Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethking705

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020

Περιγραφή

I was told that the male spiders in her web are not the same species as Agriope Aurantia. Any thoughts or comments? Does spider hybridization occur?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geographerdave

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puffin21

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 03:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luxomancer

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 09:10 PM EDT

Τόπος

Valdosta, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This small (less than 1 inch across) visited my porch light some days back. Bugguide seems to think it may be an undescribed species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandadodd

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:35 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brguinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 1981 01:05 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceahyphae

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:05 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeodom

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 01:34 PM AKDT

Τόπος

Wiseman, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 06:19 PM CDT

Περιγραφή

Bilateral Gynandromorph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 06:46 PM AEDT

Περιγραφή

What's going on here? Are the small red mites babies or parasites??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughnorth

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 10:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cveld

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 08:35 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:13 AM -04

Περιγραφή

At work!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleighg524

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

AHY; Bilateral Gynandromorph bird
Most images taken from FB post from Powdermill Nature Reserve as they were cleaner than those captured by my phone