Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonsr35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 11:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2017 08:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 02:48 PM EDT

Περιγραφή

Female laying eggs on Wild Lime (zanthoxylum fagara)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The most beautiful scrub plum on public lands.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:38 PM EDT

Περιγραφή

Aucilla Wildlife Management Area, Jefferson County, FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanshipper

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justawannabe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northfloridawildlife

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Look closely. This prickly pear is growing arboreally about 25' up in a Quercus virginiana. Other specimens are common at ground level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:17 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 08:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmuchai

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 10:51 AM +03

Τόπος

Lari, KE-KB, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 06:51 AM EST

Περιγραφή

Mutare | Tagaimamiet | Engaiyaguji
Rubus volkensii Engl. (Rosaceae)
Afro-alpine vegetation, alt. 3800m
Mount Kenya, Nyeri, Kenya

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigeraimer

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 03:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigeraimer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:16 PM EDT

Περιγραφή

The jewel of Lake Wales Rails-to-Trails is a tiny patch of remnant scrub near the Kiwanis skate park. While still infected with non-natives, many of the expected scrub community species are still accounted for.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keszia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 07:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crcrogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 04:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinhuff

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:46 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenut

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybutterflyseed

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:00 AM EDT

Περιγραφή

Seedling

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 07:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 10:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Phil C Peters Rd., Orange County, FL, January 2014.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lake Apopka North Shore Restoation Area, Clay Island, Lake County, FL, May 2016.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Warea Tract, Seminole State Forest, Lake County, FL, September 2013.
Species account of this endangered plum: www.fws.gov/northflorida/Species-Accounts/Scrub-Plum-2005...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kielbasa

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019 05:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2013 05:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrcrosby

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 10:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 05:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 10:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coaltin

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 07:04 PM CDT

Τόπος

Cypress, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mustang? Red stems & deeply lobed leaf margins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadenham

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 06:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack219

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:46 AM EDT

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 12:09 PM EDT