Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside savanna, not burned but occasionally mowed

Polygala ramosa - Photo (c) James Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Stevenson
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala ramosa, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside savanna, not burned but occasionally mowed

Polygala cruciata - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala cruciata, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

roadside savanna, not burned but occasionally mowed

Polygala lutea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Austin Pursley
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala lutea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 05:50 ΠΜ CDT

Περιγραφή

residential neighborhood.

Κουνέλι Του Βάλτου - Photo (c) Roger Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 04:17 ΜΜ EDT
Hibiscus grandiflorus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Hibiscus grandiflorus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinsmith

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:16 ΠΜ EDT
Hypericum cistifolium - Photo (c) Tom Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Hypericum cistifolium, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinsmith

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:15 ΠΜ EDT
Hypericum tetrapetalum - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Kim Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Hypericum tetrapetalum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ufokingdom

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 02:07 ΜΜ EDT
Vitis shuttleworthii - Photo (c) Jeannie Mounger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Mounger
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis shuttleworthii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:38 ΠΜ EDT
Asimina reticulata - Photo (c) Alex Bielli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bielli
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Asimina reticulata, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 03:41 ΜΜ CDT
Asclepias variegata - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Asclepias variegata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wet depression in savanna with Intermediate Sundew, Sphangum portoricense and other bog species. Leaf 2.4 x 1.3mm.

Sphagnum cyclophyllum - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Sphagnum cyclophyllum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacksvonillewetlandpics

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 07:43 ΜΜ EDT
Vitis cinerea - Photo (c) Pauline Singleton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis cinerea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkenderdine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Allium canadense var. mobilense

Allium canadense mobilense - Photo (c) Alvin Diamond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvin Diamond
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Allium canadense var. mobilense, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 09:55 ΠΜ EDT
Lobelia glandulosa - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Lobelia glandulosa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 08:53 ΠΜ EDT
Tillandsia setacea - Photo (c) Trish Hartmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Tillandsia setacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Clinopodium coccineum - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Clinopodium coccineum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fezzgator67

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 02:40 ΜΜ EDT
Polygala brevifolia - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala brevifolia, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:03 ΠΜ EDT
Polygala rugelii - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala rugelii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Asclepias variegata - Photo (c) Will Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Asclepias variegata, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Aletris aurea - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Aletris aurea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Polygala brevifolia - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala brevifolia, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonandina

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:33 ΠΜ EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephmaniaci

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Hibiscus schizopetalus - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Hibiscus schizopetalus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephmaniaci

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:03 ΜΜ EDT
Vitis shuttleworthii - Photo (c) Jeannie Mounger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeannie Mounger
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis shuttleworthii, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:17 ΠΜ EDT
Polygala balduinii - Photo (c) Michael Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Miller
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Polygala balduinii, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:10 ΠΜ EDT
Asclepias tomentosa - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Asclepias tomentosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillian164

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Campanula floridana - Photo (c) j-stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by j-stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Campanula floridana, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l3y7a

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:23 ΜΜ EDT
Hypericum tetrapetalum - Photo (c) Peter and Kim Connolly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Kim Connolly
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Hypericum tetrapetalum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxwellarchaeologist

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 06:12 ΜΜ MST
Vitis arizonica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis arizonica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travwend

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 02:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Dunnellon (Google, OSM)
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sm356: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 2, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4372