Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbohlmeyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 07:37 ΠΜ CDT
Liatris cymosa - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Keith
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Liatris cymosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:59 ΠΜ CDT
Leavenworthia aurea - Photo (c) Kyle M. Simpson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle M. Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia aurea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gusbarksdale

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Leavenworthia aurea - Photo (c) Kyle M. Simpson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle M. Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia aurea, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahimi22

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 10:16 ΠΜ CST
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:16 ΜΜ CST

Ετικέτες

Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:24 ΜΜ CST

Ετικέτες

Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:05 ΜΜ CST

Ετικέτες

Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snedfree

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:58 ΜΜ CST
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snedfree

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 03:03 ΜΜ CST
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snedfree

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 03:10 ΜΜ CST
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyork97

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 10:33 ΠΜ EDT
Leavenworthia exigua exigua - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia exigua var. exigua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyork97

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 11:00 ΠΜ EDT
Leavenworthia exigua exigua - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia exigua var. exigua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 05:45 ΜΜ CDT
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:03 ΠΜ CDT
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:37 ΜΜ CDT
Leavenworthia uniflora - Photo (c) Shawn Krosnick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shawn Krosnick
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia uniflora, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:42 ΜΜ CDT
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhwebb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Leavenworthia crassa - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia crassa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:38 ΠΜ CDT
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:44 ΠΜ CDT
Leavenworthia uniflora - Photo (c) Shawn Krosnick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shawn Krosnick
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia uniflora, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

sageamanita

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 01:10 ΜΜ CST
Κραμβοειδή - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdance

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 03:04 ΜΜ CST
Leavenworthia stylosa - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia stylosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlichtenberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 08:46 ΠΜ CDT
Helenium elegans - Photo (c) pearl123456, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Helenium elegans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pterocarya_botany

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Leavenworthia exigua laciniata - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia exigua var. laciniata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pterocarya_botany

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Leavenworthia exigua laciniata - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia exigua var. laciniata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyromano

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Leavenworthia torulosa - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Estes
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia torulosa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthesing

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 09:46 ΠΜ CDT
Sedum pulchellum - Photo (c) The Real Mothman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by The Real Mothman
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Sedum pulchellum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthesing

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 09:00 ΠΜ CDT
Sedum pulchellum - Photo (c) The Real Mothman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by The Real Mothman
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Sedum pulchellum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ladarnell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)
Leavenworthia exigua laciniata - Photo (c) Tara Rose Littlefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tara Rose Littlefield
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Leavenworthia exigua var. laciniata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 12:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Whitney

Silphium asteriscus simpsonii - Photo (c) robertkamper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη simpsonkyle: Silphium asteriscus var. simpsonii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Αντισυμβατική
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 809