγραφή

Gasteracantha cancriformis. It has a small white flat body with black dots and red spikes. The size of it was around 10 mm. A defining characteristic of these spiny orbweavers are their broad abdomens.
Reference: https://aggie-horticulture.tamu.edu/galveston/beneficials/beneficial-23_spiny_orb_weaver_spider.htm
Its habitat was its web (connected by an oak tree branch and a bush on the ground).
Its known geographic distribution is widespread across the Galveston-Houston region

Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtnmisfits

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:13 AM MDT
Cyclosa - Photo (c) Tommy Farquhar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tommy Farquhar
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Cyclosa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:50 PM EDT
Eustala - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Γένος Eustala, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 06:26 AM CDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη snooplion: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19747