Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonyaguidry

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 12:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 12:40 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Wet savanna, roadside. Branch leaf 1.7 x 0.5mm, stem leaf 2.0 x 0.5mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzy_birb

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 05:24 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor158

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 02:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doumh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 01:46 ΜΜ CET

Περιγραφή

Variant brevifolium. Dry heads more or less keep their symmetrical branch leaf shape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 01:34 ΜΜ CST

Περιγραφή

Cypress swamp forest along Blackwater River. Branch leaf 3.5 x 0.9mm, 1.0 x 1.1mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 06:41 ΠΜ EST

Περιγραφή

Rubus friesiorum Gust. (Rosaceae)
Hagenia treeline forest, alt. 3200m
Mount Kenya, Nyeri, Kenya

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 06:28 ΠΜ EST

Περιγραφή

Musine | Nyapo | Nyaap’po | Muthulu | Kithulu | Mukinduri | Ol-mergoit | Masineitet | Lameruguet | Marakuet | Mukigara | Ortuet
Croton megalocarpus Hutch (Euphorbiaceae)
Dry upland forest, alt. 1770m
Nairobi National Park, Nairobi, Kenya

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:20 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 01:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Salt Lake Wildlife Management Area, Brevard County, FL, September 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 02:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2016 10:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Smol

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 07:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 05:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

in cavity in laurel oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 10:51 ΠΜ CST

Περιγραφή

on stone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themodernlorax

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylyncullen

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Strong blue reaction on cap flesh, nothing on pore surface. Stalk old and woody, but red throughout.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mucky pitcherplant bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katamamurray

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 10:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Captured in an underground, underwater cavern, photographed, and then released back to where it came from.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in an underwater cavern, photographed, and then released back to where it came from. Five golden colored eggs are visible in some of the photos.

This blind species is endemic to the underwater caves and caverns of the Floridan Aquifer in north-central Florida. It typically hangs upside down from the ceilings of these underwater passages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonyaguidry

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:44 ΠΜ EST

Περιγραφή

02-12-22-4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:33 ΜΜ UTC

Περιγραφή

02-09-22-4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 02:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pekkachugirl111

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 09:46 ΠΜ CST

Περιγραφή

Discovered lying on its back on gravel trail, in pine forest at about 55 degrees F. Active but slow, as if semi-torpid. No visible injuries. Moved it off trail. Note furred tail membrane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 02:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 05:59 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cookswelljikos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 06:36 ΠΜ SAST

Τόπος

Igoji, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 05:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Withlacooche Gulf Preserve, Yankeetown, Levy County, FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Ortona Lock Recreation Area, Moore Haven, Glades County, FL

Numerous V. shuttleworthii seen on 78 E heading toward Moore Haven

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jagawong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 05:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Ellis Acres Reserve, Paisley, Lake County, FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Jena, Dixie County, FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 11:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 08:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 02:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Female laying eggs on Wild Lime (zanthoxylum fagara)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Aucilla Wildlife Management Area, Jefferson County, FL

4 additional photos taken on 03/12/22
8 additional photos taken on 04/07/22
12 additional photos taken on 06/05/12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanshipper

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justawannabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northfloridawildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Look closely. This prickly pear is growing arboreally about 25' up in a Quercus virginiana. Other specimens are common at ground level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 08:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmuchai

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 10:51 ΠΜ +03

Τόπος

Lari, KE-KB, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 06:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Mutare | Tagaimamiet | Engaiyaguji
Rubus volkensii Engl. (Rosaceae)
Afro-alpine vegetation, alt. 3800m
Mount Kenya, Nyeri, Kenya

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonbinary-naturalist

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonbinary-naturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The jewel of Lake Wales Rails-to-Trails is a tiny patch of remnant scrub near the Kiwanis skate park. While still infected with non-natives, many of the expected scrub community species are still accounted for.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keszia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 07:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crcrogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinhuff

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seedling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Phil C Peters Rd., Orange County, FL, January 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lake Apopka North Shore Restoation Area, Clay Island, Lake County, FL, May 2016.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kielbasa

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 05:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2013 05:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrcrosby

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:48 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 10:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 12:09 ΜΜ EDT